Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

2014-03-24 12:55:15

Geologia

Struktura geologiczna gruntu, na którym zamierzasz budować budynek, a w szczególności dom energooszczędny czy pasywny  ma zasadnicze znaczenie zarówno ze względów ekonomicznych jak i możliwości zastosowania rozwiązań i technologii OZE. Zależność pomiędzy strukturą geologiczną gruntu, a jego przydatnością do zastosowania technologii OZE,  dotyczy takich urządzeń i rozwiązań jak:

- pompy ciepła gruntowe

- studnie głębinowe

- przydomowe oczyszczalnie ścieków

STUDNIE GŁĘBINOWE

Studnie głębinowe są niejednokrotnie jedyną alternatywą na pozyskanie wody pitnej (najczęściej wysokiej jakości) na terenach przeznaczanych pod budownictwo jednorodzinne. Ze względu na fakt, że tereny te są bardzo często terenami peryferyjnymi są one pozbawione infrastruktury sieciowej takiej jak sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Wiąże się to z koniecznością budowy studni głębinowej i w tym wypadku ważna jest informacja na jakiej głębokości znajduje się ustabilizowane źródło wody oraz struktura gruntu w tym miejscu co ma wpływ na ewentualne zastosowanie innych niż standardowe rozwiązań filtracyjnych.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W sytuacji opisanej powyżej konieczne staje się zagospodarowanie ścieków sanitarnych we własnym zakresie. Można to zrobić przy użyciu szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Rozwiązanie pierwsze jest stosowane coraz rzadziej i wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów na budowę szczelnego zbiornika trójkomorowego. Zbiornik taki musi dodatkowo być odpowiednio usytuowany w stosunku do budynku, granic działki oraz ewentualnie od źródła wody pitnej (studnia kopana). Więcej na ten temat w dalszej części poradnika.

Nowoczesnym sposobem utylizacji ścieków sanitarnych jest budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA

W wypadku gruntowej pompy ciepła ważna jest struktura warstwowa gruntu ze względu na wybór dolnego lub górnego źródła ciepła.

W wypadku gruntów skalistych zalecamy wybór górnego źródła ze względu na utrudnienia związane z dokonywaniem wierceń oraz ich wyższy koszt. Co za tym idzie działka zlokalizowana na gruntach skalistych powinna mieć paradoksalnie odpowiednią wielkość ze względu na konieczność zastosowania górnego źródła ciepła jako źródła powierzchniowego. Jak widać w tym wypadku przekłada się to automatycznie na aspekt ekonomiczny opisywany wcześniej.

W wypadku gruntów nie odbiegających od standardowych najczęściej stosuje się pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła.

 

Pozostaw swój komentarz.

    Ważne informacje
  • - najczęściej popełniane błędy
  • - o co pytać
  • - na co zwrócić szczególną uwagę
  • - ile to kosztuje?

Powszechnym błędem przy wyborze działki jest całkowite ignorowanie zagadnienia parametrów geologicznych gruntu, na którym chcesz wybudować dom.

 Jest to spowodowane najczęściej koniecznością poniesienia pewnych kosztów na etapie wstępnym. Są to koszty związane z wykonaniem wiercenia, którego musi dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami w zakresie geologii.

Uważamy, że jest to jednak oszczędność pozorna, która bardzo często mści się  po rozpoczęciu i w trakcie budowy przynosząc całą serię niespodzianek, które są powodem znacznego podniesienia kosztów inwestycji.

Po dostarczeniu badań geologicznych gruntu należy zapytać o przydatność danego gruntu pod budowę domu. Każdy projektant z uprawnieniami po zapoznaniu się z badaniami jest w stanie określić taką przydatność przy jednoczesnym wskazaniu zagrożeń związanych z budową na danym terenie.

Przed zleceniem badań informacje na temat parametrów geologicznych na danym terenie możesz zdobyć bez ponoszenia kosztów. Urzędy miast bardzo często posiadają informacje o właściwościach geologicznych terenu, na którym planujesz budowę. Możesz się zatem zwrócić do właściwej jednostki i taką informację uzyskać.

Z kolei jeżeli interesuje cię działka, w której sąsiedztwie zbudowane są już inne budynki o podobnej funkcji, możesz informacje o geologii gruntu uzyskać od sąsiadów, którzy już się wybudowali. W wypadku jednak kiedy informacje zdobyte tą drogą nie dadzą tobie pełnego obrazu istniejących warunków geologicznych, zalecamy zlecenie wykonania przez specjalistę badań geologicznych podłoża gruntowego. 

Aspekt ekonomiczny jest tu związany ze strukturą warstwową gruntu:

  • w wypadku występowania grubej warstwy gruntów nienośnych (grunty pylaste i gliniaste) i gruntów nasypowych oznacza to konieczność wymiany gruntów
  • Płytkie występowanie gruntów skalistych występujących najczęściej na terenach górskich może wymagać wykonania nasypów umocnionych koniecznych do zapewnienia odpowiedniej głębokości posadowienia budynku ze względu na głębokość przemarzania, która dla tych terenów wynosi od 1,0m – 1,2m.
  • budowa domu na gruntach słabonośnych, nawodnionych ma również niebagatelne znaczenie dla twojego budżetu.

Ważnym aspektem jest poziom wody gruntowej, gdyż jej zbyt wysoki poziom będzie się na pewno wiązał z wykonaniem zabezpieczeń polegających na wykonaniu drenażu opaskowego z odprowadzeniem wody na zewnątrz. W najlepszym wypadku będzie to odprowadzenie do sieci kanalizacji zewnętrznej, co będzie się wiązało z opłatami za odbiór tych ścieków, a przy jej braku konieczność zagospodarowania tej wody w własnym zakresie poprzez budowę studni chłonnych lub systemu rozsączania co w wypadku gruntów nawodnionych z wysokim poziomem wody gruntowej może być kłopotliwe, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. 

Jeżeli interesuje Cię działka, w której sąsiedztwie zbudowano już inne budynki o podobnej funkcji można informacje o geologii gruntu uzyskać od sąsiadów, którzy na tym terenie budowali. W wypadku jednak kiedy informacje zdobyte tą drogą nie dadzą pełnego obrazu istniejących warunków geologicznych zalecamy zlecenie wykonania badań geologicznych podłoża gruntowego.

  Jest to koszt rzędu 2000,00 – 3000,00 zł (za 3 do 4 odwierty głębokości 6 metrów), który pozwoli tobie uniknąć dużo      większych kosztów wahających się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotychGrunt to dobry gruntStruktura geologiczna gruntu, na którym zamierzasz budować budynek, a w szczególności dom energooszczędny czy pasywny,  ma zasadnicze znaczenie zarówno ze względów ekonomicznych, jak i możliwości zastosowania rozwiązań i technologii OZE.Przeczytaj >>
Geotermia (niemal) jak perpetuum mobileW środku naszej planety panuje temperatura ok. 4500 stopni C. Im bliżej powierzchni, tym chłodniej. Na głębokości 2 km woda, w zależności od pozostałych warunków, osiąga temperaturę od 65 do 100 st. C. I tu włącza się geotermia – prawie doskonałe źródło odnawialnej energii.Przeczytaj >>
Zwiększyć wykorzystanie energii geotermalnejŚwiatowe prognozy dotyczące wykorzystania geotermii wskazują na coraz większe zainteresowanie tym sposobem wytwarzania energii.  Przemawiają za tym  względy ekologiczne i możliwość uniezależnienia od importowanych paliw.Przeczytaj >>
Zimno wokół ciepłych wód78 krajów świata stosuje energię geotermalną w sposób bezpośredni, w 24 uzyskiwany jest w ten sposób prąd. Nadal jednak geotermia jest „kopciuszkiem” pomiędzy innymi odnawialnymi źródłami energii.Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Jak wybrać działkę i nie zwariować?Ta ładnie położona, ale tamta jeszcze lepiej. Na tej dużo słońca, ale tamta bliżej rzeki. Ta bardziej prosta, jednak tamta, choć nieco stroma, też piękna. Jak więc wybrać właściwą dla działkę pod budowę domu?Przeczytaj >>

Nasi partnerzy