Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

To globalna firma, której głównym celem jest dostarczanie światła i świeżego powietrza do pomieszczeń pod dachem. Firma główny nacisk kładzie na jakość, innowacyjność oraz stałe doskonalenie swoich produktów.

W Polsce firma Velux działa od ponad 20 lat. Sprzedażą okien do sieci dystrybucji zajmuje się biuro handlowe w Warszawie.

Więcej na www.velux.pl

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych i najsilniejszych polskich marek – nie tylko na rynku chemii budowlanej. To szeroka gama wysokiej jakości produktów, komplementarnych i kompatybilnych ze sobą, tworzonych zgodnie z aktualnymi zapotrzebowaniami rynku i oczekiwaniami odbiorców, jak również przepisami w zakresie ochrony środowiska.  Więcej na www.atlas.com.pl.

 

2013-10-14 12:19:15

Inne (wod-kan, stolarka, oświetlenie, wykończenie)

ŚCIEKI I ICH ODPROWADZENIE

Ważnym problemem kiedy budujesz dom energooszczędny i ekologiczny jest to jak odprowadzać ścieki sanitarne i deszczowe. Dotyczy to w szczególności sytuacji kiedy w rejonie, w którym planujesz postawienie domu brak jest zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. 

ŚCIEKI SANITARNE

Budowany dom należy podłączyć do sieci kanalizacyjnej. Gdy jej nie ma ścieki można gromadzić w zbiornikach z tworzywa sztucznego albo betonu. Nie wolno ich stosować na posesjach, które można przyłączyć do sieci kanalizacyjnej oraz na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO)

Najprostszym sposobem zagospodarowania ścieków sanitarnych we własnym zakresie jest budowa zbiornika bezodpływowego (szambo). Zbiornik bezodpływowy stosuje się wówczas, gdy w domu powstaje mało ścieków i nie opłaca się budować albo trudno byłoby zapewnić jemu właściwe działanie (dla którego niezbędne jest stałe zasilanie go świeżymi ściekami).

Zgodnie z przepisami zbiornik bezodpływowy na ścieki o pojemności do 10 m3 (jego ściany) powinien być oddalony:

 • minimum 5 m - od okien i drzwi domu;

 • 15 m - od studni;

 • 7,5 m - od granicy działki, drogi czy chodnika - tą odległość można zmniejszać do 5 i 2 m, ale tylko na terenie zabudowy jednorodzinnej.

Najkorzystniej jest gdy szambo znajduje się blisko bramy wjazdowej lub ogrodzenia i ma rurę przyłączeniową z szybkozłączem, np. w ogrodzeniu. Wówczas szambiarka może opróżniać nasz zbiornik z ulicy (regularne wjazdy szambiarki na posesję mogą pozbawić działkę walorów estetycznych). Ważne, aby w miejscu wkopania szamba nie było wysokich drzew - ich korzenie mogą uszkodzić zbiornik.

Kontrolę poziomu ścieków w zbiorniku można przeprowadzać tradycyjnie - zdejmując pokrywę szamba lub elektronicznie - korzystając z sygnalizatora poziomu ścieków (łączy się on z czujnikiem zainstalowanym w zbiorniku i informuje o konieczności wywozu nieczystości).

Ścieki z domu jednorodzinnego to głównie fermentujące substancje organiczne, wśród których są też bakterie i wirusy chorobotwórcze. W wyniku ich beztlenowego rozkładu powstają toksyczne gazy. Aby tworzące się w zbiorniku gazy nie napływały do wnętrza domu przez syfony przy urządzeniach sanitarnych (zlewozmywakach, umywalkach, wannach czy brodzikach) bezodpływowy zbiornik na ścieki powinien mieć odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu. Jest to najczęściej zakończona wywiewką rura średnicy 110 mm.

Ze względu jednak na opisane uciążliwości nie zalecamy stosowania tego rozwiązania.

PORÓWNANIE

Największą zaletą szamba jest niski koszt jego budowy. Ponadto, szambo zajmuje bardzo niewielką powierzchnię, dlatego sprawdzi się na każdej, nawet najmniejszej działce. Często szambo jest jedynym rozwiązaniem kanalizacyjnym możliwym do wykonania na danej działce, w sytuacji kiedy nie ma możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego. 

 

ZAPAMIĘTAJ!

Szambo opłaca się budować na działkach, na których ścieków nie ma zbyt dużo, np. na działkach letniskowych. W takim przypadku, budowa oczyszczalni ścieków jest kompletnie nieopłacalna. 

 

Oczyszczalnia wydaje się o tyle korzystniejszym rozwiązaniem, że nie trzeba się martwić o ciągłe wydatki na wywóz zanieczyszczeń. Niestety w jej budowę musimy zainwestować więcej, niż w budowę szamba. Wadą oczyszczalni ścieków jest także to, że do jej budowy będziemy potrzebować odpowiednio dużej działki. Przed budową oczyszczalni należy także sprawdzić przepuszczalność gruntu oraz poziom wód gruntowych. Duża powierzchnia działki jest także określona przepisami, które jasno podają m.in. odległość oczyszczalni od ujęć wody nie tylko naszej, ale i naszych sąsiadów.

Z całą pewnością budowa szamba jest inwestycją dużo tańszą. Kosztowna jest za to eksploatacja bezodpływowego zbiornika na ścieki, których wywiezienie powinno się zlecać przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nakłady poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni są przeciętnie dwa razy większe, od kosztów budowy szamba. Jednak eksploatacja własnej oczyszczalni nie kosztuje prawie nic. Jedyne koszty, jakie są związane z jej użytkowaniem, to wywóz osadu. Koszt tej usługi waha się w granicach 200 zł, a należy z niej korzystać co 2 lata. Warto zatem wziąć pod uwagę, że nakłady jakie poniesiesz na budowę oczyszczalni zwrócą ci się w pierwszych kilku latach jej użytkowania. Dodatkowo, dbasz o środowisko naturalne, a decydując się na oczyszczalnię hydroponiczną – uatrakcyjniasz teren wokół domu obecnością bujnej roślinności.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Innym obecnie powszechnie stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na ekologiczne wykorzystanie wody zawartej w ściekach jest zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej zasada działania jest dosyć prosta i polega na tym, że ścieki sanitarne odprowadzane są do podziemnego zbiornika.

Zbiornik wykonany jest najczęściej z tworzywa HDPE o wysokiej gęstości co zapewnia mu odpowiednią wytrzymałość i całkowitą szczelność. W zbiorniku tym następuje pierwszy etap oczyszczenia - sedymentacja. W procesie tym cząstki stałe są oddzielane i siłą grawitacji opadają na dno zbiornika, powyżej pozostaje zawiesina cząstek o mniejszej gęstości i woda. W zbiorniku dochodzi do procesów gnilnych wspomaganych dzięki wsadowi mieszanki bakterii beztlenowych i specjalnych enzymów.

W wyniku tego procesu związki zawarte w ściekach ulegają rozkładowi na substancje proste tworzące na dnie zbiornika osad, który trzeba usuwać raz do roku, a nawet rzadziej. Tak podczyszczona woda za pośrednictwem studni rozdzielczej jest kierowana do systemu drenażu rozsączającego, w którym następuje końcowe oczyszczenie z udziałem bakterii tlenowych. W ten sposób czysta woda może być rozsączona do ziemi co daje dodatkową korzyść w postaci mniejszego zużycia wody koniecznego do nawadniania ogrodu. Cały system zamyka studnia zbiorcza z napowietrzaniem.

ZAPAMIĘTAJ!

System ten nie jest uciążliwy dla otoczenia a łączny koszt użytkowania, w którego skład wchodzi okresowe uzupełnianie wsadu gnilnego i koszt wywiezienia osadu zamyka się w kwocie ok. 150-200 zł/rok.

ŚCIEKI DESZCZOWE

W dobie stale kurczących się zapasów wody pitnej i wobec konieczności zagospodarowania wody deszczowej we własnym zakresie zalecamy jej wykorzystanie, które pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę pitną.

Wodę deszczową możesz zagospodarować na kilka sposobów:

ZBIORNIKI WODNE – OCZKA WODNE

Ze względu na swoją atrakcyjność z punktu widzenia wystroju ogrodu coraz częściej woda deszczowa jest wykorzystywana do zasilania zbiorników ogrodowych lub całego systemu sztucznych strumyków i kaskad. Oprócz możliwości wykorzystania tej wody do nawadniania ogrodu dają one również wspaniały efekt wizualny.

ZBIORNIKI ZBIORCZE NA WODĘ DESZCZOWĄ

Są to zbiorniki o odpowiedniej pojemności występujące jako podziemne i naziemne. Wielkość i ilość takich zbiorników jest uzależniona od powierzchni połaci dachowej. Woda zbierana w tych zbiornikach służy w okresie letnim do nawadniania ogrodu poprzez podlewanie. Aby system działał skutecznie są one wyposażone w pompę małej mocy. 

ROZSĄCZANIE

Jest to najprostszy sposób zagospodarowania wody deszczowej. Może się to odbywać na dwa sposoby: studnie chłonne i skrzynki rozsączające. Studnia chłonna jest studnią wykonaną z kręgów betonowych o odpowiedniej głębokości (najlepiej do warstwy gruntów nasiąkliwych), której dno wypełnione jest wsadem wykonanym z żwiru, przez który woda jest przesączana do gruntu.

Na podobnej zasadzie działają skrzynki rozsączające. Są to specjalne skrzynki o porowatej strukturze wykonane z tworzywa sztucznego, które również rozsączają wodę deszczową do gruntu. W tym wypadku mogą one być umieszczone płycej, ale musi być zapewniona jednocześnie odpowiednia powierzchnia rozsączania.

Oba te przypadki z punktu widzenia właściwego zagospodarowania wody deszczowej są nieprzydatne.

OKNA W DOMU ENERGOSZCZĘDNYM, ROZMIESZCZENIE OKIEN

Okna w domu energooszczędnym mają zasadnicze znaczenie dla jego sprawności energetycznej. Bardzo ważne jest ich właściwe rozmieszczenie oraz dobór ich wielkości.

Sposób rozmieszczania okien jest stosunkowo prosty. Powinieneś kierować się następującą zasadą. Od południa jak największe okna (jednak nie więcej niż 40% elewacji południowej - w innym przypadku będziesz mieć do czynienia z przegrzewaniem). Od wschodu i zachodu należy utrzymać warunek wynikający z warunków technicznych czyli powierzchnia okna liczona w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi pomieszczenia powinna wynosić 1:8.

Pomieszczenia zimne zlokalizowane od strony północnej powinno się pozostawić w miarę możliwości bez okien zewnętrznych, aby do maksimum zmniejszyć straty ciepła. Wyjątek stanowi kotłownia gazowa, w której ze względów bezpieczeństwa należy zamontować okno. 

Dobrze dobrane okna to:

 • Więcej światła dziennego - znaczenie światła dziennego potwierdzają badania naukowe. Dowodzą, że ma ono istotnie pozytywny wpływ zarówno na dobre samopoczucie, jak i zdrowie fizyczne oraz wydajność organizmu.

 • Darmowa energia - wykorzystując okna możesz w istotnym stopniu zaopatrzyć swój dom w darmową energię słoneczną. Światło słoneczne wpadające przez okna zamienia się w ciepło ogrzewające pomieszczenia.

 • Lepsza wentylacja - dobrze wentylowany dom będzie pełen świeżego powietrza. Odpowiednia wymiana pozwoli szybko pozbyć się alergenów i regulować poziom wilgotności, eliminując szkodliwą kondensację i tworzenie się pleśni.

 • Wyższy komfort użytkowania - pełen komfort wnętrz to utrzymanie domu w równowadze termicznej z minimalnym zaangażowaniem mieszkańców. Kiedy letnie słońce wpadające przez okna podnosi temperaturę w pokoju, odpowiednia kombinacja osłon przeciwsłonecznych pomoże ci utrzymać właściwy klimat. Kiedy ostre poranne słońce latem zakłóca sen, zaciemniające rolety pozwolą opóźnić nadejście poranka. Inteligentny system sterowania automatycznie otworzy okna do poddaszy po dobrze przespanej nocy i napełni twój pokój świeżym, porannym powietrzem. Rolety zewnętrzne latem obniżają temperaturę wnętrza, a zimą redukują straty ciepła nawet o 1/3.

Więcej o oknach.

WAZNE PARAMETRY

Od południa sprawdzą się dobrze standardowe okna energooszczędne o  współczynniku przenikania ciepła Uw = 1,2 W/m2K. Od północy, gdzie straty ciepła są większe, bardziej odpowiednie będą okna wyposażone w szybę dwukomorową lub szybę pasywną trzykomorową, które mają niższy nawet o 45 proc. współczynnik przenikania ciepła U, równy odpowiednio 1,0 lub 0,7 W/m2K.

W takich szybach wewnętrzne komory wypełniono kryptonem, który jeszcze lepiej izoluje niż standardowo stosowany argon. Dodatnio na bilans energetyczny wpływa również prawidłowa izolacja okna. Może być wykonana przez dekarza ze standardowych materiałów izolacyjnych lub składać się z łatwych w montażu i gotowych elementów oferowanych przez producenta okna. Zastosowanie rolety zewnętrznej w zimie zapewni również dodatkową ochronę przed stratami ciepła.

Wybierając okna najlepiej dopasować je do rodzaju pomieszczenia. W sypialni świetnie sprawdzi się pakiet wyciszania deszczu, natomiast w łazience okna drewniano-poliuretanowe odporne na wodę. Elektryczne okna możesz zainstalować tam gdzie przebywasz najczęściej i zależy ci na największej wygodzie. Ozdobą salonu będzie duży zestaw okien.

Jednym z najistotniejszych elementów przy instalowaniu okien do poddaszy jest zapewnienie właściwego połączenia okna z dachem. Rama izolacyjna ociepli ościeżnicę okna i zapobiegnie ucieczce ciepła i przenikaniu wilgoci, a także uchroni przed błędami montażowymi.

Przy wyborze okien ważny jest również aspekt wyboru materiału, z którego są wykonane ramy okienne jak również wybór wkładu szybowego. Obydwa elementy mają wpływ na całkowity współczynnik przenikania ciepła, który jest uwzględniany w trakcie obliczania start ciepła.

Miarą efektywności energetycznej okna jest jego bilans energetyczny, czyli różnica pomiędzy energią słoneczną, która dociera przez okno oraz ciepłem, które przez nie ucieka. Jest to wartość składającą się z kilku zmiennych inna dla każdego typu okna i wariantu szyby. Jeżeli poziom zysku ciepła z energii słonecznej jest większy niż straty, bilans energetyczny okna będzie dodatni.

Dlatego przy wyborze okien, powinieneś wybierać takie modele, które mają dobre właściwości izolacyjne, ale mają także jak największą powierzchnię szyby i w wysokim stopniu przepuszczają energię słoneczną. Mogą to być okna, w których konstrukcji stosuje się dodatkowe nowoczesne komponenty, jak na przykład polistyren lub drewno poddawane obróbce termicznej.

Kupując standardowe okna (a nie specjalistyczne dedykowane do domów pasywnych) najlepiej, aby współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw był niższy lub równy 1,2 W/m2K.

Dodatkowo możesz poprawić bilans energetyczny, gdy na nich zastosujesz rolety zewnętrzne lub inne akcesoria jak na przykład rolety podwójnie plisowane. Izolacyjność okna może wtedy poprawić się nawet o 1/3. Wybierz zatem modele, do których dostępna jest bogata gama dodatków.

Innym sposobem na poprawienie izolacyjności okien dachowych jest głębsze zamontowanie okien w dachu przy użyciu specjalnych materiałów izolacyjnych. Okna nowej generacji można zamontować o 4 cm niżej w połaci dachowej niż dotychczas.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Dach wygląda lżej i ładniej, kiedy okna nie wystają ponad jego powierzchnię. Jednocześnie poprawiają się istotnie jego parametry izolacyjne.

Unikniesz w ten sposób powstawania mostków termicznych, które powodują straty ciepła. Z badań wynika, że montując tego typu okna straty ciepła mogą być mniejsze nawet o 9 proc..  

WKŁAD SZYBOWY

Obecnie na rynku dostępne są już wkłady szybowe o współczynniku U wynoszącym nawet 0,6 W/m2xK. Tak niskie współczynniki uzyskuje się przez stosowanie wkładów wieloszynowych. Obecnie w standardzie najczęściej funkcjonują wkłady dwuszybowe tzw. ciepłochronne o współczynniku U=1,1 – 1,4 W/m2xK.

ZAPAMIĘTAJ!

Aby okno spełniało wymagania stawiane dla domów energooszczędnych wkład musi spełnić warunek U=0,8 W/m2xK. Osiąga się to poprzez stosowanie wkładów 3-szybowych wypełnionych gazami szlachetnymi takimi jak: argon, krypton czy ksenon.

Dodatkowo stosuje się na szybach dodatkowe powłoki, które w ciągu dnia przepuszczają więcej światła, a po zachodzie słońca zapobiegają zbytniej utracie ciepła.

RAMY OKIENNE

Są one obecnie produkowane najczęściej z takich materiałów jak: drewno, PCV i aluminium. Okna aluminiowe stosowane są raczej w budynkach użyteczności publicznej. Z kolei okna drewniane oraz z PCV najczęściej spotkamy w budownictwie jednorodzinnym.

Obecnie na rynku dostępne są dwa rodzaje tych okien. Są to okna standardowe spełniające wymogi warunków technicznych, których współczynnik przenikania ciepła Umax wynosi od 1,7 – 1,8 W/m2xK w zależności od strefy klimatycznej. Jest to współczynnik dość wysoki, który nie spełnia wymogów stawianych dla domów energooszczędnych. Dla tego typu domów współczynnik Umax powinien wynosić co najmniej 0,8 – 1,0 W/m2xK oraz 0,7 – 0,8 W/m2xK dla domów pasywnych. Jak więc widać współczynniki te zasadniczo odbiegają od wartości standardowych.

Aby zapewnić uzyskanie tak wysokiego współczynnik Umax producenci okien stosują różnego rodzaju zabiegi. W wypadku okien PCV jest to pogrubienie ramy okiennej poprzez dodanie dodatkowych komór powietrznych. Jednakże zbytnie pogrubienie ramy okiennej powoduje, że rama taka stanowi dodatkowy zacieniacz szyby okiennej co powoduje, że do pomieszczenia wpada mniej światła. Aby zapobiec temu efektowi część komór wypełnia się dodatkowym materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej.

W wypadku okien drewnianych, których samo drewno jest dość dobrym izolatorem oprócz pogrubiania ram stosuje się dodatkowe nakładki również wypełnione materiałem o wysokich parametrach izolacyjnych.

Rama okienna ze względu na swoją niewielką powierzchnię w stosunku do powierzchni całego okna nie stanowi takiego problemu jak wkład szybowy, którego powierzchnie ze względu na pasywne wykorzystanie energii słonecznej muszą być stosunkowo duże co jednocześnie prowadzi do dużych strat ciepła. 

OKNA DO PŁASKIEGO DACHU

Ten innowacyjny produkt stwarza nowe możliwości doświetlenia przestrzeni pod płaskim dachem, jednocześnie nie ustępuje jakością i funkcjonalnością oknom do poddaszy. Składa się z kopuły wykonanej z wysokiej jakości akrylu lub poliwęglanu, zabezpieczającej okno przed deszczem i śniegiem, połączonej ze skrzydłem okna.

okna do płaskiego dachu, źródło archiwum firmy Velux

Główne elementy konstrukcyjne - skrzydło i ramę wykonano z twardego PCV wypełnionego pianką polistyrenową. Okno wyposażono w szybę bezpieczną klejoną o wysokiej izolacyjności cieplnej. Dzięki swojej konstrukcji rozwiązanie charakteryzuje się najlepszym na rynku współczynnikiem przenikania ciepła równym 0,72 W/m2K (wg. normy EN 1873). Okno do płaskiego dachu występuje w wersji nieotwieranej lub otwieranej, sterowanej elektrycznie oraz antywłamaniowej (o oznaczeniu - Q).

Do wyboru masz kopuły matowe, gwarantująca prywatność lub przezroczyste.

Innym rozwiązaniem, które doprowadza do pomieszczeń wewnątrz kondygnacji światło jest świetlik tunelowy. Jego część zewnętrza w postaci kopuły skupia padające na połać dachu światło słoneczne, które jest kierowane tunelem do pomieszczenia. Na suficie widoczny jest estetyczny okrągły element, wyglądem przypominający plafon, delikatnie i przyjemnie rozpraszający światło. Rozwiązanie to można zastosować w każdym dachu, zarówno płaskim jak i skośnym. Tunel światłonośny może być wykonany z dwóch materiałów – elastycznego metalizowanego poliestru lub z czterech sztywnych elementów składanych ze sobą, wykonanych z aluminium pokrytego wysoko refleksyjną powłoką.

Świetliki sprawdzają się idealnie w pomieszczeniach zlokalizowanych pośrodku ostatniej kondygnacji, gdzie nie jest możliwe zamontowanie okien np.: w korytarzach, garderobach lub łazienkach. 

świetlik tunelowy, źródło www.e-izolacje.pl

MARKIZY, ROLETY I INNE METODY PRZYCIENIANIA

Ostre promienie słoneczne i przegrzane pomieszczenia nie muszą być już kłopotem. Sprawdzonymi i niedrogimi rozwiązaniami o bardzo dużej skuteczności są odpowiednio dobrane markizy, rolety oraz żaluzje, które mogą zmniejszyć temperaturę we wnętrzu nawet o kilka stopni.

Zimą opuszczona roleta zewnętrzna to poprawa izolacyjności okna o około 15-25 proc., w zależności od jego parametrów technicznych. Dzięki opuszczonej zimą wewnętrznej rolecie zaciemniającej parametry energetyczne okna mogą poprawić się średnio o 20-30 proc.. Jednak żeby uzyskać korzyści energetyczne należy korzystać z przesłon w sposób aktywny i wyrobić sobie właściwe przyzwyczajenia.

O komforcie przebywania w danym pomieszczeniu decyduje nie tylko odpowiednia temperatura, ale i ilość wpadającego światła. Bywa, że nie możesz się wyspać przez pierwsze, słoneczne promienie, a potem pracować lub relaksować się, bo słońce zaciemniało komputer lub telewizor? Dzięki dobrze dobranym roletom i markizom, możesz we wnętrzu domu obniżyć temperaturę, ale też wpuścić do niego taką ilość światła, jakiej w danym momencie potrzebujesz.

SYMULATOR ŚWIATŁA DZIENNEGO

Jak pokazują badania aż 90 proc czasu spędzamy w budynkach, dlatego właściwe doświetlenie jest bardzo ważne dla naszego zdrowia i samopoczucia. Przesuwając kursor możesz sprawdzić jak zmieniają się wnętrza w zależności od ilości światła dziennego.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Aby uzyskać optymalną ilość światła dziennego i dodatni bilans energetyczny, od południa powierzchnia okien powinna stanowić około 20 proc. powierzchni podłogi, natomiast od północy, ze względu na wyższe straty w zimie, około 10 proc. będzie wystarczające.

Zainstalowanie okien po dwóch stronach pomieszczenia gwarantuje lepszą dystrybucję światła. Przy takim ułożeniu pomieszczenie będzie dłużej naturalnie oświetlone. Większa liczba mniejszych okien równomiernie rozłożonych na dachu dostarczy przy tym więcej światła niż jedno duże okno o tej samej powierzchni.

 

UWAGA!

Aby sprawdzić dokładnie czy twoje wnętrze jest dobrze doświetlone, wypróbuj darmowy program Symulator Światła Dziennego, dostępny na stronie http://viz.velux.com/. Po wprowadzeniu atrybutów swojego wnętrza, będziesz mógł sprawdzić jak będzie oświetlone w zależności od pory dnia a także ilości, wielkości i rozmieszczenia okien w dachu. 

SYSTEMY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

Rachunki za energię elektryczną najłatwiej zmniejszyć, wymieniając żarówki na energooszczędne. W ten sposób można zredukować zużycie energii o nawet 40 proc.. Dalsze oszczędności zapewni zmiana w aranżacji pomieszczeń i systemy sterujące oświetleniem.

 Redukując zużycie energii elektrycznej, nie tylko oszczędzasz pieniądze, lecz również wpływasz na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W Polsce prąd wciąż w większości jest produkowany w elektrowniach węglowych z poprzedniej epoki

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

W wypadku projektowania i budowy domu energooszczędnego rodzaj zastosowanych źródeł światła ma obecnie niewielkie znaczenie. Jest to spowodowane faktem, że w powszechnym użyciu jesteśmy zmuszeni ze względu na obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy do stosowania źródeł energooszczędnych – świetlówkowych czy coraz popularniejszych źródeł LED. Również ze względu na powszechność stosowania ich ceny spadają, a ich żywotność powoduje, że rzadziej występuje konieczność ich wymiany.

Ważniejszym aspektem jest ich właściwe użytkowanie oraz sposób rozmieszczenia. W każdym domu występują strefy wymagające większego lub mniejszego natężenia światła. Do pomieszczeń, w których wymagane jest większe natężenie światła należą na pewno kuchnia i łazienki.

Przy rozmieszczaniu źródeł światła ważne jest szczególnie przy oświetlaniu dużych powierzchni np. strefa dzienna stosowanie oświetlenia sekcyjnego, które poprzez włączenie odpowiednich sekcji pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie natężenia światła.

Warto również  stosować oświetlenie punktowe pozwalające na doświetlenie tylko konkretnej strefy aktualnie użytkowanej.

Urządzeniami ułatwiającymi racjonalne wykorzystanie oświetlenia domu są różnego rodzaju urządzenia wspomagające takie jak: ściemniacze czy oświetlenie z czujką ruchu i wyłącznikiem czasowym. To ostatnie jest szczególnie przydatne w strefach komunikacyjnych (korytarze) gdyż pozwala na całkowicie bezobsługowe i automatyczne użytkowanie oświetlenia wewnętrznego.

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Ważne jest racjonalne rozmieszczenie światła. Ostatnio modne stało się permanentne oświetlanie ogrodów o poziomie iluminacji wielkiego miasta. Nie jesteś w stanie być jednocześnie w każdym punkcie ogrodu, dlatego też powinieneś się zastanowić nad stosowaniem podobnych rozwiązań jak zalecane w wypadku oświetlenia wewnętrznego.

Połowicznym rozwiązaniem do oświetlenia całego ogrodu mogą być lampy solarne (lampy zasilane energią słoneczną), jednakże ich wydajność jest bardzo niska w związku z czym ich stosowanie wydaje się wątpliwe.

Niewątpliwie ważnym aspektem oświetlenia zewnętrznego jest doświetlenie strefy wejściowej. Wejście budynku ze względu na swoją funkcję jak również względy bezpieczeństwa wymaga osobnego potraktowania. Strefę tą warto oświetlić źródłem o dosyć dużym natężeniu. Najczęściej stosuje się tu lampy halogenowe i metalohalogenowe z czujnikiem ruchu i wyłącznikiem czasowym.

Ciekawym rozwiązaniem, które sprawdza się przy doborze oświetlenia zewnętrznego strefy wejściowej, jest oświetlenie… samochodu. Coraz częściej producenci samochodów osobowych wyposażają je w funkcję doświetlenia drogi do domu. Oznacza to, że po zamknięciu samochodu reflektory pozostają zapalone przez określony czas zwykle jest to 30 sekund dając możliwość oświetlania podejścia do domu. Oczywiście zastosowanie tego rozwiązania jest możliwe jedynie przy właściwym usytuowaniu podjazdu i miejsca parkowania samochodu. 

DOBÓR MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Materiały wykończeniowe mają w niektórych przypadkach wpływ na parametry energooszczędności domu. Dotyczy to zarówno ich właściwości fizycznych, kolorystycznych i ekologicznych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Właściwości fizyczne to między innymi ich właściwości akumulacyjne. Oznacza to, że posiadają one możliwość zatrzymywania ciepła, które w późniejszym okresie oddają do otoczenia przez co zmniejsza się ogólne zapotrzebowanie w ciepło. Materiałem takim może być np. posadzka kamienna lub ceramiczna w pokoju dziennym, która w okresie nasłonecznienia nagrzewa się przez przeszklenia zlokalizowane od strony południowej, a następnie po ustaniu oddziaływania słońca (wieczór) oddaje ciepło do wnętrza.

Ciekawym rozwiązaniem jest elewacja z licówek drewnianych. Licówkę zwykle układa się na ruszcie z zachowaniem szczeliny powietrznej pomiędzy warstwą ocieplenia a samą licówką. Warstwa pustki powietrznej jako warstwa wentylowana z jednej strony zapobiega wykraplaniu się pary wodnej w warstwie ocieplenia w okresie zimowym, a z drugiej strony w okresie letnim zapobiega nadmiernemu nagrzaniu się ściany zewnętrznej.

ZAPAMIĘTAJ!

Metodą tą można wykończyć elewację całego domu lub tylko jego części ale warto zastanowić się nad wykorzystaniem tej technologii na ścianie południowej.  

KOLORYSTYKA

Innym aspektem w doborze materiałów wykończeniowych jest ich kolorystyka, która ma wpływ na właściwości pochłaniania energii cieplnej lub jej odbijania. Ma to znaczenie w kontekście pór roku. Zbyt wysoki poziom nagrzewania budynku w okresie letnim może mieć niekorzystny wpływ na komfort cieplny, a krótko mówiąc może być powodem przegrzania budynku. Dlatego też w budynkach, o których mówimy zaleca się stosowanie kolorystyki jasnej, a najlepiej kiedy elewacja jest w kolorze białym, który to kolor ma najniższy współczynnik absorpcji energii świetlnej.

Kolorystyka wnętrz domów energooszczędnych i pasywnych oprócz koloru ściany akumulacyjnej powinna być jak najjaśniejsza, zbliżona do bieli ze względu na fakt, że jasne kolory odbijają i rozpraszają światło. Ma to bezpośredni wpływ na zużycie energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia wnętrz. Ilość punktów świetlnych  odpowiednio rozmieszczonych, które wykorzystają efekt odbicia i rozpraszania będzie znacznie mniejsza niż w wypadku zastosowania ciemnej kolorystyki. Zresztą kwestia wykorzystania oświetlenia w kontekście domów energooszczędnych jest odmiennym zagadnieniem  i zostanie poruszona w dalszej części poradnika.

 

KOLOR A RODZAJ TYNKU

Aby zminimalizować możliwość przegrzania elewacji i wystąpienia termicznych naprężeń zaleca się stosować ciemne i jaskrawe kolory maksymalnie na 10% powierzchni budynku. Głównie jako drobne elementy dekoracyjne i dodatki na cokołach, gzymsach, we wnękach okiennych, a także w miejscach zacienionych, np. przez roślinność lub inne elementy architektoniczne. Stanowią one wówczas ochronę przez bezpośrednim działaniem światła słonecznego i temperatury. 
Stopień odbicia światła pośrednio zależy również od rodzaju zastosowanego wykończenia. Jeżeli system ociepleń zamyka powłoka z tynku mineralnego, współczynnik odbicia światła dla wybranego koloru powinien być wyższy niż 50%. W przypadku tynków silikonowych i akrylowych będzie on wynosił odpowiednio 30% i 25%. Podobne parametry możemy założyć dla powłok malarskich tego typu oraz tynków hybrydowych jak silikonowo-silikatowy czy akrylowo-silikonowy. Współczynnik odbicia światła dla danego odcienia można sprawdzić w maszynie mieszającej w punkcie handlowym.

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - najczęściej popełniane błędy
 • - na co zwrócić szczególną uwagę

 1. Przy doborze okien często kierujemy się jedynie kryterium ceny. Przy wyborze powinieneś zapytać czy przy projektowaniu wielkości przeszkleń zostały uwzględnione takie parametry jak współczynnik Umax dla okien. Ważne jest również określenie zależności w okresie zimowym ewentualnych zysków z energii słonecznej do strat ciepła przez okna.
 2. W okresie letnim ważny jest sposób zacieniania okien południowych dzięki czemu zapobiegniesz przegrzaniu pomieszczeń. Ma to szczególne znaczenie w pierwszych latach użytkowania kiedy zieleń izolacyjna opisywana wcześniej jest w trakcie wzrostu i nie daje 100 proc. efektywności zacieniania.

 

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ, CZYLI JAK USTRZEC SIĘ BŁĘDÓW PRZY MONTAŻU OKIEN DO PODDASZY

Po pierwsze: zawsze należy korzystać z instrukcji montażu nawet, jeśli dany produkt montujemy nie po raz pierwszy. Producenci cały czas pracują nad swoimi wyrobami wprowadzając nowe rozwiązania konstrukcyjne.

Po drugie: przed przystąpieniem do pracy należy zdemontować skrzydło okienne po to, aby pozostałe czynności wykonywać bez potrzeby wychodzenia na dach.

Po trzecie: niezbędne jest prawidłowe ustawienie ościeżnicy w stosunku do skrzydła. Decyduje to o szczelności na przewiewanie okna (prawidłowy docisk uszczelek) oraz łatwość otwierania i zamykania.

Po czwarte: bardzo ważne dla poprawnego funkcjonowania okna jest szczelne wywinięcie izolacji przeciwwilgociowej i zamontowanie rynienki odwadniającej. Zapewnienia to szczelności połączenia okna z dachem.

Po piąte: nie należy dziurawić kołnierza uszczelniającego. Stanowi on bowiem zestaw rynien, których zadaniem jest bezproblemowe odprowadzanie wody opadowej poza obrys okna.

Po szóste: należy zachować odpowiedni dystans pomiędzy pokryciem dachowym a oknem po to, aby woda deszczowa swobodnie opłynęła okno a nie zalewała go.

Po siódme: aby okno dostarczało do pomieszczenia odpowiednią ilość światła a także gwarantowało kontakt wzrokowy ze światem zewnętrznym dobór wielkości okna należy uzależnić od kąta pochylenia dachu. Przy dachu stromym wystarczy nam okno dość krótkie przy bardziej płaskim powinno być dłuższe. Zakłada się, że górna krawędź okna, a ściślej uchwyt otwierający, powinna znajdować się na wysokości 185-205 centymetrów nad podłogą, natomiast dolna krawędź nie powinna być niżej niż 90-100 centymetrów ze względu na bezpieczeństwo dzieci.

Po ósme: należy pamiętać, że okna do poddaszy funkcjonują w zdecydowanie mniej korzystnych warunkach niż te zamontowane horyzontalnie. Ciepło unosząc się ku górze i uciekając przez pochyłą szybę osadza na niej wilgoć. Przy braku grzejnika pod oknem nie ma co jej minimalizować, poza tym dzięki grzejnikowi śnieg szybciej spływa z okna dzięki wytwarzanemu filtrowi wodnemu.

Po dziewiąte:  Aby zagwarantować prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza z nad grzejnika wokół okna obróbka np. z płyty gipsowo-kartonowej powinna być zrobiona prostopadle do podłogi. Natomiast ponad oknem powinna być wykonana równolegle do niej. Może zdarzyć się potrzeba zamontowania parapetu nad ścianką kolankową, aby nie zaburzać przepływu ciepła przy szybie montujemy go na wspornikach pozwalających ciepłu na dotarcie do szyby.

Po dziesiąte: w razie problemów lub wątpliwości serwis techniczny i doradcy techniczni służą pomocą zarówno podczas szkoleń stacjonarnych lub na placach budów, stale dostępni są również pod telefonami.

Warto zwrócić uwagę jest stosowanie tzw. ściany akumulacyjnej.

Jest to ściana, która znajduje się naprzeciw południowego przeszklenia domu. W wypadku kiedy zachodzi sytuacja, że światło słoneczne pada na nią w ciągu dnia warto wykonać ją z materiału, który dobrze akumuluje ciepło np. z materiału ceramicznego lub betonowego lub pokrycie jej np. okładziną kamienną. Jeżeli jeszcze dodatkowo będzie ona miała ciemny kolor jak najbardziej zbliżony do czarnego podniesie to jej parametry akumulacyjne ze względu na fakt, że bardzo ciemne kolory posiadają bardzo wysoki współczynniki absorpcji energii świetlnej. Ściana taka po ustaniu oddziaływania słońca będzie oddawała zgromadzone ciepło do wnętrza w niektórych przypadkach nawet przez kilka  godzin.

Nie mniej ważna jest kwestia ekologii. Z punktu widzenia świadomego budowania domów energooszczędnych dotyczy to zarówno materiałów konstrukcyjnych jak i wykończeniowych. Materiały ekologiczne to materiały naturalne lub takie do produkcji, których użyto surowców pochodzenia naturalnego. Ważnym czynnikiem określającym parametry ekologiczności jest również wiedza na temat metod wytwarzania oraz ilości energii wykorzystywanej w procesie produkcji. Duże znaczenie ma również możliwość i sposób utylizacji materiałów zastosowanych do budowy naszego domu.

 1. Okna kup u uznanego producenta. Bezwzględnie domagaj się odpowiednich dokumentów potwierdzających deklarowany współczynnik Umax dla okien.
 2. Nie kieruj się jedynie deklaracjami producenta, gdyż tylko właściwe certyfikaty dają gwarancję zakupu okien o odpowiednich parametrach.
 3. Idealnie jest wtedy gdy zachowane są  parametry przy dobrej, niewygórowanej, cenie.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Ze względu na swój wysoki poziom technologiczny okna energooszczędne są droższe od okien standardowych. Jednak są stosowane coraz powszechniej przez co ich cena spada i będzie na pewno jeszcze spadać ze względu na fakt, że w przeciągu kilku najbliższych lat okna takie, ze względu na wymogi prawne, staną się rozwiązaniami standardowymi.

Po za tym ze względu na koszty użytkowania domu warto zainwestować w ten element wyposażenia, aby nie ponosić niepotrzebnie wysokich kosztów ogrzewania.Gargamele w przestrzeniW Polsce jest brzydko. Paskudnie. Mało u nas dobrej architektury, tej kiepskiej zaś wielka obfitość. Wokół przygnębiający bezład i chaos miast i osiedli. Czy nasz gust jest tak fatalny, czy to coś więcej?Przeczytaj >>
Pasywnie po szwedzku - ze styropianuAndreas Johansson ma wygląd licealisty, umysł wynalazcy i na swoim koncie opracowanie systemów dla budownictwa, w które nawet specjalistom na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć.Przeczytaj >>
Domy przyszłości bez prąduPonad 40% szkodliwego dwutlenku węgla, emitowanego rocznie do atmosfery produkują... budynki. Średniej wielkości wieżowiec zużywa tyle prądu, co 2 tysiące domków jednorodzinnych. Na czym polega idea budownictwa energooszczędnego?Przeczytaj >>
Energooszczędność krok po krokuDlaczego warto już dzisiaj budować energooszczędnie i co należy zrobić, ażeby ten cel osiągnąć?  - czytamy w miniporadniku na łamach „Muratora”.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy