Tekst we współpracy z

Planergia to kompleksowy portal budownictwa energooszczędnego, łączący platformę informacyjną z bazą inwestycji i katalogiem ofert dostawców technologii.

Zapraszamy na www.planergia.pl

2013-09-24 15:45:31

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna to zespół współpracujących ze sobą elementów kanalizacyjnych służących do oprowadzania ścieków bytowych z obiektu. Powinna zapewniać stałe odprowadzanie ścieków z budynków w sposób zapewniający zabezpieczenie instalacji i obiektu budowlanego przed szkodliwym ich oddziaływaniem.

Elementami tworzącymi instalację kanalizacyjną dla ścieków bytowych są:

 • przybory sanitarne – urządzenia służące do przyjmowania i odprowadzania ścieków bytowych powstających wskutek działalności człowieka,

 • podejście kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący przybór sanitarny z pionem kanalizacyjnym, lub łączący urządzenie kanalizacyjne z przewodem odpływowym,

 • pion kanalizacyjny (przewód spustowy) – odcinek instalacji służący do odprowadzania ścieków z podejścia kanalizacyjnego do przewodu odpływowego,

 • przewód odpływowy – odcinek instalacji służący do odprowadzania ścieków z pionów kanalizacyjnych do przykanalika,

 • przykanalik (przyłącze kanalizacyjne) – odcinek przewodu odprowadzający ścieki z instalacji kanalizacyjnej do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika ścieków.

Ścieki bytowe powinny odpływać z budynków do sieci kanalizacyjnej. Na obszarach pozbawionych kanalizacji zewnętrznej ścieki można odprowadzać do szamba czyli zbiornika bezodpływowego, który należy okresowo opróżniać.

PION KANALIZACYJNY

Zadaniem pionów kanalizacyjnych jest zebranie ścieków z połączeń na kondygnacjach i odprowadzenie do systemu przewodów odpływowych. Liczba pionów kanalizacyjnych zależy od rozmieszczenia przyborów sanitarnych.

Średnica pionu powinna być równa co najmniej największej średnicy co powoduje, że średnica pionu wynosi 100 mm. Pion na całej swojej długości powinien mieć jednakową średnicę.

Wyposażenie (uzbrojenie) instalacji kanalizacyjnej można sklasyfikować w zależności od funkcji, jaką ono spełnia na:

 • zabezpieczające pomieszczenia przed wydostawaniem się gazów kanalizacyjnych – są to syfony (zamknięcia wodne),

 • umożliwiające dostanie się do wnętrza przewodu kanalizacyjnego – są to rewizje,

 • odprowadzające gazy kanalizacyjne do atmosfery – są to rury wentylacyjne (wywiewki) lub napowietrzacze,

 • zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem energii kinetycznej poruszających się w pionach ścieków – są to odsadzki,

 • zabezpieczające pomieszczenia przed zalaniem cofającymi się ściekami z miejskiej sieci kanalizacyjnej – są to zamknięcia burzowe,

 • odprowadzające wody ściekowe – są to wpusty podłogowe.

PODEJŚCIE KANALIZACYJNE

Jest to przewód łączący przybory sanitarne z pionem kanalizacyjnym. Średnica przewodów jest w większości przypadków taka sama jak średnica odpływu z przyborów. Dla pojedynczych przyborów sanitarnych średnice podejść wynoszą:

– 40 mm dla umywalek, bidetów,

– 50 mm dla zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, pisuarów, wanien, brodzików

- 100 mm dla misek ustępowych.

przykładowa instalacja kanalizacji sanitarnej, źródło www.pwik.szczecinek.pl

Minimalny spadek przewodu podejścia to 2 proc.. Długość podejścia mierzona od pionu do syfonu nie powinna przekraczać 2,5 m dla misek ustępowych oraz 3,5 m dla innych przyborów.

Jeżeli długość podejścia kanalizacyjnego przekracza długość dopuszczalną dla przyboru to wówczas należy średnicę podejścia zwiększyć o jeden wymiar lub zastosować wentylację podejść. Pojedyncze podejście kanalizacyjne nie powinno mieć więcej niż trzy zmiany kierunku na całej swojej długości.

Pozostaw swój komentarz.

tommy0 @ 2014-11-05 10:59:06.851631

Hmmm...zawsze byłem uczony oraz zawsze projektuję oddzielne, a przede wszystkim podłączone najniżej na danej kondygnacji podejście do miski ustepowej. W przypadku tego schematu, na pietrze miska podłączona jest nad umywalkami i innymi urządzeniami. 


Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy