Tekst we współpracy z

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

2013-09-25 14:40:20

Istotne etapy

Konieczne jest ustalenie wspólnie z wykonawcą optymalnego harmonogramu prac, określenie poszczególnych etapów prac oraz terminy ich zakończenia oraz (w miarę możliwości) dostosowanie harmonogramu budowy do pogody, której można spodziewać się o danej porze roku. Podjęte ustalenia warto zawrzeć w umowie z wykonawcą.

Za główne etapy podczas wznoszenia budynku można uznać:

 • roboty przygotowawcze i roboty ziemne,

 • roboty fundamentowe,

 • roboty związane ze wznoszeniem przegród zewnętrznych (w zależności od technologii roboty murowe, montażu prefabrykatów i inne),

 • roboty związane wykonywaniem przegród poziomych – stropów (wykonanie deskowań, zbrojenie i betonowanie),

 • roboty związane z wykonywaniem dachów (ciesielskie, dekarskie, blacharskie),

 • roboty izolacyjne – izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,

 • roboty wykończeniowe – w tym roboty tynkowe i okładzinowe, montaż okien i drzwi.

 • roboty instalacyjne – wod-kan, CO i c.w.u., elektryczne itp.

Budowa domu jednorodzinnego może być rozpoczęta tylko po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która staje się ostateczna po 14 dniach od jej wydania, jeżeli żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu.

Prawo Budowlane określa, że rozpoczęcie budowy domu jest możliwe po 7 dniach od zgłoszenia budowy. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia pozostałych uczestników procesu budowlanego: kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli realizujemy standardowe projekty domów jednorodzinnych, nadzór inwestorski nie jest wymagany).

W swoim oświadczeniu kierownik budowy stwierdza sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Za rozpoczęcie budowy uważa się wykonanie prac przygotowawczych na terenie budowy. Za prace przygotowawcze uważa się wytyczenie budynku na działce, wykonanie niwelacji terenu, wykonanie przyłączy do sieci technicznych przynajmniej na potrzeby budowy oraz zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych.

Za bezpieczeństwo i higienę pracy w czasie przygotowywania budowy i trwania budowy odpowiadają wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, czyli ty jako inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego (jeżeli został zatrudniony) i kierownik budowy. Ten ostatni sprawuje bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i jest za nie odpowiedzialny.

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - na co zwrócić szczególną uwagę
 • - ile to kosztuje?

Wszystkie powyższe etapy wymagają odrębnej kontroli, która jest niezbędna ze względu
na:

 1. okres wykonywania robót (nasłonecznienie, deszcz, mróz)
 2. bezpieczeństwo i komfort użytkowania czy estetykę wznoszonego obiektu. Z punktu widzenia fizyki budowli, a tym samym także oszczędności energii najistotniejsza jest kontrola wykonania robót izolacyjnych termicznych i przeciwwilgociowych oraz odpowiedni montaż okien i drzwi zewnętrznych.
 3. W przypadku izolacji, uwagę należy zwrócić głównie na to, czy zostały wykonane we wszystkich miejscach wskazanych w projekcie i o grubości podanej w dokumentacji, na dbałość i zgodność ich wykonania ze sztuką budowlaną, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowych również na zachowanie ciągłości izolacji.
 4.  W trakcie montażu okien istotne jest ich prawidłowe osadzenie w ścianie, tak by nie dochodziło do niekontrolowanej infiltracji powietrza.

 1. Stan zerowy (tj. roboty ziemne, fundamenty, ściany podziemia oraz stropy nad podziemiem i schody, izolacje przeciwwilgociowe) - 15% 
 2. Stan surowy otwarty nadziemia (tj. ściany nadziemia, stropy, schody i podesty, ścianki działowe, konstrukcja dachu oraz jego podłoże i pokrycie, izolacje) - 25% 
 3. Stan surowy zamknięty (stolarka okienna i drzwiowa) - 20% 
 4. Roboty wykończeniowe (instalacje, tynki, podłogi, posadzki, wykładziny itp.) - 35% 

  Są to jednak szacunkowe dane i zależą od wielu czynników, takich jak chociażby ceny wybranych materiałów, ustalone stawki z robociznę, transport, koszty związane z nakładem (czyli zastosowaniem) sprzętu i urządzeń potrzebnych do budowania, albo wreszcie koszty związane z narzutami i zyskiem poszczególnych jednostek, czyli np. spedycji, wykonawcy i przedsiębiorcy. 


Domy przyszłości bez prąduPonad 40% szkodliwego dwutlenku węgla, emitowanego rocznie do atmosfery produkują... budynki. Średniej wielkości wieżowiec zużywa tyle prądu, co 2 tysiące domków jednorodzinnych. Na czym polega idea budownictwa energooszczędnego?Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Projekt niezwykle ważnyJak zaprojektować nowy dom, żeby nie był on energożerny, ale energooszczędny, a przy ty spełniał oczekiwania jego użytkowników?Przeczytaj >>
VIP-owisko - oszczędzaj, gdy "wyłanczasz"Badania TNS OBOP – największego w Polsce ośrodka badania opinii,  pokazały, że aż 32 proc. Polaków nie oszczędza energii. Z braku nawyku i z braku wiedzy.Przeczytaj >>
Konwencjonalna, lecz ekologicznaInnowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin będzie testowana w Elektrowni Łaziska. Na jej budowę niemal 9 milionów złotych wyłożył Tauron.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy