Tekst we współpracy z

Grupa Viessmann jest jednym z wiodących, międzynarodowych producentów systemów techniki grzewczej. Rodzinna firma, założona w 1917 roku, zatrudnia obecnie około 10 600 pracowników. Obrót całej grupy wynosi 1,89 mld euro. Ponad 54 proc. sprzedaży urządzeń marki Viessmann jest generowane poza granicami Niemiec.

Więcej www.viessmann.pl

2013-11-14 16:00:00

Kotły gazowe

Dom energooszczędny można ogrzewać kotłem gazowym. Urządzenia te prawie nie wymagają obsługi – oprócz okresowych przeglądów raz lub dwa razy na rok, a także uzupełniania zapasu paliwa.

Często, przy modernizacji ogrzewania lub w nowych domach, trudno jest znaleźć miejsce na kocioł. Dotyczy to w szczególności domów bliźniaczych i szeregowych, w których nie przewidziano typowego pomieszczenia na kotłownię. Idealnym rozwiązaniem mogą być tutaj urządzenia kompaktowe.

Jeśli nie masz pomieszczenia kotłowni, a zastosowanie kotła 2-funkcyjnego przepływowego nie zapewni wymaganego komfortu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), odpowiednim rozwiązaniem mogą być kotły kompaktowe.

Wspólną cechą wszystkich kotłów kompaktowych jest możliwość ich zabudowy po bokach i dopasowanie do ciągu szafek czy wnęki – nie potrzebne jest wolne miejsce po bokach kotła.  

KOTŁY 2-FUNKCYJNE PRZEPŁYWOWE

Stosowane one są głównie w mieszkaniach, gdzie jest jedna łazienka, a punkty poboru c.w.u. znajdują się blisko kotła, gdzie nie ma cyrkulacji wody użytkowej.

Ogrzewają wodę użytkową w momencie odkręcenia kranu, przez zabudowany w kotle wymiennik ciepła (nie ma tutaj zbiornika ciepłej wody). Ze względu na sposób pracy, dostępna ilość ciepłej wody będzie wystarczająca dla jednego punktu poboru c.w.u. (kranu). Jeśli używany jest natrysk i równocześnie okręcimy kran w kuchni, woda może mieć niższą temperaturę od wymaganej.

Kocioł 2-funkcyjny przepływowy, źrodło archiwum firmy Viessmann

KOTŁY 1-FUNKCYJNE

Ogrzewają one dom, a ciepłą wodę użytkową w osobnym zbiorniku, np. o pojemności 100, 120 czy 150 litrów ustawionym pod kotłem. O ile znajdziemy miejsce na powieszenie kotła i ustawienie pod nim zbiornika c.w.u., kotły te sprawdzą się w każdym budynku. Możemy tutaj zastosować cyrkulację wody użytkowej i zapewnić szybką dostępność ciepłej wody w najdalej położonych kranach.

Kocioł 1-funkcyjny, źrodło archiwum firmy Viessmann

KOTŁY KOMPAKTOWE

Nazywane są również kotłami 2-funkcyjnymi bo w jednej obudowie znajduje się kocioł grzewczy i zbiornik, w którym ogrzewana jest woda użytkowa.

Mogą to być urządzenia wiszące, z zabudowanym zbiornikiem warstwowym o pojemności 46 litrów lub urządzenia stojące, z zabudowanym zbiornikiem o pojemności 100, 130 litrów (warstwowym lub wyposażonym w wężownicę grzewczą) oraz większej pojemności: 170, 220 litrów, do których można podłączyć kolektory słoneczne. Mimo małej pojemności zbiorników warstwowych dostępna ilość ciepłej wody porównywalna jest z typowymi zbiornikami o 2-, 3-krotnie większej pojemności.

Gazowy-kompaktowy-kocioł-kondensacyjny-z-zasobnikiem, źródło archiwum firmy Viessmann

 

KOTŁY KONDENSACYJNE

Jeżeli ktoś nie chce lub nie może korzystać z odnawialnych źródeł energii, a mimo wszystko chce zmniejszyć koszty ogrzewania domu, to idealnym do tego urządzeniem będzie kocioł kondensacyjny.

Mało kto wie, ale tradycyjne kotły gazowe (niekondensacyjne) tak naprawdę nie wykorzystują całej energii, która jest wytwarzana przy spalaniu gazu. Cześć ciepła wytwarzającego się przy podgrzewaniu wody, „ucieka” w postaci pary wodnej. Kotły kondensacyjne, dzięki swojej budowie i zastosowanym materiałom potrafią tę energię „odzyskać” dzięki czemu sprawność takich urządzeń sięga nawet 109 proc. w porównaniu z tradycyjnymi kotłami gazowymi. 

kocioł kondensacyjny, żródło archiwum firmy Viessmann

KOTŁY Z REGULATOREM POGODOWYM

Oferowane od wielu lat regulatory sterujące pracą kotłów można w skrócie podzielić na:

 - stałotemperaturowe – działające niezależnie od temperatury zewnętrznej

- pogodowe -  ich działanie opiera się o odczyt pogody.

Płynna regulacja od temperatury zewnętrznej nie jest niczym nowym, ale często nie zdajemy sobie sprawy jak ciekawe urządzenie może wisieć lub już wisi w naszej kotłowni. A czym tak naprawdę jest ta praca pogodowa?

kocioł z regulatorem pogodowym, źrodło archiwum firmy Viessmann regulator pogodowy w kotle, źrodło archiwum firmy Viessmann schemat funkcjonowania kotła z regulatorem pogodowym, źrodło archiwum firmy Viessmann

KIEDY STOSOWAĆ REGULATOR POGODOWY

Zastosowanie regulatora pogodowego świetnie sprawdzi się w:

  1.  urządzeniach wykorzystujących proces kondensacji

  2.  układach mieszających

Zawsze przed podjęciem decyzji z jakim regulatorem zakupić kocioł warto zasięgnąć porady specjalisty.

CZASY ŁĄCZENIOWE

Wszystkie regulatory pogodowe mają możliwość zadania dwóch wartości temperatur wymaganych w budynku, tzw. temperatury normalnej, dziennej oraz tzw. zredukowanej czyli nocnej.

Regulator przechodząc w tryb nocny koryguje jej charakterystykę względem osi temperatury pomieszczenia. W ten sposób nie wychłodzisz całej instalacji poprzez wyłączenie kotła, lecz obniżysz jej temperaturę, co docelowo spowoduje spadek temperatury w pomieszczeniu. W drugą stronę tj. kiedy przechodzisz z trybu nocnego na dzienny kocioł ponownie przesuwa krzywą grzewczą względem osi temperatury pomieszczenia co z kolei podnosi temperaturę wymaganą w instalacji.

Centralne ogrzewanie można dowolnie w czasie parametryzować. Z kolei w przypadku wody użytkowej występują okresy utrzymywania gotowości ciepłej wody użytkowej. Naszym zadaniem jako użytkownika jest jedynie ustawienie na automatyce czasów łączeniowych kiedy z ciepłej wody chcemy korzystać. Regulator kotła może automatycznie dopasować te czasy biorąc pod uwagę okresy nastawione dla trybu dziennego centralnego ogrzewania z tą tylko różnicą, że ogrzewanie podgrzewacza (dla kotła jednofunkcyjnego) rozpoczyna 30 minut wcześniej. Te pół godziny wyprzedzenia związane jest z tzw. priorytetem ciepłej wody użytkowej, a więc funkcją pierwszeństwa ogrzewania zasobnika wody użytkowej, w stosunku do ogrzewania budynku. 

REGULACJA POGODOWA

Regulacja pogodowa kotła to w skrócie mówiąc uzależnienie temperatury wody kotłowej kierowanej przez urządzenie na naszą instalację grzewczą od aktualnych temperatur zewnętrznych - im chłodniej na zewnątrz tym kocioł grzeje mocniej i odwrotnie.

Dla konkretnej temperatury zewnętrznej wyliczana jest konieczna do utrzymania temperatura wody w kotle, która kierowana na grzejniki powinna oddać taką ilość energii, aby w pomieszczeniu utrzymać temperaturę przez nas zadaną. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się od żądanej należy daną krzywą wyregulować. Polega to na tzw. dopasowaniu krzywej do danego budynku i jest to niestety proces dość żmudny i wymagający co najmniej kilku testów. Wynikiem jest taka charakterystyka krzywej grzewczej, która w każdych warunkach pogodowych jest w stanie utrzymać zadane wartości temperatur w budynku. Możemy oczywiście ułatwić sobie życie i zamontować w pomieszczeniu zdalne sterowanie, które zrobi to za nas przekazując do regulatora kotłowego temperaturę mierzoną, ten z kolei porównując wartości mierzone i żądane sam dokona korekty krzywej.

Posiadanie regulatora pogodowego pozwala na realizację jeszcze jednej bardzo ważnej funkcji, a mianowicie na ochronę antyzamrożeniową kotła. Funkcja jest aktywowana w zależności od stłumionej temperatury zewnętrznej i powoduje stopniowe podnoszenie temperatury wymaganej w kotle do takiej wartości jaka byłaby wyliczona gdyby kocioł był w trybie dziennym. Tak więc pomimo, pracy kotła w trybie eksploatacji ze zredukowaną temperaturą pomieszczenia, wymagana temperatura wody w kotle utrzymywana będzie na poziomie jak dla trybu normalnego. Od pewnych wartości temperatur zewnętrznych łatwiej jest utrzymywać w budynku temperaturę niż ją podbijać.

FUNKCJE SPECJALNE

Dalszymi udogodnieniami regulatorów pogodowych są tzw. tryby specjalne:

-  tryb ekonomiczny

-  tryb „party”

-  tryb wakacyjny

Tryb ekonomiczny pozwoli ci na jednorazowe zredukowanie temperatury wymaganej w pomieszczeniu z temperatury dziennej do temperatury nocnej, oraz pominięcie przez kocioł czasów łączeniowych ciepłej wody użytkowej. Tryb ten można uaktywnić jedynie będąc w trybie dziennym i trwa on do momentu kolejnej zmiany czasów łączeniowych centralnego ogrzewania, a więc do czasu skończenia trybu dziennego.

Odwrotnie do trybu ekonomicznego działa tryb „party”, którego uaktywnienie powoduje utrzymywanie temperatury wody użytkowej oraz ogrzewanie budynku z temperaturą wyższą – zwykle równą temperaturze dziennej. Ograniczenie czasowe pracy w trybie „party” to standartowo 8 godzin – jednak w zależności od wymagań można ustawić od 1 do 12 godzin lub bez ograniczeń, a więc dopiero wyłączenie przyciskiem powoduje przejście kotła w tryb regulacyjny.

Tryb wakacyjny to swego rodzaju wydłużony tryb ekonomiczny. Zadanie daty rozpoczęcia trybu wakacyjnego powoduje, że kocioł w tym dniu o godzinie 24.00 przechodzi w stały tryb zredukowany i nie utrzymuje temperatury wody użytkowej. O godzinie 00:00 nastawionego dnia zakończenia trybu wakacyjnego kocioł wraca do pracy zgodnej z czasami łączeniowymi.

Pozostaw swój komentarz.


Biogaz na miaręMikrobiogazownia dostosowana do gospodarstw wiejskich o stosunkowo małym, własnym potencjale surowcowym – oto propozycja, która powstała w kolejnej firmie start-upowej, korzystającej ze wsparcia programu „Kapitał dla energii”, realizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum.Przeczytaj >>
Jak lokować biogazownie?Porównując Polskę z innymi krajami europejskim, wyraźnie widać, jak bardzo nasza gospodarka uzależniona jest od węgla, jako źródła energii.Przeczytaj >>
Zmiany na rynku gazuPierwszy kwartał 2013 roku upłynął pod znakiem gruntownych zmian własnościowych wśród najważniejszych spółek gazowych w Europie Środkowej.Przeczytaj >>
Konwencjonalna, lecz ekologicznaInnowacyjna instalacja do usuwania dwutlenku węgla ze spalin będzie testowana w Elektrowni Łaziska. Na jej budowę niemal 9 milionów złotych wyłożył Tauron.Przeczytaj >>
Co z tym współspalaniem?Sektor odnawialnych źródeł energii (OZE), opierający się na biomasie, uległ w naszym kraju wynaturzeniu z powodu źle funkcjonującego systemu świadectw pochodzenia energii.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy