Tekst we współpracy z

To jedna z najlepszych w kraju firm oferujących klientom profesjonalną obsługę związaną z planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem preferencyjnego finansowania ze środków krajowych oraz unijnych.

Ponad 500 opracowań i zrealizowane projekty na kwotę powyżej 3 mld zł, a także czołowe miejsca w rankingach miesięczników „Forbes” i „Fundusze Europejskie” potwierdzają wysoką skuteczność działań firmy.

Więcej na www.biuroaltima.pl

2013-09-25 10:06:04

Dotacje

Dzięki funduszom jakie Polska otrzymuje ze środków Unii Europejskiej termin „dotacja” stał się ostatnio niezmiernie popularny.

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo na realizację określonych zadań.

W kontekście funduszy unijnych osobom fizycznym dosyć trudno skorzystać z dotacji, które rozdysponowywane są na szczeblu centralnym (programy krajowe) lub regionalnym (środki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). W większości przypadków, ze środków tych mogą korzystać samorządy, przedsiębiorcy, a także podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe, związki wyznaniowe itp.

Osoby fizyczne mogą czasami zostać beneficjentami ostatecznymi (a więc „ostatnim ogniwem” – osobami odnoszącymi korzyści z określonego działania) w ramach projektów realizowanych przez samorządy. Tak wygląda sytuacja w ramach lokalnych Programów Ograniczania Niskiej Emisji lub projektów dopłat do montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych.

Gdzie szukać informacji?

O tym, czy są aktualnie dostępne jakiekolwiek możliwości dotacyjne w ramach działań lokalnego samorządu, powinieneś dowiadywać się w swoim urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Możesz również sprawdzić środki dostępne w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub jego regionalnych odpowiedników – Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najczęściej udostępniane na szczeblu lokalnym programy dotacyjne obejmują:

  • Środki w ramach lokalnych Planów Ograniczania Niskiej Emisji (PONE),

  • Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

  • Projekty dopłat do montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych.

DOPŁATY W RAMACH PROGRAMÓW OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Wiele gmin, głównie na południu Polski, realizuje z własnych środków (wspartych środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) programy ograniczające niską emisję. Problem niskiej emisji występuje na obszarach o dużym zagęszczeniu zabudowy zaopatrywanej w ciepło z indywidualnych kotłowni węglowych. W kombinacji z dążeniem do obniżania kosztów ogrzewania i używaniem najtańszych paliw (muł, flot), a także spalaniem odpadów, daje to znaczący problem ze stanem powietrza atmosferycznego, zwłaszcza w okresach jesiennych i zimowych gdy przy braku wiatru i niskim ciśnieniu obserwuje się drastyczne przekroczenia norm zawartości zanieczyszczeń w powietrzu (np. w rejonie Wodzisławia Śląskiego, a także kotlin górskich).

By przeciwdziałać powyższemu zjawisku i poprawić środowisko życia mieszkańców, wiele gmin dofinansowuje inwestycje obniżające emisje zanieczyszczeń – montaż nowoczesnych kotłów retortowych, podłączanie do sieci ciepłowniczej czy gazowej, a także montaż odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne). W zależności od zasobności gminy dofinansowanie może wynieść od 10 proc. do nawet 50 proc. kosztów inwestycji i nic nie stoi na przeszkodzie by nie łączyć go  z innymi preferencyjnymi formami finansowania (np. NFOŚiGW).

Według portalu niskaemisja.pl 42 proc. uczestników decydowało się na kotły retortowe, 30,5 proc. montowało kolektory słoneczne, 19 proc. docieplało ściany lub wymieniało okna, 8,5 proc. wymieniało kotły węglowe na gazowe,  a jedynie 1 osoba na 7883 uczestników zamontowała pompę ciepła.

DOPŁATY ZE ŚRODKÓW UE DO MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH W BUDYNKACH INDYWIDUALNYCH

Wiele samorządów w województwach podlaskim, śląskim, małopolskim czy mazowieckim realizuje projekty dofinansowane w 85 proc. ze środków UE, które mają na celu ograniczenie niskiej emisji. W tego typu inicjatywach urzędy gmin realizują nabór chętnych do programu, którzy muszą wypełnić odpowiednie ankiety i podpisać deklarację udziału w projekcie. Po około pół roku i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku gminy przez urząd marszałkowski, gmina przystępuje do realizacji inwestycji tj. wizji lokalnej na obiekcie, podpisania umowy z właścicielem nieruchomości i montuje instalację.

Ważne cechy tego typu finansowania:

- wkład właściciela to zazwyczaj 15 proc. kosztów netto

- podpisać umowę z gminą mogą jedynie osoby posiadające klarowny tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku wielu współwłaścicieli niezbędne jest podpisanie umowy przez wszystkie osoby

- za montaż instalacji, dobór i wybór wykonawcy odpowiada gmina.

- należy uważnie przeczytać warunki umowy z gminą, gdyż mogą one narzucać np. obowiązek ubezpieczenia instalacji, a także zawierać wyłączenia odpowiedzialności (np. w przypadku przegrzania instalacji przy braku odbioru ciepła)

- właściciel budynku nie jest właścicielem instalacji solarnej – nie może jej zdemontować ani sprzedać, a jednocześnie musi ją eksploatować przez minimum 5 lat od daty rozliczenia inwestycji przez gminę

- realizując inwestycje samorząd kieruje się w zamówieniach zazwyczaj jedynie kryterium cenowym, co oznacza, że wykonana instalacja z pewnością będzie najtańsza, a czy najlepsza?

Pozostaw swój komentarz.

yGilaEzOL4 @ 2015-04-11 15:36:44.337381
Hey, kiellr job on that one you guys!
oO4hMVrhT @ 2015-04-11 21:04:24.590687
well why then? justify your seatemtnts otherwise its just nonsense its like everyone on youtube are walking adverts parroting slogans without any thought process.Ill explain what i think disprove me if you wanttheir cameras to me feel like they where not meant for human hands the four rows of buttons controlling iso wb etc are indistinguishable without looking you cant turn it off without moving you face off the camera, the af is stone age

Prywatnemu z pomocąObniżenie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego to coraz częściej jeden z najważniejszych celów osób prywatnych, decydujących się na budowę. Jak pokazuje program pilotażowy „Dom energooszczędny”, takich inwestorów jest coraz więcej.Przeczytaj >>
Zielone dotacje nieskuteczne  Polski system dofinansowywania zielonych technologii nie jest skuteczny i sprawia, że nie stają się one opłacalne – uważa Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).Przeczytaj >>
Fundusz dopłaci energooszczędnymNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia w tym roku system dopłat dla inwestorów indywidualnych, którzy zdecydowali się na budowę domów energooszczędnych.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy