Forum > Najczęściej zadawane pytania, komentarze ekspertów > kocioł

wpis dodano :
2014-05-08 16:20:41

Czy każdy węgiel typu groszek nadaje się do kotłów automatycznych?


Administracja Serwisu

wpis dodano :
2014-05-08 16:21:06

Kotły naszej produkcji zaprojektowane i przebadane zostały pod kątem niezawodności i spalania nierównej jakości paliwa dostępnego na rynku przy współpracy z największymi w kraju dostawcami paliwa.
Należy zwrócić uwagę na paliwo pochodzące z niepewnych źródeł dostaw ze względu na ew. obecność w paliwie zanieczyszczeń mechanicznych w postaci kamieni lub innych elementów niepalnych lub mogących uszkodzić mechanizmy podawania paliwa.

Ze względu na wygodę korzystania zalecamy stosowanie węgla paczkowanego od pewnych dostawców.
Kotły z automatycznym podajnikiem paliwa są przystosowane do spalania paliw stałych: węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny, węgiel kamienny sortymentu miał M I i M II .
Przy doborze paliwa do kotłów grzewczych należy zwrócić uwagę  na jego odpowiednią granulację. Maksymalny rozmiar ziaren węgla jest ograniczony do 25 mm.
Należy stosować paliwo niezasiarczone o zawartości siarki poniżej 1%.
Właściwy wybór typu i gatunku węgla zapewnia:
- bezawaryjną pracę podajnika i kotła
-  oszczędność paliwa w porównaniu do gatunku węgla gorszej jakości
-  ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych
Zalecane paliwa :
- węgiel kamienny, sortyment groszek energetyczny typ 31.2 kl.o następujących parametrach:
                                 - uziarnienie 5-25 mm,
                                 - wartość opałowa (QrW) 25 - 28 MJ/kg
                                 - siarka całkowita (SgC) ≤ 0,6 %
                                 - spiekalność wg Rogi (RI) <5 ( od 0 – 10 )
                                 - temperatura topnienia popiołu powyżej1250° C,
                                 - zawartość popiołu (Ar 5 – 8 %)

Szczególnie należy zwrócić uwagę na parametr liczby Rogi, który jeśli będzie wysoki, powyżej 20, może nam uniemożliwić proces spalania lub powodować wysoki niedopał węgla przerzucany do zasobnika popiołu. Dla tego rodzaju węgli przeznaczone są kotły wyposażone w system Fas Pres pozwalający na spalanie węgli spiekalnych, poprzez działanie mechanizmu rozkruszania spieków koksu lub popiołu . 

Zakład Budowy Kotłów "BUD-KOT"
 


Administracja Serwisu

Nasi partnerzy