Tekst we współpracy z

Jest producentem najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa.

Technologia produkcji gwarantuje dokładność i stabilność wymiarów, równość kątów, doskonałą spoistość i jednorodność materiału. Wszystkie wyroby firmy podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z europejskim systemem oceny zgodności. Więcej na www.autrotherm.pl

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

2013-11-14 15:03:45

Izolacje

Ważnym elementem części podziemnej jest jej izolacja cieplna oraz izolacja przeciwwilgociowa. I tak od poziomu ławy fundamentowej do poziomu przyziemia konieczne jest wykonanie izolacji termicznej najlepiej z polistyrenu ekstrudowanego (EPS) lub XPS.

Bardzo ważnym elementem części podziemnej jest właściwe wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej. Zaniechanie szczególnej staranności przy wykonaniu tego elementu będzie w przyszłości skutkowało kapilarnym podciąganiem wody zawilgoceniem ścian i koniecznością wykonania kosztownych napraw.

W budynkach niepodpiwniczonych równie ważne jest prawidłowe zastosowanie termo- jak i hydroizolacji. Ocieplając od zewnątrz ściany fundamentowe eliminujemy mostki termiczne powstające na styku podłogi na gruncie i ścian parteru.

Izolowanie fundamentów, źródło archiwum firmy Ytong

TERMOIZOLACJA

Izolacja termiczna ma z kolei utrudnić ucieczkę ciepła z wnętrza budynku do gruntu. Musisz ją zrobić po to aby uniknąć niepotrzebnych strat energii i zachować komfort cieplny w domu. Często też materiał termo­izolacyjny osłania hydroizolację przed uszkodzeniami

Nieizolowane termicznie ściany piwnic, szczególnie w przypadku piwnic ogrzewanych, mogą powodować straty ciepła rzędu 6-15 proc. całkowitych strat ciepła budynku. Gdy pomieszczenia piwnic są przeznaczone na garaże, warsztaty, sauny, lub do innych celów, projektant poprzez odpowiedni dobór termo- i hydroizolacji musi zapewnić odpowiednie warunki użytkowania pomieszczeń. Wymagane warunki komfortu cieplnego, bez ryzyka kondensacji powierzchniowej, mogą być osiągnięte jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej grubości termoizolacji.

TERMOIZOLACJA OBWODOWA

Najskuteczniejszym sposobem ochrony cieplnej elementów budynku stykających się z gruntem jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej.

Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków cieplnych izolacja termiczna przegród ze­wnętrznych bezpośrednio stykających się z gruntem. Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub na powierzchni wewnętrznej tj. od strony użytkowych pomieszczeń.

 Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rola systemu termoizolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, iż to właśnie migrująca woda, zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji.

Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych, parcie gruntu, cykliczne zamrażanie i od­mrażanie) materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi wykazywać się odpowiednimi właściwościami, m.in. wysoką trwałością i stabilnością parametrów fizykomechanicznych.

HYDROIZOLACJA

Powinna ona być odpowiednio dobrana do warunków hydrogeologicznych, gdyż przenikająca przez ściany wilgoć powoduje nie tylko zniszczenie materiału konstrukcyjnego, ale stwarza też nieodpowiednie warunki higieniczne i obniża wartość użytkową pomieszczeń piwnicznych.

Hydroizolacja, mimo że wykonywana tylko w obrębie fundamentów, chroni cały budynek. Gdyby jej zabrakło, ściany nasiąkłyby wodą jak gąbka. Stałoby się tak za sprawą zjawiska nazywanego podciąganiem kapilarnym. Porowaty budulec zasysa wodę w górę, a ta powoduje jego korozję biologiczną i fizyczną. 

Izolacja wodochronna chroni zagłębione pod ziemią ściany – piwniczne lub fundamentowe – przed kontaktem z wodą. Dzięki niej ściany nie są narażone na zawilgocenie od strony gruntu. Wilgoć może je natomiast zaatakować od strony nieszczelnego dachu bądź tarasu lub pojawić się w efekcie awarii instalacji wodnej. 

Dobór rodzaju hydroizolacji zależny jest ponadto od spodziewanych obciążeń – w szczególności obciążeń mechanicznych i termicznych.

Najłatwiej jest zaizolować fundamenty, gdy dom jest posadowiony na gruntach przepuszczalnych (piaski i żwiry). Woda opadowa szybko przez nie przesiąka. Nie naraża więc fundamentów na długotrwałe zawilgocenie. Jeżeli poziom wód gruntowych jest co najmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia budynku, do zabezpieczenia fundamentów wystarczy lekka izolacja wodochronna.

Sytuacja jest trudniejsza w przypadku gruntów spoistych (gliny). Są one nieprzepuszczalne, a miejscami przedzielone warstwami piaszczystymi. Woda opadowa, gdy dostanie się do takiej przepuszczalnej warstwy, bardzo powoli spływa w głąb, za to szybko dociera w pobliże ścian fundamentowych, trwale je zawilgacając. Fundamenty w takim gruncie trzeba ochronić średnią izolacją wodochronną niejednokrotnie wzbogaconą o drenaż. Podobnie trudne jest zabezpieczenie, gdy woda gruntowa okresowo się podnosi i zalewa fundamenty. W takiej sytuacji nawet w gruntach przepuszczalnych trzeba się uciec do izolacji wodochronnej typu ciężkiego.

Pozostaw swój komentarz.

    Ważne informacje
  • - na co zwrócić szczególną uwagę

  1. Do izolacji obwodowej ścian fundamentowych stosowane są także płyty z polistyrenu ekspandowanego EPS. Pamiętać należy, że rozwiązanie to dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy płyty termoizolacyjne zabezpieczone są od strony gruntu warstwą ochronną.
  2. Termoizolacja z płyt EPS stanowi warstwę ochronną dla hydroizolacji, zabezpieczając ją przed działaniem szkodliwych czynników mechanicznych i termicz­nych.
  3. Warstwa hydroizolacji powinna chemicznie współgrać z warstwa termoizolacyjną.

Jeżeli stosuje się masy hydroizolacyjne zamiast hydroizolacji arkuszowej, układanie termoizolacji może nastąpić dopiero po dostatecznym wyschnięciu hydroizolacji. Skuteczna piankaRozmowa z Rafałem Pałygą - specjalistą d/s handlu i Bernardem Zacharzowskim - aplikatorem pianki z raciborskiego DomTermu SkutecznaIzolacja Icynene.Przeczytaj >>
Mały – ciepły – oszczędny – z dotacjąMałe zapotrzebowanie domu na energię, głównie cieplną, jest coraz bardziej atrakcyjną perspektywą dla osób planujących budowę. Przy podejmowaniu decyzji warto zastanowić się nad typem takiego budynku.Przeczytaj >>
Otulone styropianemW Polsce od lat 60. do lat 90. XX wieku wybudowano najwięcej mieszkań. Są to budynki budowane m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe w technologii tzw. wielkiej płyty.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy