Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

2013-09-25 10:55:38

Ich rodzaje, parametry i właściwości

Dachy ogólnie można podzielić na:

- dachy płaskie (2 – 20 proc.)

- spadziste (20 – 100 proc.)

Ważniejszym podziałem jest jednak podział technologiczny, który klasyfikuje dachy na:

- stropodachy wentylowane

- stropodachy niewentylowane

- dachy drewniane – więźba dachowa.

Istotna różnica pomiędzy dachem i stropodachem polega na ukształtowaniu ustroju nośnego. W stropodachach jest to na ogół strop ostatniej kondygnacji, natomiast w dachach rolę tą pełnią różnego rodzaju ustroje płaskie lub przestrzenne. Ustroje te powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i sztywnością przestrzenną, a zarazem umożliwiać kształtowanie formy geometrycznej dachu, zgodnie z warunkami eksploatacji budynku i oczekiwaniami architektonicznymi.

Przekroje poszczególnych elementów więźby dachowej (konstrukcja dachu)  wynikają z obliczeń wytrzymałościowych, które zależą od:

 • wielkości budynku,

 • kąta nachylenia dachu,

 • rodzaju pokrycia,

 • strefy wiatrowej,

 • strefy śniegowej.

STROPODACHY WENTYLOWANE

Należą one najczęściej do grupy dachów płaskich. Ich nazwa wynika z tego, że główną konstrukcję nośną takiego dachu stanowi strop ostatniej kondygnacji.

Na stropie po ułożeniu przegrody paroizolacyjnej wykonuje się odpowiedniej grubości warstwę izolacji termicznej. Konstrukcja samej połaci dachowej może być wykonana jako żelbetowa prefabrykowana lub drewniana.

Ważne jest, aby pomiędzy izolacją termiczną, a połacią dachową pozostawić pustkę powietrzną, która w najniższym miejscu powinna mieć 30 cm. Istotą tego systemu jest konieczność wentylacji przestrzeni pustki powietrznej.

W tym celu w ścianie attykowej na całym obwodzie budynku należy wykonać otwory zabezpieczone kratkami w celu zapewnienia wentylacji, która zapobiegnie skraplaniu się pary wodnej.

STROPODACH NIEWENTYLOWANY

Jest to rozwiązanie zbliżone konstrukcyjnie do stropodachu wentylowanego jednakże zamiast pustki powietrznej wykonuje się konstrukcję połaci dachowej, na której układa się warstwę izolacji cieplnej oraz pokrycie dachowe.

DACHY DREWNIANE – WIĘŹBA DACHOWA

Jest to obecnie najczęściej stosowany w budownictwie jednorodzinnym rodzaj dachu. Spowodowane jest to tradycją jak również atrakcyjnością użytkową tego typu dachu. Izolacja termiczna o odpowiedniej grubości układana jest pomiędzy elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej co daje tobie stosunkowo niewielką grubość przegrody zewnętrznej.

W zależności od wymogów dachu, cieśle wykonują jeden z trzech podstawowych rodzajów konstrukcji krokwiowych.

 • WIĘŹBA KROKWIOWA – prosta konstrukcja stosowana, jeśli rozpiętość pomiędzy ścianami konstrukcyjnymi jest mniejsza niż 7 metrów.

 • WIĘŹBA KROKWIOWO - JĘTKOWA – stosowana w budynkach, w których rozpiętość pomiędzy ścianami nośnymi wynosi od 7 do 11 metrów. Jętka podtrzymuje krokwie w połowie jej długości.

 • WIĘŹBA KROKWIOWO - KLESZCZOWA – ma zastosowanie, jeśli ściany nośne budynku są oddalone od siebie dalej niż 11 metrów. Konstrukcja nazywana bywa również płatwiowo – krokwiową. Krokwie są wsparte na dodatkowej konstrukcji, dzięki której poprzez płatwie i słupy ciężar dachu jest przenoszony ze ścian na strop, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego zaprojektowania nośnego stropu.

   

Dach z poddaszem nieużytkowym, pełniącym rolę strychu, przypomina w układzie warstw dwudzielny stropodach wentylowany. Wentylacja wyprowadzona jest przez otwory w ścianach szczytowych i pod kalenicą. Ruch powietrza powstaje wskutek oddziaływania wiatru (parcie i ssanie) oraz różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Wentylacja nie powinna nadmiernie oziębiać poddasza. Prędkość przepływu powietrza powinna być niewielka i wynosić około 0,2 m/s.

Dach z poddaszem użytkowym, pełniącym rolę np. pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych, wymusza staranne zaprojektowanie i rozmieszczenie warstw w konstrukcji dachu skośnego.

Sposób użytkowania poddasza decyduje o układzie warstw w przegrodzie dachu stromego jednak standardowo, układ ten przedstawia się następująco:

 • pokrycie dachu,

 • folia wstępnego krycia,

 • szczelina powietrzna,

 • izolacja termiczna,

 • paroizolacja,

 • podsufitka.

Z punktu widzenia domu energooszczędnego jest to najlepsze rozwiązanie. Zastosowanie tego typu dachu pozwala na proste rozwiązanie problemu ciągłości izolacji termicznej na połączeniu ścian zewnętrznych i dachu. Dachy tego typu najczęściej posiadają spadki w przedziale 30 – 45o co daje możliwość wykorzystania konstrukcji dachu do zastosowania technologii OZE takich jak kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne. Powoduje to znaczne obniżenie kosztów montażu tych urządzeń, które w wypadku dachów płaskich wymagają wykonania dodatkowej konstrukcji wsporczej.  

POKRYCIA DACHOWE

Pokrycia zapewniają estetyczne wykończenie dachu i przede wszystkim chronią cały budynek przed działaniem czynników atmosferycznych.

W teorii wyróżnia się pokrycia naturalne i sztuczne, jednak w praktyce, w budownictwie indywidualnym, występują wyłącznie pokrycia sztuczne.

Do pokryć naturalnych należy impregnowana przed wodą i ogniem strzecha słomiana lub trzcinowa, którą używa się przeważnie w budynkach stylizowanych takich, jak restauracje czy hotele.

Pokrycia sztuczne wygrywają dzięki temu, że są funkcjonalne, bezpieczne i stosunkowo niedrogie:

 • Dachówka jest popularnym rozwiązaniem w budownictwie tradycyjnym. Na rynku dostępne są dachówki ceramiczne oraz znacznie tańsze dachówki cementowe, które charakteryzują się większą paletą barw.

 • Blacha dachowa jest bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Najczęściej stosuje się stalowe arkusze, powlekane niekiedy tworzywem sztucznym. Ze względu na koszty, rzadziej używa się tradycyjnej blachy miedzianej. Bardzo popularna jest blacha trapezowa i blachodachówka, która imituje wygląd pokrycia dachówkami.

 • Gonty bitumiczne są wykonane z pasów papy asfaltowej, którą tnie się w różne figury geometryczne i nakłada łuskowo na dachy. Pokrycie polecane jest dla dachu o skomplikowanej strukturze, stromej i łamanej.

 • Papa jest tanim pokryciem, które można szybko ułożyć, stosowanym obecnie głównie w budownictwie letniskowym i na budynkach gospodarskich.

Niezależnie od rodzaju pokrycia, jaki wybierzesz na dach budowanego domu, to szczególną uwagę zwróć na wykończenie pokrycia. Szczyt, kalenica, kosz i grzbiet wymagają odpowiedniego potraktowania, które zabezpieczy budynek przed wodą. Równie uważnie należy sprawdzić wszelkiego rodzaju obróbki blacharskie przy oknach połaciowych oraz kołnierz komina.

Pozostaw swój komentarz.


Gargamele w przestrzeniW Polsce jest brzydko. Paskudnie. Mało u nas dobrej architektury, tej kiepskiej zaś wielka obfitość. Wokół przygnębiający bezład i chaos miast i osiedli. Czy nasz gust jest tak fatalny, czy to coś więcej?Przeczytaj >>
Pasywnie po szwedzku - ze styropianuAndreas Johansson ma wygląd licealisty, umysł wynalazcy i na swoim koncie opracowanie systemów dla budownictwa, w które nawet specjalistom na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć.Przeczytaj >>
Te przeklęte mostki!Jednym z głównych problemów termoizolacji współczesnych budynków jest problem spontanicznej wymiany ciepła pomiędzy dwoma ośrodkami o różnej temperaturze. Mostki termiczne potrafią być dokuczliwe.Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Energooszczędność krok po krokuDlaczego warto już dzisiaj budować energooszczędnie i co należy zrobić, ażeby ten cel osiągnąć?  - czytamy w miniporadniku na łamach „Muratora”.Przeczytaj >>
Projekt niezwykle ważnyJak zaprojektować nowy dom, żeby nie był on energożerny, ale energooszczędny, a przy ty spełniał oczekiwania jego użytkowników?Przeczytaj >>

Nasi partnerzy