Tekst we współpracy z

Firma posiada kilkuletnie doświadczenie w produkcji modułów fotowoltaicznych eksportowanych do większości krajów Europy. Wszyscy pracownicy Europe Solar Production przeszli wysokospecjalistyczne szkolenia i posiadają wiedzę niezbędną do zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów.

W 2010 roku powstało laboratorium badawcze, dzięki któremu stało się możliwe doskonalenie zarówno procesów, jak i wyrobów oferowanych przez Europe Solar Production.

Więcej na www.europe-solarproduction.pl

2015-05-11 11:39:16

Fotowoltaika

PV to międzynarodowy skrót od nazwy technologii produkcji prądu na bazie energii słonecznej.

Technologia PV umożliwia autonomiczną produkcję prądu przy zerowej emisji CO2 w miejscach bez dostępu do lokalnej sieci energetycznej. Produkuje prąd również w dni pochmurne. Moduły PV będące podstawową jednostką systemu PV posiadają szacowaną żywotność na ponad 30 lat, a funkcjonowanie całego systemu odbywa się praktycznie bezobsługowo przez cały ten okres.

RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ PRZEZNACZENIE I SPECYFIKA DZIAŁANIA

Rodzaje instalacji

Instalacje na domach jednorodzinnych

 

Instalacje wolnostojące

Małe i duże instalacje produkujące energię dla potrzeb domowych, do ładowania samochodów elektrycznych lub montowane na zadaszeniach samochodów,

W zależności od systemu (sieciowe, autonomiczne) istnieje wiele możliwości ich zastosowania. Łączy je jedna wspólna cecha - wszystkie systemy PV produkują energię elektryczną. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym systemem PV, mającym też istotny wpływ na masową produkcję, mają elektrownie słoneczne podłączone do sieci, nazywane w branży jako systemy PV ON-GRID („grid” z angielskiego to polska „sieć”)

Schemat typowej domowej instalacji fotowoltaicznej, źródło archiwum firmy Europa Solar Prodaction

PV ON-GRID - SYSTEMY ELEKTROWNI SŁONECZNYCH, SPRZEDAŻ PRĄDU (ON-GRID CZYLI PODŁĄCZONE DO SIECI)

W systemach PV ON-GRID (środowisko napięcia DC/AC 230V) produkcja prądu odbywa się na zasadzie zasilania przez system PV lokalnej sieci energetycznej i sprzedaży wyprodukowanego prądu. Cena oraz forma skupu prądu regulowana jest w większości krajów UE ustawowo.

System ten posiada sporą zaletę w stosunku do pozostałych systemów PV, ponieważ orientuje się na rocznej produkcji prądu, która jest stała i znana dla danej szerokości geograficznej, położenia elektrowni słonecznej.

System ten jest niezależny od codziennych warunków pogody i działa jak skarbonka czy licznik, który w ciągu roku wyprodukuje i sprzeda określoną ilość energii elektrycznej. Odchył od rocznej prognozowanej produkcji prądu w skali roku o 10 proc. wskazywałby na dysfunkcje systemu lub nadzwyczajne zmiany pogodowe. Te następują, ale na korzyść producentów energii słonecznej, a opłacalność systemów PV ON-GRID, zależy w dużej mierze od ceny skupu prądu. 

PV OFF-GRID - AUTONOMICZNE I WYSPOWE SYSTEMY ZASILANIA PV (OFF-GRID CZYLI ODŁĄCZONE OD SIECI

     W systemach PV OFF-GRID (środowisko napięcia DC 12/24/48V ) produkcja prądu przez system PV odbywa się za pośrednictwem zmagazynowania energii elektrycznej w akumulatorach lub jest bezpośrednio zużywana w miejscu i czasie jej wytworzenia.

System stosowany dla autonomicznych i wyspowych systemów zasilania wymaga precyzyjnego określenia wszystkich istotnych parametrów i komponentów systemu: ekspozycji słońca dla lokalizacji systemu, dziennego zapotrzebowania na ilość energii elektrycznej, doboru odpowiedniego akumulatora, a do jego pojemności mocy systemu PV, temperatury składowania i możliwego stopnia rozładowania i samo rozładowania akumulatora.

Powyższe parametry na przestrzeni roku ulegają sporemu zróżnicowaniu, w szczególności ekspozycja słońca i temperatura otoczenia akumulatora. W systemach PV OFF-GRID największe wyzwanie stanowi zmagazynowanie energii elektrycznej czyli akumulator. System ten np. w powiązaniu z nowoczesnymi technologiami oświetlenia i urządzeniami o minimalnym poborze prądu, stanowią idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie zasilanie z sieci energetycznej jest nieopłacalne lub niemożliwe. 

WYBÓR PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Wybór paneli fotowoltaicznych to jedna z ważniejszych decyzji, przed jaką stoi każdy inwestor z branży PV. Decyzja ta jest o tyle kluczowa, że koszt zakupu modułów fotowoltaicznych stanowi ponad 50 proc. kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej.

Po zapoznaniu się z technologiami fotowoltaicznymi wcześniej czy później staniesz przed wyborem, czy w swojej instalacji PV postawić na sprawdzoną technologię I generacji opartą na krzemie krystalicznym mono lub poli, czy pójść drogą nowszej technologii II generacji skoncentrowanej wokół paneli cienkowarstwowych a-si, CdTe, CIGS.

Jeszcze kilka lat temu panele cienkowarstwowe były wyraźnie tańsze, dziś ta różnica zmalała do kilkunastu procent, a uwzględniając wyższe koszty montażu instalacja paneli cienkowarstwowych jest porównywalna cenowo z klasyczną, wykorzystującą panele z krzemu krystalicznego. Każda technologia ma także swoje wady i ograniczenia.

Panele cienkowarstwowe w zdecydowanej większości mogą współpracować tylko z inwerterami transformatorowymi, a brak odpowiedniego uziemiania grozi ryzykiem korozji warstwy TCO. Z drugiej strony klasyczne panele krzemowe mogą współpracować zazwyczaj z każdym typem inwertera. W ich przypadku pojawia się ryzyko wystąpienia gorących punktów. Z tego względu musisz zbilansować korzyści i ograniczenia danej inwestycji, mając na uwadze stosunek ceny do jakości.

RÓŻNICE POMIĘDZY OGNIWAMI MONO- I POLIKRYSTALICZNYMI.

Jednorodność kryształu ogniw monokrystalicznych i ich uporządkowana struktura wewnętrzna pozwalają na osiąganie wyższych sprawności niż mniejszej czystości ogniwa polikrystaliczne. Ośmiokątny kształt płytek monokrystalicznych determinuje natomiast większe przerwy między ogniwami w obrębie baterii niż w przypadku kwadratowych elementów polikrystalicznych – co odbija się na sprawności całego panelu i zmniejsza różnicę wynikającą z wyższej sprawności pojedynczych ogniw.

ZAPAMIĘTAJ!

Nieco wyższą moc z jednostki powierzchni możesz uzyskać z paneli monokrystalicznych, przez co panele polikrystaliczne tej samej mocy zajmują zazwyczaj większą powierzchnię.

Różnicę w sprawności można również zauważyć przy różnych warunkach atmosferycznych – panele monokrystaliczne lepiej radzą sobie w dni słoneczne, podczas gdy polikrystaliczne mogą osiągać wyższą efektywność w warunkach zachmurzenia.

Wysokie nakłady produkcyjne technologii monokrystalicznej przyczyniają się do dużo wyższych cen tego typu paneli w stosunku do paneli polikrystalicznych, co bezpośrednio przekłada się na ok. 80 procentowy udział tych drugich w rynku technologii fotowoltaicznych.

Wpływ na wybór typu panelu fotowoltaicznego może mieć przede wszystkim kwestia jaką powierzchnią pod montaż modułów dysponujesz. Przy ograniczonych powierzchniach warto zastanowić się nad modułami monokrystalicznymi. Z drugiej strony to wariant droższy bo panele monokrystaliczne wymagają dużo większych nakładów inwestycyjnych przy porównywalnych mocach.

Wybór modułu polikrystalicznego dla budynków mieszkalnych jest zazwyczaj najbardziej optymalny.

Panel monokrystaliczny (po lewej) oraz polikrystaliczny (po prawej), źródło pompyciepla.pabianice.pl

 Panel monokrystaliczny , źródło archiwum firmy Europa Solar Prodaction  Panel polikrystaliczny , źródło archiwum firmy Europa Solar Prodaction

POZOSTAŁE ELEMENTY INSTALACJI

Generator solarny

Ponieważ moduły mają bardzo długi okres żywotności, stan dachu musi podlegać okresowej ocenie. Wszystkie moduły podłączone do jednego inwertera powinny być skierowane w ten sam sposób i pod takim samy kątem. W przeciwnym przypadku można się spodziewać spadku mocy instalacji.

Na całą powierzchnię generatora fotowoltaicznego nie powinien padać cień, przy tym należy również uwzględnić niskie położenie słońca w zimie. Nawet półcień spowodowany przez kominy, szczyty, słupy, maszty radiowe, drzewa lub sąsiednie budynki, itp., może spowodować znaczny spadek mocy.

Moduły fotowoltaiczne mogą być montowane pionowo tylko w ostatnim szeregu (na końcu), gdyż cień padający na dolną część modułu może prowadzić do znacznych redukcji mocy.

Inwerter

Przy wyborze inwertera upewnij się, że początkowe wartości modułów (zwłaszcza napięcie otwartego obwodu) są o około 2 V wyższe od wartości nominalnych (stabilizowanych) podanych w karcie katalogowej.

Inwerter może być podłączony do sieci tylko przez licencjonowanego instalatora. Muszą przy tym być przestrzegane warunki przyłączenia instalacji wydane przez właściwe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej (zakład energetyczny).

Okablowanie

Okablowanie powinieneś planować bardzo ostrożnie. Zbyt małe przekroje mogą spowodować wzrost strat. To bezpośrednio wpłynie na wydajność systemu.

Musisz przestrzegać aktualnych w użyciu wytycznych i regulacji. Do okablowania fotowoltaicznych generatorów powinny być stosowane tylko przewody i kable odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Pomiędzy obwodami prądu stałego i inwerterem muszą być zainstalowane układy separujące. Jeżeli wybrałeś inwertery, które nie mają takich separatorów, wówczas obwody stałego prądu DC muszą być podłączone za pomocą zewnętrznych zabezpieczeń.

Piorunochrony

Podczas instalacji systemu PV nie jest to absolutnie konieczne, aby zainstalować piorunochron na budynku. Jednakże wskazane jest, aby  zasięgnąć informacji i porady w tym celu u profesjonalisty w ochronie odgromowej.

Jeśli system PV nie jest chroniony przez istniejący piorunochron, wówczas wszystkie części metalowe generatora PV i konstrukcji montażowej muszą być zintegrowane z głównym wyrównaniem potencjału budynku.

WYBRANE OZNACZENIA I PARAMETRY SYSTEMÓW SOLARNYCH

Promieniowanie słoneczne (kWh/m²)

W Polsce w ciągu roku moc promieniowania słonecznego na jeden metr kwadratowy (!) wynosi średnio 1000 kWh i odpowiada energii zawartej w 100 L oleju opałowego lub 100 m3 gazu ziemnego. Dla porównania 1000 kWh to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną przez jednoosobowe gospodarstwo domowe (singiel). Rodzina 4 osobowa (2+2) zużywa rocznie około 2000 kWh (roczna konsumpcja energii elektrycznej, nie uwzględniająca ogrzewania).

Energia słoneczna za pośrednictwem technologii PV przetwarzana jest na energię elektryczną, a stopień konwersji w procentach określa sprawność modułu PV.

Sprawność systemów (procent, Wh) 

Sprawność modułów PV podawana w procentach informuje jaki stopień energii słonecznej docierającej do modułu PV zostanie przetworzony na energię elektryczną. Wówczas moduł PV o sprawności np. 15 proc. i powierzchni 1 m²  w ciągu godziny wyprodukuje 150 Wh energii elektrycznej (wg. STC).

W dni o słabszym nasłonecznieniu produkcja prądu będzie mniejsza. Różne technologie PV (mono-, polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzują się różną sprawnością.

Moc, natężenie prądu (Wp, mA) 

Dla wszystkich systemów solarnych stosuje się jednostkę miary mocy Wat (W). Podawana w nazwie moc modułu PV np. 190 W lub 220 W określa moc szczytową (Wp) produkcji prądu i nie określa sprawności modułu.

To oznacza, że np. moduł PV o mocy 190 Wp posiada taką samą lub zbliżoną sprawność co moduł  o mocy 220 Wp. Jednak moduł 220 W będzie powierzchniowo większy (60 ogniw) w porównaniu do modułu 190 W posiadającego (50 ogniw) lub stosowane ogniwa będą powierzchniowo większe. Ale technologiczna sprawność modułów 190 i 220 Wp jest zbliżona.

Często też zdarza się, iż oferowane przez danego producenta moduły pomimo jednego rozmiaru (obramowanie brutto) posiadają różne moce nominalne. Np. moduły o mocy 210, 220 i 230 Wp posiadają ten sam rozmiar obramowania i są powierzchniowo tej samej wielkości. Różnice w ich mocy nominalnej wynikają z technologicznej sprawności stosowanych do budowy modułu ogniw PV. Różnorodna sprawność ogniw tej samej wielkości (powierzchniowo) może zależeć od kilku czynników, ale ich głównym powodem jest grubość ucięcia ze sztabu krzemu, która mimo bardzo precyzyjnych technologii może być dla każdego ogniwa różna. 

GWARANCJA I JEJ WARUNKI

W związku z tym, że nasza inwestycja jest planowana na wiele lat bardzo ważna jest gwarancja, którą producent daje na moduły i inne komponenty systemu solarnego. W przypadku modułów fotowoltaicznych, można taką gwarancję podzielić na dwie podgrupy: gwarancję wykonania oraz gwarancję parametrów pracy.

Podczas poszukiwania modułów do instalacji solarnej warto zwrócić uwagę również na to:

 1. Czy gwarancja obejmuje kompensatę za utraconą moc w związku z wadliwe działającym modułem?

 2. Czy gwarancja obejmuje moduły instalowane przez osoby przeszkolone i zgodnie z instrukcją montażu?

 3. Czy gwarancja obejmuje zwrot kosztu wymiany wadliwego modułu, wymiany na nowy?

 4. Od kiedy liczona jest gwarancją (od daty produkcji modułu, czy od daty pierwszego załączenia instalacji)?

 5. Czy gwarancja obejmuje również szkody w transporcie?

GWARANCJA PARAMETRÓW MOCY

W związku z procesem starzenia występującym w ogniwach fotowoltaicznych, jakość użytych materiałów w produkcji modułów ma bardzo duży wpływ na działanie i rentowność takiej inwestycji.

Gwarancja ta obejmuje minimalne wartości produkcji energii elektrycznej w związku z degradacją modułów mierzonej zgodnie z okraszonymi normami np. 61215. Zwykle określa się tą wartość w odniesieniu do czasu i minimalnej mocy panelu. Standardem rynkowym jest 90 proc. mocy nominalnej po 10 latach i 80 proc.mocy po 25 latach.

GWARANCJA WYKONANIA

Ta część gwaranci obejmuje wszystkie fizyczne wady powstałe w wyniku złego projektu, niewłaściwych materiałów oraz nieprawidłowego procesu produkcji. Standard w przypadku tej gwarancji to 10 lat.

ZASADY SKUPU PRĄDU ORAZ ZASADY ROZLICZENIA SPRZEDAŻY PRĄDU

W zależności od kraju, istnieją różne formy skupu prądu. Większość krajów UE poprzez stosowne regulacje prawne gwarantuje skup prądu po preferencyjnych cenach, gdzie cena skupu prądu „solarnego" jest wyższa od cen prądu konwencjonalnego. Przepisy te sztywno określają też degresje cen skupu prądu o kilka procent co roku lub możliwość ich ponad miarowej redukcji, zgodnie z potrzebami rynku. 

Zasada jest taka. Właściciel elektrowni słonecznej (producent energii) w dniu podłączenia instalacji do sieci energetycznej zna i ma zagwarantowaną cenę skupu prądu np. w Niemczech na 20, w Czechach na 10 lat. Czyli działające elektrownie słoneczne sprzedają prąd przez następne 10 lub 20 lat zgodnie z ceną i ustawodawstwem obowiązującymi w dniu ich podłączenia do sieci. Degresje cen skupu prądu lub ich ponad miarowa redukcja dotyczą niepodłączonych lub planowanych instalacji PV.

W Kanadzie, Szwajcarii i  kilku innych landach krajów UE rozliczanie wyprodukowanego prądu przez prosumenta jest rozliczane synchronicznie. Czyli instalacja jest jednolicznikowa dwukierunkowa -  zmniejsza to koszty przesyłowe strat a zużycie rozliczne jest  z wypadkowego wskazania licznika. Jest to najbardziej ekonomiczne i przyjazne dla inwestora.

CZY TO SIĘ OPŁACA?

Załóżmy inwestycję w instalację PV. Średnioroczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 1000 kWh na 1 kW instalacji, co daje uzysk z 3 kW około 3000 kWh. Przyjmujemy założenie, że całą wyprodukowaną energię elektryczną zużyjemy na własne potrzeby. Ile zyskujemy rocznie na instalacji o mocy 3 kW? Kalkulacja wygląda następująco: 3000 x 0,60 zł = 1 800,00 zł.

Koszt instalacji wyniesie około 21 500,00 zł brutto. Uzyskujemy dofinansowanie pokrywające 40 proc. kosztów inwestycji, co daje kwotę 8 600,00 zł, którą należy pomniejszyć o podatek dochodowy. Przyjmujemy stawkę 18 proc. Po opodatkowaniu otrzymujemy kwotę 7 052,00 zł. Ostateczny koszt inwestycji wyniesie 14 448,00 zł. W jakim czasie zwróci się instalacja? Okres zwrotu wyniesie 8 lat i 3 miesiące.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza gwarantowane stawki odkupu energii z mikroinstalacji od stycznia 2016 r. W przypadku małej elektrowni o mocy 3 kW, stawka odkupu wyniesie 0,75 zł/kWh. Zakładamy, że cała wyprodukowana energia zostanie odsprzedana do sieci elektroenergetycznej.

W jakim czasie zwróci się inwestycja? Sięgamy do wcześniejszej kalkulacji i otrzymujemy 3000 x 0,75 zł = 2 250 zł. Przy koszcie instalacji wynoszącym 21 500,00 zł, okres zwrotu wyniesie 9 lat i 6 miesięcy. Nasuwa się pytanie, co będzie z podatkiem dochodowym? Jeśli zostanie naliczony, to czas zwrotu inwestycji zrówna się z okresem gwarancji na panele PV.

W przedstawionej powyżej analizie celowo pominąłem koszty ewentualnego kredytu 
z dofinansowaniem. Celowo także nie uwzględniłem mieszanego  modelu instalacji – produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby i odsprzedaż nadwyżek energii. Chodziło mi o uczynienie mojego wywodu możliwie jak najbardziej przystępnym dla czytelnika.

Elektrownia o mocy 3 kWp może zasilać obiekt, którego ciągła konsumpcja prądu (w ciągu dnia) jest nie mniejsza niż około 2.5 kW na godzinę. Moc szczytowa elektrowni słonecznej, podawana jako 3 kWp osiągana jest kilka razy w roku, w szczytowym okresie nasłonecznienia, w pozostałych okresach słabszego nasłonecznienia produkcja prądu jest mniejsza. System ten, bez integracji akumulatorów dla zmagazynowania energii elektrycznej, nie pozwala na kompletną autonomię elektryczną obiektu i wymaga rekompensowania niedoborów prądu z lokalnej sieci lub agregatów. Z kolei integracja specjalistycznych (żelowych) akumulatorów dla systemu PV o mocy około 3 kWp wymaga ich sporej ilości (pojemności) ok. 2125 Ah, składowania w odpowiednich warunkach i temperaturze, zwiększając znacząco koszty całego systemu.

Naturalnym rozwiązaniem dla systemów PV jest możliwość ich podłączenia do lokalnej sieci energetycznej spełniającej wówczas funkcję akumulatora, powszechnego magazynu energii elektrycznej. Tak funkcjonują systemy elektrowni słonecznych (PV ON-GRID) w krajach UE z uregulowanym rynkiem i statusem skupu energii elektrycznej. Spośród naszych najbliższych sąsiadów takie regulacje obowiązują w Czechach, na Słowacji, w Niemczech a nawet w Bułgarii.

ELEKTROWNIA SŁONECZNA – INWESTYCJA NA PRZYSZŁOŚĆ

W skali krajowego miksu energetycznego energia słoneczna stanowić będzie jedno z wielu źródeł zasilania. W skali indywidualnego producenta i zarazem konsumenta energii elektrycznej, zamontowany system PV na dachu, przy odpowiednim ustawodawstwie (możliwości odprowadzenia nadwyżek produkcji prądu do sieci) w skali roku wyprodukuje więcej energii elektrycznej niż roczne zapotrzebowanie właściciela elektrowni słonecznej (rodziny 2+2).

Pozostaw swój komentarz.

n495 @ 2014-07-15 21:45:24.88979
  Ważne informacje
 • - najczęściej popełniane błędy
 • - o co pytać
 • - na co zwrócić szczególną uwagę
 • - ile to kosztuje?

 1. Kierowanie się najpierw potrzebną lub dostępną pojemnością akumulatorów, a dopiero potem dobieranie do ich parametrów odpowiedniej mocy systemu PV.
 2. Nieodpowiednie składowanie akumulatorów w pomieszczeniach lub boxach niewentylowanych, trwale narażonych na wilgoć i niskie temperatury.
 3. Niedbałe połączenie komponentów i okablowania systemu, powodujące niestabilność procesu ładowania, a nawet dysfunkcję systemu.

Słaba jakość modułów PV skutkuje szybką degradacją PV oraz spadkiem sprawności. Dotyczy również jakości wykonania modułów: aluminiowego obramowania i trwałości laminatu.

W trakcie montażu modułów PV w słoneczny dzień zaleca się ich przykrycie, ograniczając produkcję prądu i ryzyko przypadkowego zwarcia.

CZĘSTE BŁĘDY PRZY PLANOWANIU BUDOWY:

 1. Błędne planowanie i układ elektrowni słonecznej

 2. Błędna konfiguracja komponentów systemu (stringów, invertera)

 3. Niedbałe połączenie komponentów systemu, a w szczególności okablowania

 4. Błędna kierunkowość okablowania (dotyczy indukcji okablowania oraz odgromienia instalacji)

 5. Zakup paneli fotowoltaicznych niewiadomego pochodzenia.

 6. Stosowanie akumulatorów samochodowych w instalacjach typu off-grid.

 7. Zbyt małe oszacowanie zapotrzebowania na energię.

 8. Zbyt duże oszacowanie zapotrzebowania na energię.

 9. Zbyt małe przekroje przewodów.

 10. Niewłaściwa lokalizacja inwertora (unikanie miejsc nasłonecznionych i łatwopalnych).

 11. Nie branie pod uwagę, kominów, masztów i innych elementów znajdujących się w pobliżu instalacji..

 12. Niewłaściwy nadzór nad parametrami pracy instalacji fotowoltaicznej.

 13. Zbyt małe odległości między panelami w przypadku instalacji naziemnej (zacienianie paneli).

 14. Montaż paneli na przy użyciu nieodpowiednich materiałów.

 15. Złe dobranie inwertera do instalacji (dopasowanie mocy inwertora do mocy instalacji).

 16. Montaż paneli fotowoltaicznych niezapewniający właściwego ich chłodzenia.

 17. Brak lub niewłaściwe wykonanie instalacji uziemiającej

 18. Brak rozłącznika prądowego niezbędnego w sytuacjach awaryjnych (pożar, wypadek).

 19. Brak zabezpieczeń nadnapięciowych

Wybór paneli PV nie jest łatwy, chociażby z uwagi na mnogość technologii i producentów. Dlatego przed wyborem zapytaj: 

• Czy panel posiada stosowne certyfikaty?

• Czy parametry panelu wpływające na uzysk energii są powyżej średniej?

• Czy dostępne są niezależne informacje na temat jakości danego panelu?

• Czy producent prowadzi serwis i dystrybucję w Europie?

• Czy pozycja producenta na rynku daje nadzieję, że będzie on działał w okresie gwarancji?

• Jaka jest cena panelu w przeliczeniu na kWh wyprodukowanej energii?

• Jakie są warunki gwarancji?

Przy zakupie paneli PV powinieneś zadać sobie te pytania i w oparciu o nie podjąć decyzję co do zakupu.

Możliwa moc instalacji zależy od wielu czynników, takich jak:

• lokalizacji - szerokości geograficznej, która określa kąt padania promieni słonecznych
• nachylenie powierzchni, na której instalujemy elektrownię fotowoltaiczną (kąt nachylenia dachu, nierówności lub nachylenie terenu)

• azymut

• istniejące przeszkody terenowe (np. instalacje podziemne, świetliki i okna dachowe, instalacje dachowe) i zacieniające instalację (drzewa, budynki, kominy)

• wymagania projektowe, np. drogi technologiczne, pożarowe, ogrodzenie, stacje trafo, stacje falowników, linie energetyczne itp.

• wymagania technologiczne np. obciążenia instalacji przez wiatr, śnieg itp.

Podstawowym i najważniejszym elementem projektu instalacji jest unikanie zacieniania paneli fotowoltaicznych przez obiekty rzucające cień, również inne panele. Padający cień na panel powoduje jego wyłączenie, co oznacza brak produkcji energii elektrycznej. Dodatkowo panel taki nagrzewa się (ogniwo zacienione działa jak opornik), powodując uszkodzenie panelu.

Istnieją panele, które mogą być montowane na fasadach  i ogrodzeniach – dla których kąt padają słońca nie ma najważniejszego znaczenia. Idealnie nadają się na warunki Polskie – gdzie w ciągu roku średnio mamy 45-50 dni słonecznych i roczna suma wyprodukowanej energii jest większa niż popularnych paneli PV.

Wpływ środowiska na terenie instalacji może mieć negatywny wpływ na wydajność układu, a nawet doprowadzić do uszkodzenia modułów. Należą do nich na przykład agresywne opary występujące w pobliżu zakładów chemicznych, a także te, obecne w gospodarstwach rolnych, takich jak odkryte odchody w pobliżu chlewów, kurników. Moduły nie powinny być również używane w miejscach, gdzie istnieje znaczne zapylenie (np. w pobliżu magazynów zbożowych, cementowni itp.)

 

ZAPAMIĘTAJ!

Moduły fotowoltaiczne nie mogą być montowane na wybrzeżu (żaden kontakt z wodą morską lub morskim powietrzem) ponieważ może to spowodować zmętnienie szyby. Ze względów bezpieczeństwa moduły nie mogą też pracować w pobliżu łatwopalnych gazów.

 1. Przed przystąpieniem do realizacji procesu inwestycyjnego upewnij się co do możliwości wykonania instalacji fotowoltaicznej na swoim obiekcie i na jakich warunkach jest to możliwe (m.in. warunki przyłączenia do sieci, obciążalność dachu, zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, wymagania administracyjno-prawne).

 2. Jaki rodzaj instalacji fotowoltaicznej będzie dla ciebie najlepszy?

 3. Jaka technologia będzie dla ciebie najlepsza ze względu na lokalizację?

 4. Czy posiadasz odpowiednie miejsca lub pomieszczenia do zlokalizowania w nich elementów instalacji fotowoltaicznej (inwertor, bateria akumulatorów)?

 5. Czy montowany osprzęt ma stosowne certyfikaty i dopuszczenia?

 6. Czy projektant lub monter instalacji posiadają stosowne uprawnienia?

 7. Czy producenci osprzętu prowadzą serwis i dystrybucję w Europie?

 8. Jakie będzie twoje zużycie energii elektrycznej i jakie są możliwości montażu (dostępna powierzchnia dachu, terenu, ściany budynku)?

 9. Jaka jest cena instalacji w przeliczeniu na moc szczytową zainstalowaną (w kWp)?

 10. Jakie są warunki i okres gwarancji i co obejmują (wymiana wadliwych części instalacji)?

 11. Jakie są warunki serwisowania instalacji (reakcja na błędy pracy i uszkodzenia instalacji)?

 12. Ile podobnych instalacji wykonał dostawca (listy referencyjne)?

 13. Czy otrzymałeś instrukcję eksploatacyjną i serwisową twojej instalacji?

 14. Czy wykonawca instalacji fotowoltaicznej przeprowadził jej odbiór (pomiary uziemienia instalacji, wydajności instalacji, dokonał niezbędnych oznaczeń)?

 15. W jaki sposób będzie realizowany nadzór nad parametrami pracy tej  instalacji (stacja pomiarowa, dostęp do parametrów pracy za pomocą telefonu komórkowego, automatyczne nadzorowanie jej pracy)?

Koszty wykonania instalacji fotowoltaicznej składają się z dwóch głównych elementów:

  - koszty przygotowania inwestycji (uzyskanie pozwoleń, uzgodnień, opracowanie dokumentacji),

  - koszty zakupu, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej..

Jeżeli chcesz wykonać instalację fotowoltaiczną powinieneś przeprowadzić różnego rodzaju ekspertyzy i badania (statyczne, dynamiczne).  Im mniejsza jest instalacja fotowoltaiczna, tym wyższe będą całościowe koszty jej wykonania.

Wykres przedstawia wielkość kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej dachowej w zależności od wielkości instalacji.

Koszty wykonania instalacji fotowoltaicznej, źródło archiwum firmy Europe Solar Production

Wielkość instalacji fotowoltaicznej jest jednym z głównych czynników wpływających na wartość inwestycji. Poza wielkością instalacji fotowoltaicznej duży wpływ na jej wartość mają:

  - rodzaj instalacji (instalacje dachowe, gruntowe, fasadowe, parkingowe),

  - koszty infrastruktury (przyłącza energetyczne, stacje transformatorowe, instalacje uziemiające),

  - koszty dodatkowe związane z wykonaniem instalacji (koszty administracyjne, zakupu lub wynajmu  nieruchomości).

Koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej spadają wraz z wielkością instalacji i jest to związane zarówno ze spadkiem ceny jednostkowej głównych elementów składowych (modułów fotowoltaicznych, inwertorów, okablowania i osprzętu), jak również z kosztami przygotowania samej instalacji czyli opracowania dokumentacji, uzyskania pozwoleń oraz przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień, które w przeliczeniu na jednostkę zainstalowanej mocy również spadają.


Oprócz kosztów wykonania i montażu instalacji fotowoltaicznej również bardzo ważne są koszty eksploatacyjne obejmujące serwis, obsługę oraz ubezpieczenie. W tym przypadku także decydującym czynnikiem jest wielkość instalacji, a pośrednio również wartość instalacji.

Odnosząc koszty eksploatacyjne do wartości instalacji w przypadku najmniejszych mocy 1.5 kW należy założyć, że średnioroczne koszty eksploatacyjne (uwzględniające już przyszłe naprawy) będą wynosić ok. 10 proc. wartości instalacji. W przypadku optymalnej wielkości małej instalacji 5-10 kW koszty te spadają do zaledwie 3-4 proc.. W przypadku dużych instalacji 100 - 1000 kW koszty eksploatacyjne mogą zostać zredukowana do 1-2 proc. wartości instalacji.

Wielkość instalacji a jaj koszt, źródło archiwum firmy Europe Solar Production

Jednym ze stałych kosztów, z którego raczej nie powinieneś rezygnować to ubezpieczenie instalacji.

ZAPAMIĘTAJ!

Instalacja fotowoltaiczna dla typowej rodziny 4 osobowej powinna mieć moc elektryczną wynoszącą ok. 5 - 6 kWp (kWp – kilowat peak, czyyli moc szczytowa). Instalacja o takiej mocy  powinna wystarczyć do zapewnienia całorocznego zapotrzebowania na energię elektryczną (bez ogrzewania budynku).

Koszt takiej instalacji fotowoltaicznej uzależniony jest od wielu czynników i obecnie średnio kształtuje się na poziomie:

  -  ok. 37.000 zł (bez akumulacji energii elektrycznej)

  -  ok. 51.000 zł (z zastosowaniem systemu akumulacji energii elektrycznej)

W pierwszym przypadku energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną w okresie twojej nieobecności będzie oddawana do sieci elektroenergetycznej (instalacja „on grid”), natomiast w drugim przypadku energia w okresach braku zużycia będzie magazynowana w baterii akumulatorów (instalacja „off grid”).2013 rekordowym rokiem dla fotowoltaikiWedług raportu Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA), w ciągu zeszłego roku dodano na świecie aż 37 GW mocy, pochodzącej z fotowoltaiki. Pod względem mocy zainstalowanej w Europie, daje to PV drugie miejsce.Przeczytaj >>
Pięć projektów OZE, które zawrócą Ci w głowie!Miłośnicy odnawialnych źródeł energii, szczególnie ci o wielkich umysłach, zdolni są do tworzenia naprawdę niesamowitych projektów. Pięć przedstawionych poniżej, zasługuje na szczególną uwagę.Przeczytaj >>
Fotowoltaika - pytania i odpowiedziW Niemczech panele fotowoltaiczne są wszechobecne. W Polsce, pomimo, że z mapy ilustrującej nasłonecznienie Europy wynika, iż na większości terytorium naszego kraju panują warunki zbliżone do północno-wschodnich Niemiec, tego rodzaju urządzenia na razie jeszcze nie cieszą się równie wielką popularnością.Przeczytaj >>
Ile kosztuje fotowoltaika?Analiza finansowa jest pierwszym krokiem przy zakupie i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Bez niej można popełnić wiele kosztownych błędów.Przeczytaj >>
Inwestorzy w blokach startowychUstawa o OZE – pisanie o niej przypomina już scenariusz „Klanu”. Tyle się dzieje i tak samo się wlecze. Bo oto mamy… zakończone konsultacje społeczne projektu. Prawie zwycięstwo.Przeczytaj >>
Czy będziemy żyć bez prądu i ciepła?Jeśli nie chcemy przerw w dostawach energii elektrycznej, to musimy inwestować w nowe moce wytwórcze. Bo stare trzeba będzie coraz częściej remontować, likwidować i płacić za prawa do emisji CO2.Przeczytaj >>
Moja osobista elektrowniaNie trzeba być od razu Tauronem, Eneą czy innym koncernem z najwyższej półki, żeby mieć swoją własną elektrownię. Wystarczy kawałek dachu, niewielki skrawek gruntu, dobra wola i trochę wiedzy połączonej z determinacją, bez której w Polsce majstrowanie przy OZE nie może się obejść. A więc voila – oto mała instalacja fotowoltaiczna.Przeczytaj >>
Czy będziemy „ziemią obiecaną”?Kilka tygodni temu „Puls Biznesu” postawił dość odważną tezę, że Polska mogłaby stać się „fotowoltaicznym eldorado”, jeśli tylko ustaw o OZE wejdzie w życie w obecnie procedowanej formie. Zdaniem publicysty może do tego przyczynić się wysokość wsparcia gwarantowana producentom zielonej energii w instalacjach fotowoltaicznych.Przeczytaj >>
Rozwój PV w PolsceW ostatnich miesiącach słyszymy wiele dyskusji, w różnych gremiach, na temat trójpaku. Tak szerokie zainteresowanie tymi ustawami wynika z tego, że mogą one zadecydować o kształcie rynku energii i gazu na kilkanaście najbliższych lat. Mogą być one m.in. przełomowe dla rozwoju OZE w Polsce i przyczynić się do rozwoju całej branży związanej z OZE nie bez wpływu na całą nasza gospodarkę. Poziom emocji jaki wzbudzają te dyskusje bywa często dość wysoki i każdy szczegół proponowanych zapisów tych trzech ustaw jest szeroko komentowany.Przeczytaj >>
Fotowoltaika – szansa czy utrapienie?Do 2060 r. większość energii może być produkowana ze słońca, Afryce marzy się, że do 2050 roku całe zapotrzebowanie na energię w Europie zostanie pokryte z energii słonecznej z Sahary.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy