Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

2013-11-14 14:20:54

Lokalizacja budynku

Przy wyborze projektu typowego lub opracowywaniu projektu indywidualnego niezmiernie istotne jest jego usytuowanie na działce uwzględniające strony świata.

Odległość od granic działki musi być zgodna z wymogami prawnymi:

 • 3 m, gdy dom jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów,

 • 4 m, gdy od strony granicy będzie ściana z otworami drzwiowymi lub okiennymi w tym okna dachowe,

 • 1,5 m - balkony, schody, zadaszenia, gzymsy, okapy, tarasy i pochylnie.

Możliwe jest zmniejszenie tych wymogów, ale jedynie do odległości 1,5 m od granicy i tylko w określonych przypadkach:

 • jeśli tak stanowi decyzja o warunkach zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

 • jeżeli działka jest węższa niż 16 m.

Należy również pamiętać, że ściany znajdujące się w tak niewielkiej odległości od granicy nie mogą być wyposażone w otwory drzwiowe ani okienne.

Schemat minimalnych odległości budynku do granicy działki, źródło http://www.nndom.pl

Istnieje ponadto możliwość wybudowania domu na granicy, ale tylko wtedy, gdy cała ściana graniczna będzie przylegała do ściany sąsiedniego (istniejącego lub projektowanego) budynku. Tą opcję możesz zastosować spełniając określone warunki:

 • na nieistniejący sąsiedni budynek musi być wydane ostateczne pozwolenie na budowę,

 • ta część budynku, która leży do 3 m od granicy działki nie może być dłuższa ani wyższa niż budynek sąsiadujący.

KIERUNKI ŚWIATA

Energooszczędny budynek powinien być tak usytuowany, aby wykorzystać maksymalnie wszystkie pozytywne parametry działki i zniwelować do minimum wszystkie negatywne parametry. W związku z tym budynek powinien być w miarę możliwości skierowany częścią dzienną tzn. pokojem dziennym na południe lub południowy – zachód. Wszystkie pomieszczenia techniczne, porządkowe schowki, garaże najlepiej kiedy zostaną skierowane na stronę północną.

Takie usytuowanie budynku automatycznie narzuca konkretny sposób kształtowania przestrzeni wewnętrznej budynku z podziałem na strefę ciepłą i zimną.

Pozwala to zgodnie z ideą domów energooszczędnych  na maksymalne wykorzystanie światła słonecznego w okresach zimnych i zapobiega zbytniemu nagrzewaniu w okresach ciepłych pomieszczeń, co do których jest to niewskazane.

Innym zagadnieniem usytuowania na działce powiązanym jednocześnie z bryłą budynku jest  skierowanie jego największą powierzchniowo elewacją w kierunku południowym natomiast najmniejszą w kierunku północnym. Rozwiązaniem takim są budynki z dachem jednospadowym. Jest ono bardzo rzadko stosowane  naszym kraju. Wynika to prawdopodobnie z braku tradycji budowy takich domów jednakże z punktu widzenia energooszczędności i ekologii warto się nad takim rozwiązaniem zastanowić

Pozostaw swój komentarz.

  Ważne informacje
 • - najczęściej popełniane błędy
 • - o co pytać
 • - na co zwrócić szczególną uwagę

Niewłaściwy wybór działki jest najczęstszym powodem braku możliwości takiego usytuowania na niej budynku, które spełniłoby wszystkie kryteria opisane powyżej, a co za tym idzie niejednokrotnie całkowicie uniemożliwia budowę domu energooszczędnego czy pasywnego na danej działce.

Projektant powinien w momencie wyboru przez ciebie projektu odpowiedzieć na pytanie czy na danej działce jest możliwe takie usytuowanie budynku względem stron świata, aby spełniał on wymogi dla domów energooszczędnych.

Powinien on również odpowiedzieć na pytanie jakie zabiegi możesz  zastosować, aby przy braku spełnienia tych warunków usytuowanie budynku na działce było jak najbardziej zbliżone do warunków optymalnych.

Zakładając, że działka na której ma stanąć budynek wybrałeś w sposób prawidłowy, przed zakupem projektu typowego powinieneś:

 - zwrócić uwagę czy funkcja wewnętrzna budynku pozwala na optymalne usytuowanie budynku opisane w dalszej części poradnika.

Ma to znaczenie z punktu widzenia konieczności wprowadzenia zmian adaptacyjnych, których zakres jest określony w zgodzie na zmiany udzielanej przez projektantów. Zakres zmian może uniemożliwić przeprowadzenie adaptacji dostosowującej budynek do właściwego usytuowania.

 

ZAPAMIĘTAJ!

Warto poszukać projektów w biurach projektów, które specjalizują się w budownictwie energooszczędnym czy pasywnym. Jest ich na razie niewiele, ale warto poświęcić czas na ich odnalezienie, gdyż dzięki temu znajdziesz projekt, który z założenia będzie spełniał wszystkie stawiane wymogi.Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy