Tekst we współpracy z

Jest producentem najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa.

Technologia produkcji gwarantuje dokładność i stabilność wymiarów, równość kątów, doskonałą spoistość i jednorodność materiału. Wszystkie wyroby firmy podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z europejskim systemem oceny zgodności. Więcej na www.autrotherm.pl

2013-11-14 15:10:02

Izolacje

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana podłoga na gruncie jest gwarancją tego, że nasz dom będzie odpowiednio chroniony przed ucieczką ciepła i napływem wilgoci. Zwiększa ona komfort użytkowania pomieszczeń na parterze oraz zapewnia dobre tłumienie drgań.

IZOLACJA BRZEGOWA

Ważna jest zwłaszcza w domach bez piwnic. Chodzi o to, żeby wyeliminować lub maksymalnie zredukować mostek termiczny na styku ścian: fundamentowych, parteru i podłogi na gruncie.

W tym celu na zewnętrznej stronie ścian fundamentowych należy ułożyć warstwę polistyrenu ekstrudowanego lub styropianu o grubości takiej, jak w podłodze na gruncie lub o 3–5 cm cieńszej niż w ścianach parteru (gdy są dwuwarstwowe).

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Jej dobór zależy głównie od lokalnych warunków gruntowo-wodnych.

W gruntach przepuszczalnych przy zwierciadle wody gruntowej znajdującym się przynajmniej 1 m poniżej poziomu posadzki możesz wykonywać tzw. izolację lekką z jednej warstwy papy asfaltowej lub folii hydroizolacyjnej.

W gruntach spoistych i domach niepodpiwniczonych również możesz stosować izolację przeciwwilgociową, ale pod warunkiem ułożenia podkładu grubości min. 15 cm z zagęszczonego mechanicznie żwiru (pełni rolę drenażu i skutecznie uniemożliwia kapilarne podciąganie wody). W pozostałych przypadkach najlepiej zasięgnąć opinii projektanta, ponieważ wtedy rodzaj i sposób ułożenia izolacji przeciwwodnej powinien być rozpatrywany indywidualnie.

IZOLACJA TERMICZNA

Wybór jej rodzaju oraz grubość zależą głównie od tego, czy na podłodze stosowane będzie ogrzewanie podłogowe. Ważny jest również standard energetyczny budynku.

Oczywiście do tego celu najlepszy jest prawie nienasiąkliwy i dość odporny na uszkodzenia mechaniczne polistyren ekstrudowany, ewentualnie styropian o gęstości przynajmniej 20 kg/m3.

W budynkach typowych, projektowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwykle wystarczająca jest warstwa grubości zaledwie 10 cm, w domach energooszczędnych powinno to być już przynajmniej 15 cm. Przy ogrzewaniu podłogowym zaleca się aby warstwa termoizolacyjna miała 20 cm. Oczywiście wskazane jest układanie jej w dwóch wzajemnie przesuniętych warstwach.

IZOLACJA PODŁÓG NA GRUNCIE – XPS TOP

Ponieważ przez cały czas termoizolacja poddawana jest działaniu wilgoci oraz parciu gruntu i wód gruntowych najczęściej stosowanym w tym celu materiałem są płyty z polistyrenu ekstrudowanego. 

Izolacja podłóg na gruncie – XPS TOP, źródło archiwum firmy Austrotherm

 1. posadzka: płytki na kleju
 2. podkład: zbrojna wylewka betonowa
 3. izolacja przeciwwodna
 4. styropian XPS
 5. warstwa stabilizująca
 6. geowłóknina
 7. grunt

Dzięki jednorodnej i zamkniętokomórkowej strukturze płyty te, przez cały czas eksploatacji, zachowują doskonałe właściwości termoizolacyjne i mechaniczne. Ich zaletami są: 

 • niewrażliwość na działanie wilgoci;

 • właściwe i niezmienne parametry termoizolacyjne;

 • wysoka wytrzymałość na ściskanie;

 • stabilność wymiarowa;

 • niewrażliwość na powtarzające się cykle zamrażania i odmrażania;

 • odporność na kwasy humusowe i korozję biologiczną.

Płyty z polistyrenu ekstrudowanego układa się z zachowaniem mijankowego układu spoin, bezpośrednio na warstwie stabilizującej np. z zagęszczonego gruntu, gruzu, żwiru lub piasku. Następną warstwą jest hydroizolacja, której rodzaj uzależniony jest od agresywności wód gruntowych. 

IZOLACJA PODŁÓG NA GRUNCIE – EPS

Najczęściej wykonywanym układem warstw w przypadku podłóg na gruncie jest schemat, w którym termoizolacja jest położona na podłożu. Podłogi tego typu mają podłoże wykonane z chudego betonu, który przekazuje obciążenia wywierane na podłogę na warstwę stabilizującą np. zagęszczony grunt, gruz, żwir lub piasek.

warstwy podłogi na gruncie _1, źródło archiwum firmy Austrotherm

 1. posadzka, parkiet
 2. podkład: zbrojona wylewka betonowa
 3. warstwa rozdzielająca / poślizgowa
 4. płyty styropianowe EPS
 5. hydroizolacja
 6. podłoże: chudy beton
 7. warstwa stabilizująca
 8. grunt

Płyty styropianowe są doskonałym materiałem termoizolacyjnym. Jednak przy zastosowaniach, w których mogą wystąpić ekstremalne warunki pracy, muszą być one chronione przed działaniem wilgoci i związków chemicz­nych zawartych w glebie. Dlatego konieczne jest zastoso­wanie pod nimi, czyli bezpośrednio na podłożu, warstwy izolacji przeciwwodnej, której rodzaj uzależniony jest od agresywności wód gruntowych.

Na prawidłowo wykonanej hydroizolacji luźno układa się płyty styropianu w sposób zapewniający mijankowe położenie spoin między płytami. Na styropianie rozkłada się arkusz folii, który oprócz funkcji rozdzielającej i zabezpieczającej kolejne warstwy, pełni także funkcję poślizgową dla podkładu. Przy podłogach tego typu stosuje się podkłady wylewane (monolityczne) np. jastrychy betonowe, cementowe, gipsowe, estrichy gipsowe itp.

Z uwagi na poprawę izolacyjności akustycznej układu podłogi od dźwięków uderzeniowych, dopuszcza się tzw. układ mieszany, polegający na zastosowaniu (oprócz płyt do izolacji termicznej) dodatkowo płyt do izolacji akustycznej.

Pozostaw swój komentarz.


Skuteczna piankaRozmowa z Rafałem Pałygą - specjalistą d/s handlu i Bernardem Zacharzowskim - aplikatorem pianki z raciborskiego DomTermu SkutecznaIzolacja Icynene.Przeczytaj >>
Mały – ciepły – oszczędny – z dotacjąMałe zapotrzebowanie domu na energię, głównie cieplną, jest coraz bardziej atrakcyjną perspektywą dla osób planujących budowę. Przy podejmowaniu decyzji warto zastanowić się nad typem takiego budynku.Przeczytaj >>
Otulone styropianemW Polsce od lat 60. do lat 90. XX wieku wybudowano najwięcej mieszkań. Są to budynki budowane m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe w technologii tzw. wielkiej płyty.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy