Tekst we współpracy z

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

2013-09-28 23:22:25

Kontrola powykonawcza

Kontrola powykonawcza jest bardzo istotna ze względu na możliwość sprawdzenia, czy wybrane elementy obudowy budynku zostały wykonane prawidłowo i tym samym, czy budynek będzie spełniał założenia dotyczące energooszczędności postawione na etapie projektowania. Niestety zarówno sprawdzanie jakości wykonania izolacji cieplnej jak i badanie szczelności obudowy budynku jest w naszym kraju ciągle mało rozpowszechnione. Badania takie wykonuje się najczęściej dopiero w momencie, gdy pojawiają się problemy na etapie eksploatacji obiektu budowlanego, związane z pojawieniem się np. zawilgoceń i zagrzybień na przegrodach wynikających z wadliwego wykonania powyższych  elementów.

Niejednokrotnie przeprowadzenie kontroli powykonawczej i wczesne wykrycie nieprawidłowości, pozwoliłoby na uniknięcie kosztów, jakie ty jako inwestor musisz ponieść w przypadku konieczności remontu wykonywanego już w trakcie eksploatacji obiektu, nie wspominając o uciążliwości takiego remontu dla użytkowników.

KONTROLA TERMOWIZYJNA – ZALETY I PODSTAWOWE WYMAGANIA

Jedną z najważniejszych i zalecanych metod kontroli powykonawczej jest termografia (częściej nazywana termowizją). Metoda ta pozwala na kontrolę jakości wykonania izolacji termicznej nowych lub modernizowanych budynków.

Termowizja jest badaniem nieniszczącym, pomiary wykonywane są bezstykowo za pomocą urządzenia zwanego kamerą termowizyjną. W wyniku badań termowizyjnych otrzymasz wizualizację różnic temperatury na badanych powierzchniach przegród zewnętrznych – tzw. termogramy.

Termogramy przedstawiają rozkłady ilościowe temperatur w postaci barwnych izoterm, z których każda przedstawia pewien przedział temperatury, podany na dołączonej skali barw. Interpretacja termogramów polega na wyodrębnieniu miejsc o różnym stopniu jasności obrazu, co odpowiada zmiennej izolacyjności termicznej przegrody.

Przykładowe urządzenia służące do badań termograficznych źródło: materiały informacyjne firmy FLIR.

Na całość diagnostyki termowizyjnej, poza określeniem rozkładu temperatury powierzchni przegrody składa się również stwierdzenie czy rozkład ten jest prawidłowy, czy też identyfikuje anomalie związane z konstrukcją przegród, zawilgoceniem wewnętrznych lub zewnętrznych fragmentów powierzchni przegród związanych z eksploatacją pomieszczeń oraz ocena rodzaju i zakresu defektów termicznych. 

Naroże wewnętrzne pomieszczenia – przykład otrzymanego termogramu i zdjęcie pomieszczenia. źródło: archiwum firmy STEKRA

Do zalet termografii można zaliczyć niewątpliwie szybkość i precyzyjność wykonywanych pomiarów oraz możliwość praktycznie natychmiastowej interpretacji otrzymanych termogramów, przystępną (również dla osób niebędących fachowcami  z zakresu budownictwa) formę prezentacji wyników (za pomocą wizualizacji), a także wspomniany już nieinwazyjny i bezstykowy sposób prowadzenia badań.

Badania termowizyjne przeprowadza się najczęściej w chłodnych porach roku
 – tj. wczesną wiosną, późną jesienią oraz zimą.

KONTROLA SZCZELNOŚCI – WYMAGANIA I ZALECENIA PROJEKTOWE

Drugim istotnym, z punktu widzenia kontroli powykonawczej aspektem jest sprawdzenie szczelności obudowy budynku. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje nieszczelności.
W pierwszym przypadku powietrze wnika w przegrodę przez jedną nieszczelność, przepływa wzdłuż termoizolacji i następnie wypływa przez drugą nieszczelność. W drugim, gorszym przypadku, powietrze przenika przez wszystkie warstwy przegrody (najczęściej wokół ościeżnic okien i drzwi, na połączeniach dachu ze ścianami czy przy instalacjach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i wentylacyjnych).

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zewnętrzne przegrody nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych powinny być projektowane i wykonane pod kątem całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 

Test szczelności metodą drzwi nawiewnych źródło: www.arche-naturhaus.de

Test szczelności przeprowadza się metodą drzwi nawiewnych (tzw. test „blower door”). Metoda ta pozwala określić ilość wymienianego przez nieszczelności powietrza i ich lokalizację w obudowie budynku.

„Blower door” jest badaniem bezinwazyjnym przeprowadzanym w oparciu o wytyczne normy PN-EN:13829. W skład urządzenia „Blower door” wchodzi wentylator (będący głównym elementem) umieszczony w aluminiowej, regulowanej ramie z plandeką oraz zestaw pomiarowy – urządzenia do pomiaru różnicy ciśnień, rurki oraz komputer. Wentylator umieszcza  się w miejscu okna lub drzwi. Za jego pomocą wytwarzana jest różnica ciśnienia pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a środowiskiem zewnętrznym, a zestaw czujników umożliwia wyznaczenie ilości powietrza przepływającego przez budynek w jednostce czasu. Wyniki pomiaru poddawane są następnie dalszej obróbce w specjalnym programie, z którego możliwe jest odczytanie wartości współczynnika krotności wymiany powietrza n50.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

Aby móc wprowadzić się do wybudowanego domu, należy złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy. Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych do odbioru budynku uzyskasz na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Znajdziesz tam gotowe druki do pobrania.

Pozostaw swój komentarz.

    Ważne informacje
  • - na co zwrócić szczególną uwagę

Podczas prowadzenia badań termowizyjnych należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:
• różnica temperatury pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym powinna wynosić min. 15K,
• temperatura wewnątrz badanego obiektu powinna być możliwie jednolita,
• prędkość wiatru nie może przekraczać 1 m/s,
• obudowa budynku nie może być wilgotna od opadów atmosferycznych,
• badania na zewnątrz budynku należy wykonywać przed wschodem słońca,
• nie należy przeprowadzać badań na zewnątrz, jeżeli występują opady deszczu, śniegu lub występuje mgła.
 
Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może prowadzić do otrzymywania zafałszowanych, nieprawidłowych wartości i w konsekwencji do błędnej oceny właściwości badanej przegrody.
 
Podczas prowadzenia testu szczelności metodą drzwi nawiewnych należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad, mających wpływ na poprawność uzyskiwanych wyników:
• wszystkie otwory technologiczne łączące budynek ze środowiskiem zewnętrznym (otwory kominowe, wentylacyjne, przewody wodno-kanalizacyjne itp.) powinny być zaślepione,
• wszystkie drzwi zewnętrzne i okna powinny być zamknięte,
• wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być otwarte.Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy