Tekst we współpracy z

Planergia to kompleksowy portal budownictwa energooszczędnego, łączący platformę informacyjną z bazą inwestycji i katalogiem ofert dostawców technologii.

Zapraszamy na www.planergia.pl

2014-03-07 13:14:34

Instalacja wodociągowa

Instalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą (uzbrojeniem) w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.

Podstawowymi elementami instalacji wodociągowej są:

 • połączenie wodociągowe

 • przewody instalacji wodociągowej w budynku

 • punkty czerpalne

 • armatura wodociągowa

          Instalacja wodociągowa w budynku rozpoczyna się od głównego zaworu odcinającego umieszczonego za wodomierzem. Wewnątrz budynku usytuowane są przewody instalacji wodociągowej. Służą one do rozprowadzania wody w sposób umożliwiający jej pobór w wybranych punktach. Punkty czerpalne są to miejsca zorganizowanego poboru wody w określonym celu.

W instalacji wodociągowej wyróżnia się przewody:

- rozdzielcze – poziome,

- pionowe,

- odgałęzieniowe.

Przewody rozdzielcze doprowadzają wodę do pionów, którymi woda transportowana jest na poszczególne kondygnacje, gdzie odgałęzieniami dopływa do poszczególnych punktów czerpalnych.

Rozpoczynając rozważania dotyczące instalacji wody użytkowej należy przemyśleć i ustalić aranżację pomieszczeń, w których będą znajdowały się punkty poboru wody (kuchnia, łazienka, ubikacja, garaż, zaplecze ogrodu itp.)  Po ustaleniu aranżacji podejmujesz decyzję o rodzajach i dokładnej lokalizacji urządzeń i przyborów, które będą wymagały przyłączenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej:

 • Kuchnia – zlew, zmywarka, pralka,  lodówka z kostkarką itp.
 • Łazienka, ubikacja  – umywalka, pralka, spłuczka, bidet, wanna, prysznic, panel prysznicowy z hydromasażem itp.
 • Pralnia – pralka, suszarka, duży zlew lub mała wanna do namaczania itp.

ZAPAMIĘTAJ!

Decyzje o typie urządzeń mają wpływ na sposób projektowania instalacji. Tak na przykład inną średnicą rury będziemy zasilali w wodę prysznic z baterią mieszającą z jedną słuchawką prysznicową, a inną (większą) panel prysznicowy z dyszami do hydromasażu.

Projektując instalację wodną możesz uwzględnić w niej możliwość wykorzystania „szarej wody ściekowej” zbieranej z kanalizacji podłączonej do brodzików prysznicowych i wanien, w których prawdopodobieństwo pojawienia się stałych zanieczyszczeń jest bardzo niewielkie.

Woda zbierana z wanny może posłużyć do zasilania spłuczek. Podobnie zresztą możemy wykorzystać wodę deszczową zbieraną poza budynkiem w zbiornikach i doprowadzaną do instalacji zasilania spłuczek lub wykorzystywaną do podlewania zieleni wokół domu.

CISNIENIE WODY

Aby woda mogła płynąć z punktu czerpalnego, musi mieć odpowiednie ciśnienie. Ewentualne przerwy w dostawie (jeśli nie są oczywiście powodowane awarią sieciową) związane są właśnie z niedostatkami ciśnienia w instalacji.

Najczęstsze, to przyjęcie zbyt niskich strat ciśnienia podczas przepływu przez rury i armaturę (np. średnice rur są za małe) lub niedoszacowanie użytkowania wody przez mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, by w imię źle pojętej oszczędności nie stosować zbyt małych średnic rur.

Woda nie powinna zalegać w podejściach. Oznacza to nie tylko pozostawanie w rurach, ale też zbyt małe prędkości. Zaleganie wody w instalacji może prowadzić do obniżenia jej jakości, rozwoju bakterii typu Legionella, a w przypadku niektórych materiałów grozi uszkodzeniem instalacji.

Zaleganiu można zapobiegać na dwa sposoby na etapie projektowania instalacji:

 1. Odcinki między pionami a punktami czerpalnymi powinny być  najkrótsze.

 2. Trzeba pilnować, by przewody nie były „przewymiarowane", tzn. nie miały za dużych średnic w stosunku do obliczonych potrzeb – nie należy więc także stosować średnic większych niż przewidziane projektem. Niedotrzymanie tej zasady spowoduje, że woda będzie miała mniejszą prędkość niż zalecana.

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - najczęściej popełniane błędy

 • Przyjęcie zbyt małych średnic (szczególnie w starych instalacjach). Rozwiązaniem może się okazać wymiana instalacji – można tu skorzystać z materiału, który powoduje mniejsze straty przy przepływie przez rury
 •  Układ instalacji. Powinna być w niej mniejsza ilość kolan i trójników (są to elementy armatury, w których straty ciśnienia są dość wysokie).Wodę naszą powszednią oszczędzajWedług danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2011 rok, średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wynosiło w polskich miastach blisko 100 l dziennie.Przeczytaj >>
Oszczędzanie (kropli) wodySytuacja z wodą w Polsce wydaje się być… płynna. Wedle jednych szacunków, zużywamy jej 100 l dobowo na osobę, według innych norm obliczeniowych – 130 l, a niektórzy podają, że jest to aż 190 l. Jedno jest pewne – w szafowaniu wodą jesteśmy mistrzami.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy