Tekst we współpracy z

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

 

2013-09-24 13:53:56

Sposób prowadzenia budowy

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stajesz przed kolejnym problemem – wyboru sposobu, w jaki prowadzona będzie budowa. Najczęściej do wyboru masz dwa systemy – gospodarczy oraz generalne wykonawstwo. Obie metody krótko opisujemy poniżej z wyszczególnieniem zalet oraz wad każdej z nich.

SYSTEM GENERALNEGO WYKONAWSTWA

W przypadku wyboru systemu generalnego wykonawstwa wszystkie obowiązki wymienione powyżej zostają przeniesione z ciebie na generalnego wykonawcę.

W praktyce oznacza to, że ty jesteś związany tylko jedną umową  - z firmą generalnego wykonawcy, który zleca prace podwykonawcom oraz nadzoruje przebieg budowy. Taki system pozwala tobie zaoszczędzić czas, jaki musiałbyś przeznaczyć na prowadzenie budowy, a także zwalnia ciebie z odpowiedzialności za szereg czynności, jakie musiałbyś podejmować w związku z jej prowadzeniem. Jest jednak znacznie droższy od systemu gospodarczego.

Przy zawieraniu umowy z generalnym wykonawcą należy pamiętać o jej najistotniejszych elementach:

- o określeniu terminu robót budowlanych lub terminów zakończenia poszczególnych etapów budowy

- o wysokości płatności za poszczególne roboty

- o określeniu kar za niedotrzymanie terminów oraz opóźnienia przez obie strony.

SYSTEM GOSPODARCZY

Charakteryzuje się on tym, że jesteś odpowiedzialny za wszystkie czynności związane z prowadzeniem budowy. Do twoich obowiązków należy m. in. poszukiwanie ekip wykonujących poszczególne etapy budowy, ustalanie terminów wykonania prac, ustalanie i negocjowanie cen, a także wybór i zaopatrywanie budowy w potrzebne materiały oraz nadzór nad prowadzonymi pracami.

System ten jest zdecydowanie tańszy od systemu generalnego wykonawstwa, co możesz niewątpliwie uznać za jego zaletę. Nie można jednoznacznie ocenić skali oszczędności. Wszystko zależy od wycen dokonanych przez ekipy budowlane, rabatów, jakie wynegocjujesz w składach budowlanych i terminowości oraz rzetelności robotników.

Z szacunków dokonywanych przez osoby budujące systemem gospodarczym wynika, że zatrudniając do wszystkich prac robotników budowlanych i negocjując 5-8 proc. opusty na materiały budowlane, można obniżyć koszt budowy  o około 10 proc. w porównaniu do kosztorysów przygotowywanych przez firmy budujące domy od A do Z. Potencjalne oszczędności, jakie możesz osiągnąć budując np. dom za 400 tys. zł, wyniosą około 40 tys. zł czyli równowartość małolitrażowego samochodu.

Wymaga on bardzo dużego zaangażowania z twojej strony, a także przynajmniej elementarnej wiedzy z zakresu budownictwa, co można uznać za jego istotną wadę.

Budowa domu często trwa długo i wiąże się z rozlicznymi kłopotami. Im więcej uwagi poświęcisz organizacji budowy, tym mniej niespodzianek spotka cię w jej trakcie

TABLICA INFORMACYJNA

Tablica informacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu. Zadbanie o to należy do kierownika budowy – więcej o kierowniku budowy w następnym rozdziale. Konieczne jest również ogłoszenie dotyczące kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Podstawowe informacje jakie powinny być umieszczone na tablicy informacyjnej, zgodnie z § 13 rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. (Dz.U. z 2002 r nr 108, poz.  953) znajdują się na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Według ustawy Prawo Budowlane, tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach nie mniejszych niż 90×70 cm, jest w kolorze żółtym. Czarnym kolorem w sposób czytelny i trwały zamieszcza się na niej informacje takie jak:

  • określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;

  • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

  • imię i nazwisko lub nazwę (firma), adres oraz numer telefonu inwestora;

  • imię i nazwisko lub nazwę (firma), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych;

  • imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów;

  • numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia;

  • numery telefonu okręgowego inspektora pracy.

tablica informacyjna

Tablice informacyjne są powszechnie dostępne. Wiele firm oferuje gotowe wzory wymagające tylko uzupełnienia danych.

TOALETA

Pamiętaj, że na terenie budowy powinna znaleźć się przenośna toaleta. Ustal z wykonawcą, kto ją wynajmie.  Twoim obowiązkiem jest zapewnienie warunków sanitarnych zatrudnianym pracownikom, ale może zdarzyć się, że wykonawca jest w stanie to zapewnić.

BUDYNEK SOCJALNY

Jeśli ekipa budowlana przebywa na placu budowy po zakończeniu prac (np. zostaje na noc), powinieneś zapewnić im pomieszczenie socjalne. Najlepiej sprawdzają się specjalne przenośne kontenery. Spytaj, czy wykonawca nimi dysponuje, jeśli nie, możesz wynająć je na czas budowy. Zapewnienie takiego zaplecza sanitarnego reguluje rodzaj umowy zawartej między tobą, a wykonawcą.

MEDIA

Aby prowadzić prace budowlane, niezbędny jest prąd i woda. Należy zadbać o dostawę tych mediów. Prąd można czerpać z agregatu prądotwórczego, tymczasowego przyłącza lub dogadać się z sąsiadem i korzystać z jego przyłącza. Wodę na budowę można natomiast dostarczyć beczkowozem lub skorzystać ze studni tymczasowej.

OGRODZENIE

Ogrodzenia budowlane są absolutnie koniecznym elementem placów budowy. Naturalnie nie może to być zwykły płot. Musi spełniać wiele wymogów, na przykład musi mieć odpowiednią wysokość, przęsła o konkretnej długości i inne. Przedsiębiorstwa produkujące takie elementy zajmują się zazwyczaj też innymi typami ogrodzeń.

Ogrodzenie terenu nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Jego wysokość powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Odległość ogrodzenia od budynku jest uzależniona wielkością terenu budowy. Zabudowa miejsca mieszcząca się tuż przy ulicy nie może stawiać ogrodzenia na jej środku. Ustawodawca przewiduje jednak, że jeśli ogrodzenie stref niebezpiecznych nie może być w odległości min. 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać np. materiały budowlane, to wymagane jest zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, które przed spadającymi przedmiotami zabezpieczą.

ZAPAMIĘTAJ!

Ogrodzenie jest potrzebne również w czasie robót ziemnych. Jeżeli wykop jest głębszy niż metr, konieczna będzie balustrada o wysokości minimum 1,1 m.

Pozostaw swój komentarz.


Będzie rewolucja w ogrzewaniu budynków?Naukowiec z Politechniki Gdańskiej opracował innowacyjną technologię. Energią słoneczną, przechowywaną w gruncie, można ogrzewać i ochładzać budynki przez cały rok. Komercjalizacja technologii potrwa jeszcze około dwóch lat, ale już teraz pomysłem interesują się deweloperzy.Przeczytaj >>
Buduj się i nie drażnij sąsiadaPrzepisy mówią, że budowa twojego domu nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania zgody sąsiada. Jeśli ściśle do tych przepisów dostosowana jest wielkość działki i projekt w domu. Rzecz w tym, że stan idealny trudno osiągnąć i często z sąsiadem trzeba się liczyć.Przeczytaj >>
Instalacja wodociągowa – wykonaj ją prawidłowoInstalacja wodociągowa to układ przewodów z armaturą w budynku i na terenie nieruchomości, którego zadaniem jest dostarczenie wody dla odbiorcy zgodnie z zapotrzebowaniem o odpowiedniej jakości i określonym ciśnieniu.Przeczytaj >>
Oświetlenie – nowoczesność i nasze przyzwyczajeniaWymiana żarówek nie jest ostatnim krokiem w kierunku oszczędzania energii elektrycznej. Dalszą redukcję rachunków za prąd mogą zapewnić układy sterowania oświetleniem.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne i pasywne – fakty i mityBudowa domów energooszczędnych i pasywnych to w budownictwie temat nadal jeszcze nowy. Nie wszyscy znają choćby podstawy ich funkcjonowania. W związku z tym pojawiło się wiele mitów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.Przeczytaj >>
Ustawa o OZE dyskryminuje energetykę wiatrowąW projekcie ustawy o OZE pojawił się zapis zakładający, że 100% produkcji energii elektrycznej zadeklarowanej w aukcji podlega rozliczeniu co 3 lata pod sankcją kary. Proponowane rozwiązanie budzi liczne kontrowersje wśród ekspertów oraz inwestorów, którzy podkreślają, że różnice w prognozowanej produkcji energii z wiatru, a tym ile jej się wytwarza w cyklach kilkuletnich, sięgają 15%.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy