Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

Jest producentem najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa.

Technologia produkcji gwarantuje dokładność i stabilność wymiarów, równość kątów, doskonałą spoistość i jednorodność materiału. Wszystkie wyroby firmy podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z europejskim systemem oceny zgodności. Więcej na www.autrotherm.pl

2013-11-14 14:58:25

Ich rodzaje, parametry i właściwości

Fundamenty mają za zadanie przekazać obciążenie z budynku na grunt. Głębokość posadowienia budynku zależy od głębokości przemarzania gruntu, a o zastosowanym typie fundamentu decyduje rodzaj gruntu.

Najlepszym podłożem dla posadowienia domu są grunty kamieniste i żwirowe, które nie ulegają odkształceniom oraz nie podciągają kapilarnie wody do fundamentu. Dobrym podłożem są też piaski, które osiadają zaraz po przyłożeniu obciążenia. Nieco trudniejszymi gruntami są gliny. W skrajnych przypadkach dom posadowiony na nich może osiadać nawet przez 30 lat po wybudowaniu. Obecność takich gruntów jest jednak korzystna dla przydomowego ogródka. Ilość zużytej wody do podlewania jest znacznie mniejsza, niż w przypadku gruntów dobrze przepuszczających wodę.

Podciąganie kapilarne wilgoci spowodowane brakiem izolacji, źródło www.janser.com.pl

Rodzaj fundamentu zależy od kilku czynników, z których zasadnicze to:

 • nośność warstw gruntu w miejscu posadowienia;

 • rodzaj i ukształtowanie obiektu.

Głębokość posadowienia budynku, oprócz konieczności jego oparcia na gruncie o odpowiedniej wytrzymałości zależy jeszcze od:

 • wysokości kondygnacji piwnic i wielkości całego bu­dynku;

 • głębokości przemarzania gruntu;

 • poziomu wód gruntowych.

W każdym jednak przypadku części podziemne budynku należy zabezpieczyć dwoma rodzajami izolacji:

 • hydroizolacją;

 • termoizolacją.

Szczególnie dużego znaczenia izolacje te nabierają w przypadku obiektów posiadających pomieszczenia piwniczne, to jest takie, w których poziom posadzki znajduje się poniżej poziomu terenu.

W budynkach jednorodzinnych stosowane są głównie fundamenty bezpośrednie – ławy, stopy oraz płyty fundamentowe. Dominującym rozwiązaniem w domach energooszczędnych są właśnie te ostatnie. Gdy grunt ma słabą nośność dom należy posadowić na fundamentach pośrednich, np. palach. W praktyce z uwagi na wysokie koszty rozwiązanie to jest bardzo rzadko stosowane w budownictwie jednorodzinnym. 

Prace na budowie – murowanie fundamentów, źródło archiwum firmy Ytong

Przy budowie domu jednorodzinnego, ze względu na znaczny wzrost kosztów nawet do 30 proc. wartości całej inwestycji, coraz częściej odchodzi się od podpiwniczania domu. Stąd temat piwnic opiszemy skrótowo.

DOM PODPIWNICZONY

Decyzja o budowie piwnicy powinna być poprzedzona rozeznaniem w warunkach gruntowych. Jeśli poziom wody gruntowej nie jest wysoki, cena wybudowania piwnicy to koszt stropu, schodów oraz ścian zewnętrznych. W przypadku trudnych warunków gruntowych, piwnica może stanowić znaczy udział w całkowitych kosztach budowy i jej wykonanie może okazać się nieopłacalne. W nowo realizowanych projektach rolę piwnicy najczęściej spełnia pomieszczenie gospodarcze na użytkowej kondygnacji budynku. W pomieszczeniu wskazana jest niższa temperatura niż w pozostałej części budynku. Ściany oddzielające pomieszczenie od reszty budynku należy wykonać z materiału o wysokiej izolacyjności termicznej. Wpłynie to zarówno na mniejsze zużycie energii w budynku jak i na lepsze warunki przechowywania żywności.

ŁAWY FUNDAMENTOWE

Układ ław fundamentowych pozwala rozłożyć obciążenie liniowe z murów fundamentowych, a tym samym z całego budynku, na większą powierzchnię gruntu. Dzięki temu zabiegowi ograniczamy w znaczny sposób wpływ ciężaru budynku na nośność gruntu.

Wysokości i szerokości ław wynikają z obliczeń przeprowadzonych przez projektanta i nie mogą być w żaden sposób zmienione. W naszym kraju najbardziej popularne są ławy żelbetonowe (zbrojone).

W przypadku niekorzystnych warunków gruntowych tzn. niedostatecznej nośności gruntu lub szkód górniczych, stosuje się płyty fundamentowe. Układ zbrojenia i grubość płyty stanowią elementy obliczeniowe, za które odpowiada projektant. Pod względem ekonomicznym i praktycznym obecnie fundamentowanie idzie w kierunku płyt fundamentowych.

Budynki lekkie, zwłaszcza drewniane, mogą być stawiane na fundamentach uproszczonych. W takim wypadku ściany fundamentowe opierają się bezpośrednio na gruncie.

Badanie geotechniczne w sposób pewny określają koszty wykonania fundamentów lub dobór rodzaju fundamentów. Należy zwrócić uwagę, iż przy głębiej posadowionych gruntach nośnych należy stosować wymianę gruntu, co rzutuje na koszty inwestycji.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Przed przystąpieniem do prac należy koniecznie sprawdzić czy dostarczone materiały spełniają wszystkie wymagane normy i są zgodne z projektem. 

Nie należy stosować ręcznego mieszania betonu na budowie. Przemawiają za tym względy ekonomiczne i techniczne. 

Jako podbudowę pod fundamenty stosuje się warstwę piasku zagęszczonego mechanicznie. Cały proces szalowania i betonowania musi odbywać pod nadzorem kierownika budowy. Nie można dopuścić do zbyt szybkiego wysychania betonu. W tym celu ławy przykrywa się folią lub polewa systematycznie wodą przez co najmniej 7 dni. 

Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe ułożenie hydroizolacji. Rzutuje ona na trwałość całego budynku.

 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Ściany fundamentowe są elementami zagłębionymi w gruncie i przenoszącymi obciążenia z budynku na ławy fundamentowe. Grubość ścian fundamentowych musi zostać dostosowana do grubości tych, które znajdują się ponad ziemią. W przypadku ścian dwuwarstwowych bądź lekkich szkieletowych, ściany fundamentowe mają zwykle 25 cm, natomiast pod mury trójwarstwowe wymaga się fundamentu o grubości około 50 cm.

Podstawowym materiałem do wykonywania murów fundamentowych są bloczki betonowe murowane na zaprawie cementowej. Przy wyborze producenta należy kierować się dokładnością wykonania i zapewnienia powtarzalności wymiarów.

Należy pamiętać, że po wymurowaniu na ścianie wykonuje się izolację przeciwwilgociową. Ściany fundamentowe muszą być odporne na zawilgocenie oraz zamarzanie.

W skomplikowanych warunkach zapewnienia ochrony przeciwwodnej stosuje się mury żelbetowe. Gładka powierzchnia pozwala na dokładne wykonanie niezbędnej izolacji. Beton wykonany jako wodoszczelny nie gwarantuje zatrzymania napływu wody.

Powierzchnie zewnętrzne murów fundamentowych należy docieplić, aby uniknąć powstawania mostków cieplnych. Należy stosować polistyren ekstrudowany (styrodur) grubości min. 5 cm.

Cały proces powstawania i zasypywania fundamentów nadzoruje kierownik budowy. Elementy zakryte są trudne do ewentualnych poprawek i napraw.

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - na co zwrócić szczególną uwagę

Przy wyborze metody fundamentowania ważna jest kwestia poziomu wody gruntowej. W wypadku płytkiego występowania wody gruntowej konieczne będzie odprowadzenie jej za pomocą drenażu opaskowego.

Coraz częściej jeżeli warunki gruntowo-wodne na to pozwalają stosuje się fundamenty płytowe, które w niektórych przypadkach spełniają jednocześnie rolę ogrzewania podłogowego parteru.Pasywnie po szwedzku - ze styropianuAndreas Johansson ma wygląd licealisty, umysł wynalazcy i na swoim koncie opracowanie systemów dla budownictwa, w które nawet specjalistom na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć.Przeczytaj >>
Nanocząstki dla budownictwaW Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum powstała kolejna firma w ramach projektu „Kapitał dla energii”, który wspiera innowacje w zakresie poszanowania energii, zwłaszcza w budynkach. Rozpoczęła działanie od dzisiaj.Przeczytaj >>
Te przeklęte mostki!Jednym z głównych problemów termoizolacji współczesnych budynków jest problem spontanicznej wymiany ciepła pomiędzy dwoma ośrodkami o różnej temperaturze. Mostki termiczne potrafią być dokuczliwe.Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Odejść od konwencjonalnego myśleniaŁagodna cisza i czyste, krystaliczne powietrze. Tak mogłoby wyglądać jakieś laboratorium lub instytut badawczy, tymczasem jesteśmy tuż obok hali produkcyjnej. Tam, gdzie powstają Mistrale.  Przeczytaj >>
Energooszczędny keramzytZ Janem Mrowiec z firmy Abakon w Bielsku-Białej rozmawia Wincenty Bryński.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy