Tekst we współpracy z

To jedna z najlepszych w kraju firm oferujących klientom profesjonalną obsługę związaną z planowaniem strategicznym i pozyskiwaniem preferencyjnego finansowania ze środków krajowych oraz unijnych.

Ponad 500 opracowań i zrealizowane projekty na kwotę powyżej 3 mld zł, a także czołowe miejsca w rankingach miesięczników „Forbes” i „Fundusze Europejskie” potwierdzają wysoką skuteczność działań firmy.

Więcej na www.biuroaltima.pl

2013-10-03 09:45:25

Kredyt z dopłatą

Kredyty z dopłatą to instrumenty świadczone najczęściej we współpracy pomiędzy bankiem komercyjnym, a instytucją państwową (np. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W tym modelu bank oferuje tobie produkt komercyjny, a instytucja zapewnia „premię” stanowiącą refundację części owego kredytu. Tak wygląda sytuacja jeżeli chodzi np. o bardzo popularny program dopłat do kolektorów słonecznych, czy też program dofinansowania budowy domów energooszczędnych i pasywnych.

Jeżeli interesują cię tego typu instrumenty finansowe, w pierwszej kolejności sprawdź, na jakich warunkach udzielany jest kredyt komercyjny (o tym pisaliśmy już wcześniej), a także, jakie banki mogą udzielać danego kredytu z dopłatą (zazwyczaj jest to kilka banków komercyjnych, które zdecydowały się na podpisanie umowy). Pamiętaj, iż do wymogów biurokratycznych związanych z kredytem dochodzą dodatkowe elementy powiązane z dopłatą, którą chcesz uzyskać. Niemniej jednak, dopłata ma charakter bezzwrotny, więc po spełnieniu wszystkich wymogów i przekazaniu tobie środków, kapitał kredytu jaki pozostał ci do spłaty zostaje odpowiednio pomniejszony.

Preferencyjne źródła finansowania są na bieżąco analizowane w wyszukiwarce źródeł finansowania dostępnej na portalu Planergia.pl.

Uwaga!

Sprawdź, czy dopłaty z jednego źródła, nie można połączyć z innym źródłem dotacji – jest to na przykład możliwe w przypadku dopłat do kolektorów słonecznych, gdzie dotację ze środków NFOŚiGW możemy połączyć ze środkami udostępnianymi przez niektóre gminy w ramach lokalnych Planów Ograniczania Niskiej Emisji.

KREDYT PREFERENCYJNY "MIESZKANIE DLA MŁODYCH"

14 maja 2013 r. rząd przyjął projekt ustawy o pomocy państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania – program „Mieszkanie dla Młodych”.

Program ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2014 r. i trwać niecałe 5 lat (do 30 września 2018 roku).

Rodzina bezdzietna i singiel dostaną od państwa 10 proc. ceny mieszkania. Jeśli rodzina lub osoba samotna ma potomstwo, dofinansowanie wyniesie 15 proc. Jeżeli w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, można będzie liczyć na dodatkowe 5 proc (w sumie maksymalnie do 20 proc. wartości kredytu).

Dopłatą ma być objęte maksymalnie 50 mkw. mieszkania o powierzchni do 75 mkw. Cena mieszkania z dopłatą nie będzie mogła przekroczyć określonego wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa. Limit dla miasta wojewódzkiego i gmin z nim sąsiadujących będzie o maksymalnie 20 proc. wyższy niż dla reszty województwa.

Osoby chcące skorzystać z systemu dopłat nie mogą być właścicielami innego mieszkania czy udziału w budynku, w którym mogłyby uzyskać samodzielny lokal. Mieszkanie z dopłatą w ramach programu musi być ich pierwszą kupowaną nieruchomością, chociaż projekt dopuszcza możliwość wynajęcia mieszkania od dewelopera i sfinalizowania zakupu w późniejszym terminie. Takie podejście jest niezwykle cenne dla osób, które chcą sprawdzić wybieraną lokalizację nieruchomości, zanim zdecydują się na jej zakup.

Zgodnie z projektem, jeżeli beneficjent programu będzie chciał sprzedać swoje mieszkanie przed upływem 5 lat od daty zakupu – będzie zmuszony oddać proporcjonalną do okresu zamieszkania część dopłaty. Ustawodawca zabrania również wynajmowania lokali zakupionych w ramach programu (chociaż nie wyjaśnia, w jaki sposób miałoby to być weryfikowane, oraz jakie sankcje grożą wynajmującemu).

Żadnych sankcji nie będzie dla właścicieli lokalu po upływie pięciu lat od zakupu mieszkania.

Po przyjęciu ustawy przez Sejm konieczne będzie rozporządzenie wykonawcze. Następnie Bank Gospodarki Krajowej musi dostosować swoje systemy informatyczne i podpisać umowy z bankami komercyjnymi w celu refundacji dopłat w ramach programu. Banki komercyjne także będą potrzebowały nieco czasu. Wizja zysków związanych z programem powinna się tu przełożyć na tempo prac. Start przewidywany na 1 stycznia 2014 jest jak najbardziej realny.

DOFINANSOWANIE NFOŚiGW DO BUDOWY DOMÓW/MIESZKAŃ PASYWNYCH I ENERGOOSZCZĘDNYCH

Założenia programu:

 • Budżet 300 mln zł

 • Okres wdrażania: 2012-2018 (wypłaty realizowane będą do 2022 r.)

 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy z NFOŚiGW.

Warunkiem dofinansowania jest łącznie:

1. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco) – powinien on być obliczony z uwzględnieniem wytycznych z zał. 3 do programu (http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do-programu-prioryrttp/)

2. Spełnienie warunków określonych w zał. 3 do programu (http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/wytyczne-do programu-prioryrttp/)

 • minimalne wymagania techniczne;

 • spełnienie wymagań w projekcie budowlanym;

 • spełnienie wymagań przez zrealizowane przedsięwzięcie;

 • zapewnienie jakości robót budowlanych.

Dla kogo?

Kredyt oferowany jest osobom fizycznym:

 • budującym dom jednorodzinny w jednym ze standardów energetycznych NFOŚiGW

 • kupującym nowy dom jednorodzinny lub mieszkanie w domach wielorodzinnych od deweloperów (spółdzielni mieszkaniowych) w jednym ze standardów energetycznych;

Gdzie po kredyt?

Obsługą programu zajmują się wyłonione przez NFOŚiGW banki:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

 • Deutsche Bank PBC S.A.,

 • Getin Noble Bank S.A.,

 • SGB-Bank S.A.,

 • Bank Zachodni WBK S.A.,

 • Nordea Bank Polska S.A..

Dlaczego warto skorzystać z kredytu? Budując dom z kredytem możesz uzyskać dofinansowanie:

w przypadku domów jednorodzinnych:

 • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

 • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

 • standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

 • standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Co jeszcze warto wiedzieć o kredycie?

Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu budowy lub zakupu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego, rozumianego jako potwierdzenie osiągnięcia wymaganego standardu energetycznego.
Kredyt z dotacją nie może być udzielany w ramach prowadzonej przez kredytobiorcę działalności gospodarczej, jak również na finansowanie działalności gospodarczej kredytobiorcy. 

*Dom lub mieszkanie muszą spełniać standard energetyczny wymagany przez NFOŚiGW rozumiany jako uzyskany  wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej odrębną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240). , z uwzględnieniem wytycznych określających podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów i sprawdzenia wykonanych domów energooszczędnych w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej zawartych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy jest opublikowany na www.nfosigw.gov.pl.

DOPŁATY DO KREDYTÓW NA MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ (NFOŚiGW)

Najpopularniejszym obecnie programem dofinansowującym czystą energię dla budynków mieszkalnych jest z pewnością program dopłat do montażu kolektorów, uruchomiony trzy lata temu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej.  Mechanizm działania jest prosty – inwestor wyszukuje dostawcę lub produkt, który odpowiada jego wymaganiom, a instalator lub sprzedawca załatwiają formalności z jednym z banków finansujących kredyty na zakup i montaż instalacji.

Zestaw niezbędnych dokumentów obejmuje:

a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów

- oferty wykonawcy

- projektu instalacji

- projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo)

b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów):

- oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.

- kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych

- kopia prawomocnego pozwolenia na budowę

c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy).

d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem lub  budynkiem w budowie.

Ważne cechy tego typu finansowania:

- inwestor może wybrać dowolny model i typ sprzętu

- dofinansowanie wynosi do 45 proc., a koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć  2250 zł/m2  powierzchni kolektora

- korzystanie z kredytu jest obligatoryjne, nie można otrzymać dotacji w innej formie

- instalacja zrealizowana w ramach dofinansowania nie może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

Pozostaw swój komentarz.

pT3OCKVi81 @ 2015-04-11 13:11:45.272467
This "free sharing" of inoatmorifn seems too good to be true. Like communism.
Q62KkBl49MZc @ 2015-04-11 20:55:12.276518
Gremlin24/03/2011Poradź się kogoś kto się na prawie zna: pnwiraka, radcy prawnego etc.Moim zdaniem masz duże szanse na odszkodowanie.VA:F [1.9.22_1171](from 0 votes)

Największe wyzwania przed śląskim funduszemOdczytaniem listu od prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przez Gabrielę Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, rozpoczęto konferencję prasową w Pałacu Staszica w Warszawie, inaugurującą ogólnopolskie obchody powstania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Przeczytaj >>
Unijna szczodrość dla odnawialnejŹle to nie wygląda. W perspektywie 2014-2020 Polska uzyska ponad 24 mld euro na wsparcie m.in. gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałania i adaptację do zmian klimatu...Przeczytaj >>
Banki nie chcą ryzykować dla OZERząd pracuje nad zmianą systemu dofinansowania energetyki odnawialnej. Wynika to z faktu, iż banki bardzo niechętnie wchodzą w inwestycje OZE z wysokim poziomem państwowego dofinansowania. Są one po prostu są ryzykowne. Głównie dlatego, że taki system wsparcia jest nieprzewidywalny.Przeczytaj >>
Zielone dotacje nieskuteczne  Polski system dofinansowywania zielonych technologii nie jest skuteczny i sprawia, że nie stają się one opłacalne – uważa Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO).Przeczytaj >>

Nasi partnerzy