Tekst we współpracy z

Planergia to kompleksowy portal budownictwa energooszczędnego, łączący platformę informacyjną z bazą inwestycji i katalogiem ofert dostawców technologii.

Zapraszamy na www.planergia.pl

2013-11-14 15:58:39

Instalacja kanalizacji deszczowej

Zadaniem instalacji kanalizacji deszczowej jest odprowadzanie wód opadowych z połaci dachu za pomocą systemu rynien i rur spustowych oraz przewodów odpływowych do:

-  sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej

- sieci opadowej kanalizacji rozdzielczej

- do gruntu.

System rynnowy polega na naturalnym (grawitacyjnym) spływie wody po połaci dachowej, skąd jest ona przejmowana przez system rur. System ten również pracuje grawitacyjnie. Umowną granicą instalacji deszczowej jest wylewka, z której woda może być skierowana do sieci kanalizacji deszczowej (ogólnospławnej) lub na grunt.

Instalacja kanalizacji deszczowej składa się z następujących elementów:

1. Rynny – przewody o przekroju otwartym (okrągłym, prostokątnym, eliptycznym, trapezowym, okapowym) biegnące wzdłuż krawędzi dachu. Zadaniem rynien jest zebranie wody opadowej. Rynny prowadzone są z lekkim spadkiem w kierunku narożników budynku, dzięki czemu woda nie wylewa się za krawędzie, tylko płynie w kierunku rur spustowych.

2. Rury spustowe – pionowe odcinki przewodów o przekroju zamkniętym (najczęściej okrągłym lub prostokątnym). Zadaniem rur spustowych jest zebranie wody płynącej rynnami i odprowadzenie ich poza budynek. Rura spustowa może mieć stały przekrój lub zwężać się (rura łańcuchowa).

3. Odpływy – elementy, za pomocą których rynny przechodzą w rury spustowe. Odpływ jest odcinkiem rynny, w którym wykonany jest obrobiony otwór odpowiedniego kształtu, pozwalający na włączenie rury spustowej. Można wyróżnić odpływy przelotowe (sztucery) oraz odpływy końcowe (na narożnikach pomieszczeń).

4. Narożniki do rynien – umożliwiają połączenie rynien w narożnikach budynku. Właściwy montaż narożników jest bardzo ważny dla właściwej pracy rynien (ruchów pod wpływem temperatury).

5. Łączniki do rynien – złączki zwykłe, uszczelkowe i korekcyjne. Ponieważ montaż rynien wymaga pozostawiania tzw. dylatacji (odstępów) złączki korekcyjne lub uszczelkowe umożliwiają wykonanie takich połączeń z dylatacją.

6. Wylewki – kształtki, którymi kończy się rura spustowa. Wylewka może być włączona do kanalizacji deszczowej, bądź znajdować się nad gruntem.

7. Łączniki do rur spustowych – kolana, trójniki, redukcje, mufy, mufy redukcyjne. Mufy służą do włączania rur spustowych do odpływów, zadaniem muf redukcyjnych jest połączenie rury spustowej i odpływu o różnych średnicach. Kolana pozwalają na zmianę kierunku rury spustowej. Trójniki umożliwiają włączanie do rur spustowych wyposażenia dodatkowego.

8. Obejmy, haki, rynajzy, – zadaniem tych elementów jest mocowanie rynien i rur spustowych do dachów i ścian. Rynajzy służą do mocowania rynien – można dostosować je do kształtu dachu i wymaganego spadku rynien. Obejmy przeznaczone są do mocowania rur spustowych do ścian budynku.

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH Z DACHÓW

Sposób odprowadzania ścieków deszczowych z dachów zależy od wysokości budynku i konstrukcji dachu.

Dla dachów jedno – lub dwupołaciowych rynny są układane najczęściej pod gzymsem ze spadkiem 0,5 proc. w kierunku rur spustowych. Przy niskich budynkach piony deszczowe są prowadzone na zewnątrz budynku.

W budynkach o dużej liczbie kondygnacji piony deszczowe nie powinny być prowadzone na zewnątrz budynku, z uwagi na obciążenie wywoływane wiatrem na rury i trudności eksploatacyjne. Dachy w budynkach wielokondygnacyjnych wykonane są jako dwupołaciowe ze spadkiem w kierunku do środka obiektu. W tych wypadkach piony deszczowe prowadzone są wewnątrz budynku.

Średnice pionów deszczowych powinny wynosić:

50–100 mm przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z ganków i balkonów,

150 mm przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z powierzchni dachów.

Piony deszczowe powinny być rozstawione w odległości od 10 do 25 m. Jeden pion deszczowy powinien odprowadzać ścieki deszczowe z powierzchni dachu nie przekraczającej 200 m2.

Pozostaw swój komentarz.


Gdzie magazynować deszczówkę?Woda zalewa ci działkę, na które stoi dom? To często prawdziwa zmora właścicieli budynków jednorodzinnych. Dowiedz się więc, co możesz z tą niechcianą wodą zrobić.Przeczytaj >>
Ciepła woda z wiatrakaMasz dom lub go budujesz i chciałbyś być innowacyjny, ekologiczny i płacić mniej za ogrzewanie wody? Tutaj z pomocą przyjdzie ci mini-wiatrak, na który nie musisz mieć budowlanych zezwoleń.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy