Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

To jednostka świadcząca usługi w zakresie wsparcia teoretycznego i praktycznego, dotyczącego efektywnego wykorzystania energii w budownictwie.

Swą działalnością wspiera świadome i efektywne energetycznie projektowanie (weryfikacja projektu w celu wyeliminowania błędów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku), realizację,  jak i użytkowanie obiektów budowlanych (badania na budynkach). 

Jest producentem najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych dla budownictwa.

Technologia produkcji gwarantuje dokładność i stabilność wymiarów, równość kątów, doskonałą spoistość i jednorodność materiału. Wszystkie wyroby firmy podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z europejskim systemem oceny zgodności. Więcej na www.autrotherm.pl

Oferuje energooszczędne materiały budowlane: Ytong, Ytong Energo, Multipor i Silka. Priorytetami Xelli są jakość produkcji, a także profesjonalne wykonawstwo.

Od 2012 roku dostępna jest innowacyjna usługa pod nazwą: szkolenie na budowie. Xella rozwija również autorski program edukacyjny dla szkół i uczelni technicznych – Akademię Murowania Silka Ytong. Od 2012 roku działa również Akademia Kobiet Budujących Silka Ytong.

Więcej na www.ytong-silka.pl

2014-03-24 12:57:43

Technologia

Wybór właściwej technologii budowy domu ma podstawowe znaczenie przy realizacji obiektów energooszczędnych. Czynniki, które należy uwzględnić przy doborze właściwej, z naszego punktu widzenia, technologii budowy to:

 • czas realizacji

 • trwałość konstrukcji

 • wytrzymałość konstrukcji

 • parametry ekonomiczne

 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe

80 proc. swojego życia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Na nasze własne zdrowie duży wpływ mają właściwości antyalergiczne materiałów budowlanych w danych technologiach oraz mikroklimat uzyskany za ich pomocą. Komfort psychiczny i dobre samopoczucie zapewnia wykorzystanie ekologicznych materiałów budowlanych i odnawialnych źródeł energii.  

Z punktu widzenia energooszczędności, każda z niżej wymienionych technologii znajduje zastosowanie w budownictwie energooszczędnym. Wybór właściwej technologii jest więc wyborem indywidualnym uzależnionym od kryteriów jakimi chcesz się kierować.

Obecnie do technologii najczęściej stosowanych do budowy domów jednorodzinnych należy zaliczyć:

TECHNOLOGIE MUROWANE DROBNOWYMIAROWE

Obecnie najczęściej stosowanymi elementami drobnowymiarowymi są różnego rodzaju wielokomorowe pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe, wapienno - piaskowe oraz bloczki gazobetonowe. 

Wszystkie te materiały posiadają stosunkowo dobrą izolacyjność termiczną. W wypadku niektórych pustaków ceramicznych celem podniesienia ich izolacyjności stosuje się zabieg wypełniania komór materiałem izolacyjnym w postaci spienionego styropianu. Jest to jednak obecnie rozwiązanie stosowane sporadycznie i nie da się w jego wypadku uniknąć dodatkowego ocieplenia.

Zaletą tej technologii jest trwałość konstrukcji, jej duża wytrzymałość konstrukcyjna, żywotność określana na min. ok. 100 lat oraz bardzo dobra odporność przeciwpożarowa gdyż materiały te zaliczone są do materiałów niepalnych i nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Inna zaleta przydatna w wypadku domów energooszczędnych to, zdolność akumulacji zgromadzonego ciepła z możliwością późniejszego jego oddawania przez przegrody zewnętrzne - co zmniejsza zapotrzebowanie na ciepło. Zwłaszcza w bloczkach wapienno - piaskowych ich wysoka gęstość gwarantuje bardzo dobrą izolacyjność akustyczną i akumulację ciepła, co sprawia, że siany z nich wybudowane zapewniają komfort i ciszę oraz bardzo dobre warunki termiczne, szczególnie w upalne letnie dni.

Wadą tej technologii jest duża pracochłonność co ma wpływ na czas realizacji. Dodatkowo w wypadku stosowania tej technologii ze względu na dużą dokładność wykonania elementów prefabrykowanych konieczna jest duża precyzja w trakcie budowy wraz z zastosowaniem specjalnych cienkowarstwowych zapraw klejowych, które zapobiegają utracie ciepła przez spoiny (mostki cieplne). 

Rodzaje najczęściej stosowanych bloczków:

bloczki betonowe bloczki styropianowe, źródło www.budownictwo.ustepowac.info bloczki ceramiczne, źródło www.domowy.pl bloczki keramzytowe, źródło www.e-sciany.pl bloczki silikatowe, źródło www.zdrowabudowa.pl 

TECHNOLOGIE PREFABRYKOWANE WIELKOWYMIAROWE

Są to tzw. technologie masywne zwana potocznie wielką płytą. Wyroby prefabrykowane można podzielić na wiele kategorii w zależności od zastosowania w budownictwie, kształtu, stopnia wykończenia, rodzaju rozwiązania konstrukcyjnego lub materiałowego. Jednym z kryteriów jest także rozmiar i masa elementów. Według tego kryterium wyróżnia się prefabrykaty drobnowymiarowe (o masie do 200 kg), średniowymiarowe i wielkowymiarowe (przekraczające 3–5 t). Jako istotną cechę prefabrykatów wielkowymiarowych podaje się też konieczność użycia do ich przemieszczania takich środków transportu, jak suwnice i żurawie. Najczęściej prefabrykaty wielowarstwowe wykonuje się z gazobetonu lub keramzytu jako materiału bazowego.

Obecnie elementy prefabrykowane są powszechnie stosowane w budownictwie publicznym, infrastrukturalnym oraz przemysłowym, zdecydowanie rzadziej w budownictwie mieszkaniowym.

TECHNOLOGIE SZKIELETU DREWNIANEGO

Ściany w tej technologii składają się z drewnianych słupków z wypełnieniem z wełny mineralnej lub drzewnej, usztywnionych obustronnie płytami OSB lub płytami włóknowo-gipsowymi.

Od strony środowiska zewnętrznego znajduje się wiatroizolacja oraz dodatkowa izolacja termiczna z wykończeniem powierzchni w postaci np. wypraw tynkarskich cienkopowłokowych, natomiast od wewnątrz układa się paroizolację pomiędzy ocieplenie a płyty usztywniające.

Wznoszenie budynku w tej technologii jest szybkie i w małym stopniu uzależnione od warunków atmosferycznych - praktycznie brak robót mokrych poza wykonaniem fundamentów i robotami wykończeniowymi wewnątrz budynku.

Domy w konstrukcji szkieletu drewnianego, źródło www.inez.com.pl Domy w konstrukcji szkieletu drewnianego, źródło www.budownictwo.ustepowac.info

TECHNOLOGIA SZKIELETU KANADYJSKIEGO

Jest to technologia bardziej pracochłonna ze względu na konieczność wykonania wszystkich elementów przegród budowlanych na budowie. Po zmontowaniu konstrukcji głównej przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi musi być wypełniona izolacją termiczną. Ze względów konstrukcyjnych grubość ściany zewnętrznej wynosi 20 - 25 cm. W wypadku domu standardowego taka grubość ocieplenia jest wystarczająca, aby spełnić warunek U=0,30 W/m2xK. Jednakże w domach energooszczędnych i pasywnych współczynnik U dla ścian zewnętrznych musi wynosić odpowiednio 0,15 i 0,10 W/m2xK.

Aby osiągnąć taki współczynnik konieczne jest na poszyciu zewnętrznym konstrukcji nośnej, którą najczęściej stanowią płyty OSB zamontować dodatkową warstwę ocieplenia ok. 10 – 15 cm i wykonać poszycie końcowe. Rozwiązanie to jest w związku z tym bardziej pracochłonne niż w technologii prefabrykowanej.  

TECHNOLOGIA SZKIELETU PREFABRYKOWANEGO

Technologia prefabrykowana coraz bardziej rozpowszechnia się w naszym kraju, ze względu na krótki czas realizacji. Generalnie montaż konstrukcji domu z poddaszem użytkowym o powierzchni ok. 120 m2 trwa od 1 do 2 tygodni. Elementy przegród najczęściej posiadają już ocieplenie oraz poszycie zewnętrzne i wewnętrzne. Nie wymagają, więc już żadnych robót izolacyjnych. Niektórzy producenci tych domów dostarczają na budowę prefabrykaty z osadzoną już stolarką okienną i drzwiową. Dodatkowego zabezpieczenia izolacją cieplną wymagają miejsca montażu poszczególnych elementów prefabrykowanych.

TECHNOLOGIE SZKIELETU STALOWEGO

Te technologie w kwestii sposobu wznoszenia budynku są porównywalne do budynków wykonanych w technologii drewnianej i również mogą być podzielone na technologie prefabrykowane w całości oraz półprefabrykaty w postaci gotowych słupów i dźwigarów montowanych na budowie.

Technologia ta jest wciąż mało rozpowszechniona w naszym kraju pomimo tego, że oprócz swoich zalet podobnych do szkieletu drewnianego jest pozbawiona wad dotyczących technologii drewnianej. Trwałość budynków stalowych jest zbliżona do budynków wznoszonych metodą tradycyjną, posiada ona również lepsze parametry przeciwpożarowe. Kolejną zaletą jest mniejsza grubość ścian zewnętrznych w stosunku do budownictwa masywnego.

Wadą jest na pewno konieczność użycia specjalistycznego sprzętu jak dźwig oraz konieczność zatrudnienia wyspecjalizowanego wykonawcy posiadającego odpowiednie wykształcenie.

Domy w konstrukcji szkieletu stalowego, źródło www.e-sciany.pl Domy w konstrukcji szkieletu stalowego, źródło www.sunwayhomes.info

TECHNOLOGIE DREWNA MASYWNEGO TZW. KONSTRUKCJA ZRĘBOWA - BALE

Pierwotnie ściany w tej technologii były wykonywane w całości z bali drewnianych, obecnie projektuje się je jako ściany warstwowe składające się zaczynając od strony zewnętrznej z bali o różnej grubości, folii wiatroizolacyjnej, izolacji cieplnej, paroizolacji oraz np. boazerii jako warstwy wykończeniowej,

Jest to jeden z najbardziej ekologicznych z punktu widzenia doboru materiału sposób budowania.

Ze względu na zastosowany materiał tzn. masywne bale drewniane posiada on dobre właściwości izolacyjne i nie wymaga dodatkowego ocieplenia. Również wielkość przekroju poprzecznego poszczególnych elementów posiada dosyć dobre parametry ogniotrwałości, które przy zastosowaniu dodatkowych środków chemicznych pozwala na bezpieczną ewakuację.

Pomimo jednak swoich właściwości i uroku zalecamy stosowanie tej technologii jako rozwiązania regionalnego.

Domy z bal, źródło www.drewnianydom.eu Domy z bal, źródło www.megapedia.pl

TECHNOLOGIE NIETYPOWE – NP. BUDYNKI ZE SŁOMY, OPON

Coraz częściej pasjonaci budownictwa energooszczędnego i ekologicznego poszukują rozwiązań alternatywnych, które w jak najmniejszym stopniu ingerowałyby w środowisko naturalne.

Do takich domów należy zaliczyć domy wykonywane w takich technologiach jak: Straw Bale, glina lekka, ziemia ubijana, ziemia prasowana, cegła suszona, Cord Wood itp. Ze względu jednak na ich innowacyjność oraz słabe rozpowszechnienie nie będziemy ich opisywać szczegółowo, a jedynie wspominamy o tym, aby na etapie wyboru technologii zastanowić się nad rozpatrzeniem również rozwiązań nietypowych.

Domy ze słomy źródło: Maciej Reimann,  Domy z opon źródło: Cohabitat Design & Build, fot. Magda Egiert

IZOLACJA TERMICZNA

Izolacja termiczna jest najistotniejszym elementem technologicznym związanym z energooszczędnością. Bez względu bowiem na zastosowaną technologię konstrukcyjną każdy budynek musi być ocieplony odpowiedniej grubości warstwą izolacji termicznej. Dlatego też tak ważny jest wybór odpowiedniego materiału izolacyjnego.

     Bardzo istotny jest dobór odpowiedniej grubości i właściwego materiału termoizolacyjnego w celu zminimalizowania strat ciepła przez obudowę budynku. Obecnie na rynku budowlanym występuje wiele materiałów służących do termoizolacji. Najpopularniejszymi niezmiennie są styropian i wełna mineralna ewentualnie wełna drzewna jako surowiec ekologiczny. Coraz chętniej wybierane są również pianki poliuretanowe w formie płyt lub natrysku oraz płyty warstwowe, a od niedawna możliwe jest również izolowanie ścian płytami z betonu komórkowego.

Przykłady materiałów termoizolacyjnych:

styropian, wełna mineralna neopor  wełna drzewna    poliuretany materiały celulozowe  aerożel izolacja próżniowa izolacja transparentna multipor

źrodło:  fot. Andrzej Szandomirski, Mariusz Bykowski, archiwum firmy Silka, Ytong, www.ecopotential.ru; www.starch.dk; www.izolacje.com.pl; www.izolacjeceluloza.pl

STYROPIAN

Styropian jest obecnie chyba najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym. Wynika to ze stosunku ceny do jego właściwości izolacyjnych. Dotychczas dla tego materiału normowa wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła  wynosiła 0,04 W/mK. Wielu producentom udało się obniżyć wartość współczynnika λ=0,036 W/mK.

Badania rynkowe potwierdzają jednak, że w obrocie znajdują się produkty, których λ, mimo deklaracji producenta, znacznie się różni - niestety na niekorzyść inwestora. Nabywcy, do tej pory nie byli w stanie sprawdzić czy podany parametr jest zgodny z rzeczywistością. Nowością i przełomem na rynku jest funkcjonujący od 2012 r. Program Gwarancji Jakości Styropianu, który umożliwia wstępną weryfikację jakości produktu.

Główną zaletą styropianu jest łatwość jego obróbki oraz układania. Do pewnej ograniczonej wysokości wymaga on jedynie przyklejenia do ściany bez konieczności dodatkowego kotwienia kołkami plastikowymi. Ze względu na jego sztywność i twardość nie trzeba przed robotami wykończeniowymi stosować żadnych mas podkładowych.

Nie zaleca się z kolei jego stosowania do konstrukcji szkieletowych ze względu na niewłaściwe parametry ogniochronne. Inną jego wadą jest fakt, że jako produkt ropopochodny (związek organiczny) nie jest on produktem biodegradowalnym w związku z czym jego utylizacja jest utrudniona co z punktu widzenia ekologiczności materiału ma swoje znaczenie.

Właściwości styropianu:

 • jest materiałem sztucznym otrzymywanym w wyniku spienienia granulek polistyrenu,

 • dostępny w dwóch rodzajach: jako ekspandowany (EPS) i ekstrudowany (XPS),

 • jest materiałem samogasnącym,

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,032-0,04 W/m*K,

 • produkowany w formie płyt oraz granulatu,

 • przeznaczony w szczególności do izolacji ścian, podłóg, stropów (płyty o różnej gęstości) oraz poddaszy nieużytkowych i stropodachów (granulat).

NEOPOR

Jest to tzw. styropian szary – jest to styropian, który po dodaniu związków uszlachetniających uzyskuje lepsze parametry współczynnika  λ dochodzące nawet do wartości 0,03 W/mK co pozwala najczęściej na zastosowanie cieńszej warstwy docieplenia. Wartością dodaną w stosunku do zwykłego styropianu jest jedynie lepszy parametr λ, natomiast posiada on wszystkie zalety i wady zwykłego styropianu.

WEŁNA MINERALNA

Jest to niewątpliwie najbardziej ekologiczny materiał izolacyjny będący obecnie w powszechnym stosowaniu. Płyty bądź maty są w mniejszym lub większym stopniu sprasowanym konglomeratem włókien pozyskanych na bazie materiału mineralnego np. bazaltu. Stąd też czasami spotykana nazwa wełny kamiennej lub bazaltowej.

Zwykle posiada ona nieznacznie gorsze wartości współczynnika λ w stosunku do styropianu jednakże coraz częściej producentom udaje się uzyskać wartość tego parametru na poziomie zbliżonym, a często nawet porównywalnym ze styropianami najwyższej jakości.

Ważnym parametrem wełny mineralnej jest jej całkowita niepalność co powoduje, że jest ten materiał powszechnie stosowany jako wypełnienie wszystkich konstrukcji szkieletowych zarówno drewnianych jak i stalowych. Jest on również bardzo przydatny przy wykonaniu tzw. elewacji wentylowanych czy w ścianach trójwarstwowych. Jest to spowodowane tym, że jest on odporny na działanie grzyba jak również insektów.

Właściwości wełny:

 • jest materiałem naturalnym otrzymywanym w wyniku topienia w wysokich temperaturach skał bazaltowych, gabro, dolomitu albo wapieni i poprzez dodanie do nich specjalnej żywicy,

 • jest materiałem niepalnym,

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,034-0,05 W/m*K,

 • produkowana w formie płyt, mat, otulin oraz granulatu,

 • przeznaczona w szczególności do izolacji podłóg, dachów skośnych, ścian (płyty i maty), stropodachów i poddaszy nieużytkowych (granulat).

WEŁNA DRZEWNA

Na świecie jest powszechnie stosowana m.in. w budownictwie szkieletowym. Wełnę drzewną podobnie jak wełnę mineralną czy styropian, wykonuje się w postaci płyt.

    Wełna drzewna wykonywana jest z odpadów tartacznych i wiórów drewnianych o różnych rozmiarach, a także mineralnego spoiwa magnezytowego, dzięki czemu jest naturalnym produktem. Struktura wełny powoduje, że jest ona lekka, a dzięki pustym przestrzeniom pomiędzy wiórami, jest świetnym izolatorem termicznym i akustycznym.

WEŁNA SZKLANA

Jest to materiał naturalny otrzymywany w procesie podobnym do procesu wytwarzania wełny mineralnej, przy czym topieniu poddaje się piasek kwarcowy lub stłuczkę szklaną z dodatkiem skał. Odznacza się on właściwościami i zastosowaniem zbliżonym do podanych dla wełny mineralnej.

MATERIAŁY CELULOZOWE (TYPU EKOFIBER)

Otrzymywane są z włókna celulozowego, dostępne w postaci granulatu. Ich współczynnik przewodzenia ciepła jest na poziomie λ=0,04 W/m*K. Przeznaczone są głównie do izolacji poddaszy nieużytkowych i stropodachów.

POLISTYRENY

Jest to coraz częściej stosowany materiał izolacyjny. Posiada on parametry izolacyjności zbliżone do styropianu i neoporu, posiada on jednak dodatkową cechę, którą jest jego odporność na wilgoć. Ma to szczególne znaczenie w wypadku wykonywania izolacji w środowisku wilgotnym.

Posiada on również lepszą odporność na ściskanie w porównaniu do styropianu czy wełny mineralnej. W związku z tym jest on powszechnie stosowany do izolacji ścian fundamentowych, jako izolacja podłogi na gruncie, podłogi garażu i innych przegród tego typu. Problemem pozostaje jednak również jego utylizacja.

POLIURETANY

Z wszystkich opisanych w tym dziale materiałów poliuretan posiada najlepsze parametry izolacyjności termicznej. Pozwala to na zastosowanie cieńszej warstwy izolacji w celu osiągnięcia właściwego współczynnika U. Podobnie jak polistyren jest on odporny na działanie wody i posiada dużą odporność na ściskanie.

Jedyną barierą, która utrudnia jego powszechne stosowanie są niskie właściwości ogniochronne oraz stosunkowo wysoka cena. Jest to jednak uzasadnione w przypadku np. likwidacji nietypowych mostków termicznych. Do takich miejsc należy np. ocieplenie płyty balkonowej w wypadku braku możliwości zastosowania wkładek systemowych lub ocieplenie podcienia w wypadku występowania na wyższej kondygnacji pomieszczenia mieszkalnego.

Właściwości poliuretanu:

 • jest materiałem sztucznym powstałym w wyniku spienienia poliuretanu,

 • materiał samogasnący,

 • współczynnik przewodzenia ciepła λ<0,02 W/m*K,

 • dostępny w formie natrysku i płyt w okładzinach elastycznych,

 • przeznaczony w szczególności do ocieplania ścian (płyty) oraz wszelkich innych powierzchni (natrysk),

 • izolacja nieznacznie droższa w wykonaniu w stosunku do izolacji ze styropianu czy wełny mineralnej

AEROŻELE

Materiały dostępne w formie sztywnej piany o bardzo małej gęstości powstałe z krzemionki, odznaczające się najniższym współczynnikiem przewodzenia ciepła wśród materiałów termoizolacyjnych, λ=0,014-0,016 W/m*K

     Dostępne są w formie płyt przeznaczonych do suchej zabudowy, Są jednymi z najdroższych materiałów izolacyjnych. Stosuje się je najczęściej w miejscach, w których nie ma możliwości zastosowania izolacji o normalnej grubości.

SZKŁO PIANKOWE BIAŁE I CZARNE

Jest to materiał pochodzenia mineralnego otrzymywany z roztopionego szkła. Dostępne jest w formie płyt, przeznaczone do izolacji ścian, dachów i stropodachów

IZOLACJA PRÓŻNIOWA VIP

Jest to izolacja w postaci panelu z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego zamkniętego próżniowo. Współczynnik przewodzenia ciepła tego rozwiązania zależny jest od rodzaju rdzenia

     Wadą tej izolacji jest konieczność zatrudnienienia pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i zadbanie o wyjątkową dbałości robót, w celu nie uszkodzenia izolacji próżniowej i tym samym utraty jej właściwości. Jest to też powód wzrostu kosztów wykonania izolacji. Są one znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnych materiałów.

IZOLACJE TRANSPARENTNE

Izolacje te składają się z przepuszczającej światło płyty kapilarnej poliwęglanowej oraz tynku szklanego połączonych z sobą klejem poliuretanowym. Mocowane są do ściany za pomocą masy klejącej zabarwionej na czarno, będącej równocześnie absorberem, pozwalającym na akumulowanie energii z promieniowania słonecznego.

MOSTKI CIEPLNE

Podstawowym błędem wykonania izolacji jest dopuszczenie do pojawienia się mostków cieplnych w budynku. Podstawowa zasada projektowania domów energooszczędnych jest taka, że izolacja cieplna budynku, aby mieć jak najwyższą skuteczność, musi mieć charakter ciągły. Jest to zasada bezwzględna, co do której nie można szukać odstępstw. 

CO TO JEST MOSTEK CIEPLNY

Mówiąc najprościej jest to miejsce przerwania izolacji cieplnej budynku, które skutkuje zmniejszeniem efektywności izolacyjnej danej przegrody. W miejscu tym następuje tzw. efekt przemarzania co w uproszczeniu oznacza, że przez tą przerwę ucieka nam ciepło na zewnątrz, jednocześnie może wystąpić wykroplenie pary wodnej w przegrodzie co może skutkować pojawieniem się wilgoci, czego konsekwencją może być zagrzybienie.

W projekcie należy wyeliminować wszystkie możliwości wystąpienia mostków cieplnych, gdyż  zgodnie z podstawowymi założeniami domów energooszczędnych budynek taki musi być ich całkowicie pozbawiony.

Mostki cieplne dzieli się na mostki: geometryczne i liniowe. Pierwsze ze względu na swój charakter są nie do uniknięcia w związku z tym nie będziemy ich omawiać. Ważne jest w ich wypadku jedynie to, aby zostały one uwzględnione w obliczeniach strat ciepła.

Innym zagadnieniem są mostki liniowe, gdyż ich występowanie jest natury technicznej i w związku z tym należy nie dopuścić do ich występowania.

GDZIE WYSTĘPUJĄ MOSTKI CIEPLNE

Mostki liniowe występują najczęściej na połączeniach różnych przegród:

 1. szczególnie dotyczy to połączeń przegród zewnętrznych z wewnętrznymi. Do takich miejsc należą połączenia ściany zewnętrznej ze stropem lub dachem.
 2. częstym miejscem ich występowania jest miejsce przejścia ściany fundamentowej w ścianę nadziemia z jednoczesnym połączeniem podłogi na gruncie.
 3. z mostkami cieplnymi mamy do czynienia w sytuacji przejścia przegrody wewnętrznej przez zewnętrzną. Dotyczy to np. przejścia płyty balkonowej przez ścianę zewnętrzną. Można powiedzieć, że jest to wręcz katalogowy przykład występowania mostków.  

Lokalizacja mostków cieplnych występujących w obudowie budynku, [źródło: PN-EN ISO 14683:2008: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne].

ZAPAMIĘTAJ!

Każde połączenie materiałów, pod innym kątem niż 90º niesie za sobą ryzyko niewystarczająco dokładnego ich połączenia. Uzupełnienie niedokładności docinania bloczków zaprawą, przyczyni się do powstania mostka termicznego w tym miejscu.

Gdy w bryle budynku są jakiekolwiek skomplikowane formy, należy ją wykonać z materiałów, które łatwo, szybko i precyzyjnie można dociąć do wymaganych kształtów.

JAK ZAPOBIEGAĆ LUB LIKWIDOWAĆ MOSTKI CIEPLNE

Stosuje się różne rozwiązania indywidualne, technologiczne lub systemowe dostępne już na rynku. Mogą to być różne rozwiązania indywidualne polegające na dodatkowym ociepleniu newralgicznych miejsc. Bardzo często są to rozwiązania opracowywane jednorazowo dla konkretnego przypadku, ale najczęściej można wykorzystać gotowe rozwiązania opracowane technicznie dla najczęściej występujących przypadków zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

W wielu wypadkach istnieje już cała gama dostępnych na rynku gotowych rozwiązań systemowych w postaci specjalnych wkładek lub łączników izolacyjnych rozwiązujących problem mostków. Dotyczy to np. omawianego powyżej typu mostka połączenia ścian fundamentowej, nośnej nadziemia i podłogi na gruncie.

Przy takiej ilości dostępnych rozwiązań i tak dużej ich różnorodności niemożliwe i niedopuszczalne jest, aby nowocześnie zaprojektowany i wybudowany budynek energooszczędny był obarczony mankamentem występowania mostków cieplnych.

Odrębnym problemem są grupy wykonawcze. Robotnikom rzadko zależy na uzyskaniu wysokiej jakości wykonywanej pracy. Dla nich ważna jest szybkość robót, a w rezultacie bylejakość. Po prostu im więcej zrobią, tym więcej zarobią. Nadzór nad nimi powinien sprawować kierownik budowy, ale na budowach domów jednorodzinnych jego rola nadal dość często sprowadza się jedynie do kilku wpisów w Dzienniku Budowy. Niestety w wielu przypadkach praktycznie nie sprawuje żadnego nadzoru. Nawet jeśli zauważy jakieś błędy i nakaże ich usunięcie, to zwykle i tak nie ma kiedy sprawdzić, czy zalecenia zostały poprawnie wykonane. Ratunkiem dla inwestora powinien być inspektor nadzoru jednak rzadko inwestorzy decydują się na zatrudnienie takiej osoby.

Naroże wewnętrzne pomieszczenia – przykład otrzymanego termogramu i zdjęcie pomieszczenia źródło archiwum firmy STEKRA

Pozostaw swój komentarz.


Jaki jest rynek zrównoważonego budownictwa w Polsce?Firma Buro Happold, w ramach inicjatywy Constrution Marketing Group, przeprowadziła badanie mające odpowiedzieć na pytanie: zrównoważone budownictwo w Polsce – jaki jest dzisiaj jego stan? Poniżej przedstawiamy najważniejsze konkluzje tego raportu.Przeczytaj >>
Technologia warta poleceniaBudowa jak i modernizacja domu to nie lada wyzwanie. Zanim jednak wprowadzimy się do nowego lub zakończymy remont starego budynku, musimy wybrać m.in. technologię i materiały. To one będą wyznacznikiem jego energooszczędności.Przeczytaj >>
Budownictwo energooszczędne – lubię to!Na półmetku znalazł się właśnie projekt oferujący szkolenia dla specjalistów pracujących dla budownictwa energooszczędnego. Trwają warsztaty, a wkrótce ruszy kurs e-learningowy.Przeczytaj >>
Mieszkanie w styropianieStyropian kojarzy się z rewolucją antykomunistyczną, bo spali na nim strajkujący w Stoczni Gdańskiej. Dzisiaj buduje się z niego domy. Do tego doszło. Styropian – rewolucjonista.Przeczytaj >>
Uroczy trujący domekWybudowałeś już sobie wymarzony dom. Jesteś zachwycony, Rodzina również. Pewnie jeszcze nie wiesz, że znalazłeś się w osobistej fabryce chemicznej, która powoli będzie niszczyć zdrowie twoje i bliskich.Przeczytaj >>
Domy energooszczędne, czyli jakie?Energooszczędność jest jednym z głównych czynników świadczących o ekologiczności obiektu. Na czym to dokładnie polega? Odpowiedzi szukamy w raporcie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.Przeczytaj >>
Pasywnie po szwedzku - ze styropianuAndreas Johansson ma wygląd licealisty, umysł wynalazcy i na swoim koncie opracowanie systemów dla budownictwa, w które nawet specjalistom na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć.Przeczytaj >>
Nanocząstki dla budownictwaW Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum powstała kolejna firma w ramach projektu „Kapitał dla energii”, który wspiera innowacje w zakresie poszanowania energii, zwłaszcza w budynkach. Rozpoczęła działanie od dzisiaj.Przeczytaj >>
Budynek ekologicznyArchitektura proekologiczna kojarzy się z glinianymi domkami lub mieszkaniami skrytymi pod warstwami ziemi i trawy, a przecież dziś określenie dotyczy także nowoczesnych konstrukcji.Przeczytaj >>
Energooszczędność krok po krokuDlaczego warto już dzisiaj budować energooszczędnie i co należy zrobić, ażeby ten cel osiągnąć?  - czytamy w miniporadniku na łamach „Muratora”.Przeczytaj >>
Energooszczędny keramzytZ Janem Mrowiec z firmy Abakon w Bielsku-Białej rozmawia Wincenty Bryński.Przeczytaj >>
Otulone styropianemW Polsce od lat 60. do lat 90. XX wieku wybudowano najwięcej mieszkań. Są to budynki budowane m.in. przez spółdzielnie mieszkaniowe w technologii tzw. wielkiej płyty.Przeczytaj >>
Buggi 50, czyli nowe życie blokuWybudowany w 1968 roku w niemieckim Freiburgu betonowy klocek, dla wielu rodzin przekształcił się w pierwszy zmodernizowany pasywny wieżowiec na świecie. Nazywa się teraz Buggi 50 i już nie straszy.Przeczytaj >>
Nowe rozwiązania w zakresie izolacji termicznych i docieplania budynków cz.I„Występujące coraz częściej nowe materiały i elementy budowlane izolacyjne wypełniające ściany i stropy nasuwają projektantowi i wykonawcy poważne trudności w ocenie ich właściwości” . Tekst powyższy zaczerpnięty został  ze wstępu do niewielkiej objętościowo książeczki pt. : „Tablice Termiczne Konstrukcji Budowlanych”, wydanych w 1946 w Warszawie. Mimo upływu 65 lat wydaje się że zdanie to nie utraciło nic ze swojego znaczenia.Przeczytaj >>

Nasi partnerzy