Tekst we współpracy z

To jedna z najlepszych w kraju firm oferujących klientom profesjonalną obsługę związaną z planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem preferencyjnego finansowania ze środków krajowych oraz unijnych.

Ponad 500 opracowań i zrealizowane projekty na kwotę powyżej 3 mld zł, a także czołowe miejsca w rankingach miesięczników „Forbes” i „Fundusze Europejskie” potwierdzają wysoką skuteczność działań firmy.

Więcej na www.biuroaltima.pl

2013-09-25 10:07:42

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to jeden z najczęstszych instrumentów wykorzystywanych do finansowania przedsięwzięcia budowlanego. Nic dziwnego, gdyż daje on możliwość szybkiej realizacji inwestycji i cieszenia się własnym domem zaraz po zakończeniu budowy. Niemniej jednak, kredyt hipoteczny to długotrwałe zobowiązanie, które na długie lata obciąży twój domowy budżet. Dlatego wybierając bank, który udzieli tobie kredytu należy być bardzo uważnym. Co powinieneś brać pod uwagę wybierając bank?

KWOTA KREDYTU

Bądź bardzo ostrożny ustalając kwotę kredytu o jaką będziesz się ubiegać. Z jednej strony maksymalna wysokość kredytu zostanie tobie narzucona przez bank, gdyż zależy od twojej zdolności kredytowej (a więc od twojej, ustalonej przez bank, zdolności do stałej, regularnej i długoterminowej spłaty rat kredytu). Z drugiej strony, powinieneś dostosować wysokość kredytu do twojej inwestycji oraz możliwości finansowych – nie popadaj w przesadny optymizm planując inwestycje znacznie przekraczające twoje możliwości!

Na wybór konkretnej oferty wpływa również to, na jak duży wkład własny możesz sobie pozwolić i w jakiej kwocie (oraz czy w ogóle) jest on wymagany. Większa kwota zazwyczaj potrzebna jest np. w przypadku niektórych kredytów w walutach obcych. Wysokość własnych środków pozwala także określić z jednaj strony jaka kwota kredytu jest dla ciebie optymalna, z drugiej natomiast, jak jesteś wiarygodny dla banku.

Dodatkowo, decydując się na kredyt hipoteczny powinieneś przyjrzeć się takim kwestiom jak możliwość zawieszenia spłaty na jakiś okres, przewalutowania kredytu czy odniesienia do zewnętrznych dokumentów banku, według których różnego rodzaju opłaty mogą ulec zmianie.

WYSOKOŚĆ RATY

Zwracaj uwagę, jaka będzie wysokość miesięcznej raty, którą będziesz musiał spłacać. Bardzo ostrożnie oceniaj swoje możliwości – nigdy nie planuj kredytu na maksimum twoich bieżących możliwości finansowych. Prawdopodobieństwo, iż twoja sytuacja finansowa się zmieni, a dochody spadną jest niemałe, a brak regularnych spłat da bankowi duże możliwości – od stawiania dodatkowych warunków, poprzez renegocjację umowy kredytowej, aż po ryzyko jej rozwiązania.

Pamiętaj, iż twoja rata kredytu uwzględnia ratę kapitałową, a więc spłacaną regularnie część pożyczonej kwoty, która będzie odliczana od całkowitej kwoty zaciągniętego przez ciebie kredytu oraz ratę odsetkową stanowiącą główne koszty dodane twojego kredytu, uzależnioną od oprocentowania kredytu.

Żeby właściwie ocenić koszt zaciąganego kredytu dobrze jest posłużyć się rzeczywistą roczną stopą oprocentowania (RRSO), która uwzględnia zarówno oprocentowanie jak i inne koszty, pozwala więc na łatwiejsze porównanie ofert różnych banków.

Kolejną istotną kwestią jest rodzaj rat. Kredytobiorcy zaciągając kredyty hipoteczne mają do wyboru raty równe oraz malejące. Te pierwsze charakteryzują się jednakową ratą przez cały okres spłaty kredytu. Raty malejące, czyli takie, gdzie kwota pierwszej z nich jest najwyższa, a kolejne stopniowo coraz niższe, cechują się za to niższym kosztem. Wyższe, w stosunku do rat równych, miesięczne kwoty zawierają większą część długu, a mniejszą odsetek-spłacany jest on więc szybciej, a to oznacza, że z każdym miesiącem maleją odsetki od pozostałej części.

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA

Oprocentowanie kredytu hipotecznego to najważniejszy koszt związany z uzyskaniem i obsługą kredytu. Pożyczając pieniądze z banku musisz nie tylko zwrócić w przyszłości pożyczoną kwotę pieniędzy (czyli kapitał), ale również zapłacić bankowi za ów kredyt – właściwą zapłatę stanowią należne bankowi odsetki ustalane w oparciu o oprocentowanie kredytu. Zależność pomiędzy oprocentowaniem kredytu a wysokością odsetek kredytowych jest prosta: im wyższe oprocentowanie tym wyższa suma odsetek, którą bankowi będziesz  musiał  oddać.

Warto zwrócić uwagę czy oprocentowanie, mające największy wpływ na ponoszone przez ciebie koszty, jest stałe czy zmienne. Stałe pozwala z góry przewidzieć jaka będzie wysokość płaconych rat, zmienne zaś jest uzależnione od powiązanych z sytuacją na rynku stóp procentowych ustalanych przez NBP.

Banki do oprocentowania doliczają swoją marżę. Z tego powodu marża jest jednym z podstawowych elementów, na które warto zwrócić uwagę, gdy wybiera się kredyty hipoteczne. Od jej wysokości zależeć będzie comiesięczna rata zobowiązania. Natomiast prowizja to jednorazowa opłata pobierana za uruchomienie kredytu, która nie ma wpływu na późniejsze obciążenie miesięczne.

WALUTA W JAKIEJ UDZIELONY ZOSTANIE KREDYT

Istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu w walucie obcej – do niedawna jednymi z najpopularniejszych kredytów były te udzielane we frankach szwajcarskich. Ich zaletą była niska rata w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Niestety, największą wadą było – często bagatelizowane – ryzyko kursowe. W przypadku kredytów we frankach rosnący kurs franka do złotego sprawił, iż raty kredytu znacząco wzrosły i wiele osób ma trudności z ich spłatą. Dlatego też, należy pamiętać, iż najbezpieczniejsze (chociaż niekoniecznie najtańsze) jest branie kredytów w walucie, w której zarabiamy. Obecnie banki znacząco ograniczyły udzielanie pożyczek w euro czy franku. Produkty takie dostępne są głównie dla klientów o dużej zdolności kredytowej.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PROWIZJI I OPŁAT DODATKOWYCH

  • Prowizja za udzielenie kredytu oraz opłaty dodatkowe

Porównując oferty różnych banków pamiętaj, iż oprocentowanie to tylko jeden z parametrów, jakie powinieneś analizować. Zwracaj uwagę na ewentualne koszty dodatkowe kredytu, gdyż czasami w ten sposób banki starają się „rekompensować” niższe zyski wynikające z „atrakcyjnego oprocentowania”.

  • Spread (różnice kursowe)

Spread walutowy to różnica pomiędzy kursem (wypłaty), a sprzedaży (spłaty) zaciągniętego zobowiązania (kredytu walutowego). Udzielając kredytu w obcej walucie bank przelicza kredyt po kursie kupna (niższym) waluty kredytu, natomiast przy spłacie bierze pod uwagę dzienny kurs sprzedaży (wyższy) tej waluty. Uważaj więc na wysokość spreadu walutowego jeżeli bierzesz kredyt w walucie obcej.

  • Możliwość wcześniejszej spłaty

Sprawdź, czy twoja umowa kredytowa daje ci możliwość wcześniejszej spłaty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

  • Koszty dodatkowe kredytu – np. ubezpieczenia, prowizje za przewalutowanie, ubezpiecznie niskiego wkładu własnego itp.

Większość kredytów hipotecznych niesie ze sobą koszty dodatkowe w różnej postaci, które ponoszone są przez kredytobiorcę jednorazowo, bądź regularnie (podnoszą wtedy koszty, jakie musisz miesięcznie ponieść w związku ze spłatą kredytu). 

Pozostaw swój komentarz.

Zl0qbkQwK8 @ 2015-04-11 16:32:57.126404
Yup, that shulod defo do the trick!

Banki nie chcą ryzykować dla OZERząd pracuje nad zmianą systemu dofinansowania energetyki odnawialnej. Wynika to z faktu, iż banki bardzo niechętnie wchodzą w inwestycje OZE z wysokim poziomem państwowego dofinansowania. Są one po prostu są ryzykowne. Głównie dlatego, że taki system wsparcia jest nieprzewidywalny.Przeczytaj >>
Prywatnemu z pomocąObniżenie kosztów utrzymania domu jednorodzinnego to coraz częściej jeden z najważniejszych celów osób prywatnych, decydujących się na budowę. Jak pokazuje program pilotażowy „Dom energooszczędny”, takich inwestorów jest coraz więcej.Przeczytaj >>
Zielone dotacje nieskuteczne  Polski system dofinansowywania zielonych technologii nie jest skuteczny i sprawia, że nie stają się one opłacalne – uważa Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).Przeczytaj >>

Nasi partnerzy