Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

2013-09-30 11:10:09

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Zanim rozpoczniesz na działce prace fundamentowe, trzeba najpierw precyzyjnie określić miejsce, w jakim - zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę - ma stanąć dom. Nazywa się to wytyczaniem fundamentów. Może to robić tylko geodeta z odpowiednimi uprawnieniami.

Na podstawie dokumentacji projektowej geodeta wytycza w terenie i oznacza na gruncie wszystkie charakterystyczne punkty (im jest ich więcej, tym droższa będzie usługa) oraz osie geometryczne budynku. On też dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy oraz sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej (mapa ma skalę 1:500).

Następnie najlepiej, aby plan robót ziemnych miał swoje odzwierciedlenie na rysunku planu w granicach opracowania projektu. Składasz go wraz z projektem budowlanym i uzgodnieniami. 

Roboty ziemne dzieli się na trzy podstawowe grupy:

  • roboty podstawowe, do których zalicza się: makroniwelację, wykopy przestrzenne,  wąskoprzestrzenne, liniowe, niwelacje i ostateczne ukształtowanie terenu. 

  • roboty ziemne wykończeniowe, do których zalicza się: wyrównanie wykopów przestrzennych, wykopy pod ławy i stropy, wyrównanie skarp, mikroniwelację, aranżację małej architektury, rozkład ziemi roślinnej i darni. 

  • roboty przygotowawcze i porządkowe, które polegają na: usunięciu darni i ziemi, wycince, karczowaniu, wytyczaniu obrysu budowli, odprowadzeniu wód opadowych, porządkach. 

ZDJĘCIE ZIEMI ROŚLINNEJ

Zanim wykonawcy zaczną robić wykopy pod fundamenty, powinni zdjąć humus, czyli warstwę, najczęściej o grubości około 30 cm, ziemi roślinnej z całego obrysu przyszłego budynku (z metrowym zapasem z każdej strony). Nie chodzi tylko o to, że jest ona droga, a po zakończeniu budowy będzie potrzebna do urządzania ogrodu, ale też o to, że jej pozostawienie pod domem jest dla niego niekorzystne.

Po pierwsze - ziemia osiada łatwiej niż piasek (co może prowadzić do pękania ścian działowych i podłóg), po drugie - znajdują się w niej zarodniki grzyba pleśniowego (mógłby więc on zacząć rozwijać się pod podłogą).

Miejsce i sposób składowania humusu również nie mogą być przypadkowe. Najlepiej, by ekipa ułożyła go tam, gdzie będzie później (przy urządzaniu ogrodu) najbardziej potrzebny, jednak nie za blisko krawędzi wykopów (grozi to osunięciem) i nigdy bezpośrednio wokół drzew (ogranicza to dostęp tlenu do korzeni). Pryzmy ziemi nie powinny być wyższe niż 1,5 m i szersze niż 2 m. Nie można dopuścić do ubicia ziemi (na przykład wjeżdżając na nią ciężkim sprzętem budowlanym), może wtedy brakować w niej tlenu, czego konsekwencją jest pogorszenie jej jakości.

WYKONANIE WYKOPÓW

Po wyznaczeniu konturów domu oraz poziomu jego posadowienia (służą do tego ławy drutowe oraz reper - punkt orientacyjny), możesz rozpocząć przygotowanie wykopów pod fundament.

Wykonuje się je do głębokości, na jakiej przewidziano posadowienie budynku, nigdy głębiej. Dlatego, nawet jeśli wynajmujemy koparkę, ostatnie 10-15 cm najlepiej wybrać ręcznie, by nie „przegłębić" fundamentu.

Jeśli w którymś miejscu głębokość wykopu będzie większa niż poziom posadowienia, należy „przekopane" fundamenty wypełnić chudym betonem albo piaskiem stabilizowanym cementem. Nie można natomiast użyć do tego gruntu rodzimego, ułożonego bez zagęszczenia.

Wykopu nie można robić zbyt wcześnie (na długo przed wykonaniem ław). Nie można też dopuścić do tego, by zbierała się w nim woda deszczowa. Mogłoby to spowodować rozwodnienie warstw gruntu, a w efekcie - osiadanie budynku poniżej zaprojektowanego poziomu posadowienia jego fundamentu.

Sposób wykonania wykopu zależy od tego, czy ławy będą wylewane w deskowaniu, czy bezpośrednio w gruncie. Znaczenie ma też rodzaj gruntu: wąskie wykopy pod same ławy trudno jest wykonać w słabo zagęszczonym piasku, bo będzie się on osypywać. W takiej sytuacji wygodniej jest zrobić szerokie wykopy pod cały dom. Niektóre wykopy trzeba odpowiednio zabezpieczyć, np. układając deski na jego krawędzi (przy ostrych skarpach) albo stosując rozparcie (przy głębokości powyżej 1 m).

Pozostaw swój komentarz.

    Ważne informacje
  • - ile to kosztuje?

Aby wykonać fundamenty trzeba wybrać grunt. Grunt ten wzbierać można w dwojaki sposób:

  • mechanicznie - jest on zdecydowanie tańszy, a prace trwają krótko. Na zdjęcie humusu wystarczy godzina lub dwie, wykop pod fundamenty robi się w jeden dzień. Cena wynajęcia sprzętu wraz z operatorem wynosi 31-39 zł/m3 (80-150 zł/godz.); niekiedy jednak będziesz też musiał zapłacić za dojazd.
  • ręcznie - wymaga on zaangażowania kilku osób, a prace trwają co najmniej kilka dni. Koszt robocizny zależy od kategorii gruntu na działce i regionu, w którym budujesz. Gdy grunt jest niespoisty zapłacisz 25-38 zł/m3; jeśli jest spoisty, prace są droższe niż z użyciem sprzętu mechanicznego - 58-100 zł/m3.Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy