Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

2013-09-28 22:09:31

Dokumenty

W praktyce każda działka posiada pewne ograniczenia wynikające z uwarunkowań prawnych zawartych w takich dokumentach jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - MPZP czy Warunki Zabudowy – WZ.

Ograniczeniami tymi mogą być :

- wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy lub obowiązująca linia zabudowy,

- kształt dachu,

- rodzaj i kolor pokrycia,

- wysokość do kalenicy,

- ukierunkowanie względem stron świata kalenicy.

Wspomniane wyżej dokumenty to podstawowe, wyjściowe dane i informacje, z którymi musisz się zapoznać przed rozpoczęciem dalszych kroków związanych z zakupem działki.

Innym czynnikiem ograniczającym funkcjonalność działki mogą być linie rozgraniczające pas sieci podziemnych i nadziemnych np. linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia.

Powierzchnia zabudowy jest niezwykle istotna przy wyborze projektu, ponieważ jej maksymalna wartość jest zazwyczaj przypisana do każdej działki MPZP lub w WZ. W obu dokumentach może się również pojawić warunek zachowania minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (PBC), czyli powierzchni gruntu pokrytego roślinnością i/lub wodami powierzchniowymi.

Jeśli jej wielkość jest określona np. na 60 proc. powierzchni całej działki, to oznacza to, że suma powierzchni zabudowy budynku i powierzchni terenów utwardzonych (chodników, dojazdów, tarasów) nie może przekroczyć 40 proc. powierzchni tej działki.

Warto tutaj zwrócić uwagę jeszcze na takie aspekty jak dostęp do drogi i mediów, lokalizacja, warunki glebowe, sąsiedztwo. Graniczenie działki z drogą wydaje nam się naturalną sprawą, ale czasami będziesz zmuszony do zadbania o dojazd do posesji we własnym zakresie. Jeśli do działki prowadzi droga gruntowa, warto się dowiedzieć czy w planie zagospodarowania nie przewidziano jej utwardzenia. 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MPZP określa w formie tekstowej i rysunkowej wszystkie parametry dotyczące działki budowlanej oraz wszystkie parametry powierzchniowe, techniczne i infrastrukturalne, jakie musi spełniać budynek.

Aby uzyskać te informacje powinieneś zwrócić się z wnioskiem do właściwego wydziału urzędu miasta o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP.

To jest wypis z Planu Miejscowego.To jest wyrys z Planu Miejscowego.

WARUNKI ZABUDOWY

Warunki Zabudowy są wymagane w wypadku gdy na danym terenie brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. O Warunki Zabudowy występujesz do właściwego wydziału urzędu miasta.

O wydanie decyzji o WZ możesz wystąpić nawet nie będąc właścicielem nieruchomości, dlatego warto uzyskać ten dokument nawet przed zakupem działki budowlanej. Dokument ten określa w pierwszej kolejności czy na danym terenie jest możliwa budowa obiektu o planowanej funkcji, a następnie określa podobnie jak MPZP parametry planowanej inwestycji.

Pozostaw swój komentarz.

    Ważne informacje
  • - najczęściej popełniane błędy
  • - na co zwrócić szczególną uwagę

Najczęstszym błędem popełnianym jest błędna interpretacja zapisów zawartych w tych dokumentach lub kierowanie się przede wszystkim ceną działki bez rozeznania lokalnych warunków wpływających w sposób znaczący na tą cenę – np. uciążliwość ze strony sąsiadów.

Najprostszym rozwiązaniem uniknięcia tego błędu jest zasięgnięcie opinii uprawnionego architekta, który najczęściej bezpłatnie lub za niewielką opłatą może dokonać analizy tych dokumentów pod kątem możliwości i przydatności działki dla planowanej inwestycji.

Najczęstsze błędy popełniane przy wyborze działki:

- wybór działki nieuwzględniający analizy zysków od promieniowania słonecznego,

- wybór działki bez analizy warunków gruntowo-wodnych,

- wybór działki bez analizy wymagań MPZP.

Niezależnie od tego, czy planujesz budowę domu niskoenergetycznego czy pasywnego, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na trzy aspekty:

  • przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jest to konieczne, gdyż dana działka może nie być przeznaczona np. na cele budowlane lub nie będzie na niej dopuszczone postawienie domu, takiego jaki będzie odpowiadał twoim potrzebom,
  • status prawny nieruchomości (informacje z Ksiąg Wieczystych), jeżeli jest ona częścią większego terenu, trzeba upewnić się, czy proces podziału ziemi został już zakończony. Jeśli nie, lepiej wstrzymaj się z jej kupnem albo rozejrzyj się w poszukiwaniu innej oferty. Warto również sprawdzić, czy nieruchomość nie jest obciążona i ilu ma właścicieli.
  • ocena warunków technicznych nieruchomości (w tym dostępu do mediów, bliskości infrastruktury, itp.).

Zwrócić uwagę na lokalizację działki. W pobliżu rzek, strumieni i jezior możesz sezonowo zmagać się z podtopieniami, działka zbyt wyniosła będzie wystawiona na wiatry, zlokalizowana w dolince będzie narażona na wilgoć.

Działka położona na niewielkim spadzie może dodać uroku posiadłości, ale kiedy spad będzie zbyt duży czekać cię mogą czasochłonne prace ziemne i wybór projektu ograniczony jedynie do domów przeznaczonych na tego typu teren.Domy przyszłości bez prąduPonad 40% szkodliwego dwutlenku węgla, emitowanego rocznie do atmosfery produkują... budynki. Średniej wielkości wieżowiec zużywa tyle prądu, co 2 tysiące domków jednorodzinnych. Na czym polega idea budownictwa energooszczędnego?Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Projekt niezwykle ważnyJak zaprojektować nowy dom, żeby nie był on energożerny, ale energooszczędny, a przy ty spełniał oczekiwania jego użytkowników?Przeczytaj >>
Niecodzienny dom na co dzieńTo z powodu niego młody inżynier,  chyba z 15 razy musiał odbywać długie rozmowy ze swoim klientem. Jednym z pierwszych. Pan Bartosz był jednak nieustępliwy. I wiedział czego chce.  Przeczytaj >>

Nasi partnerzy