Tekst we współpracy z

Oferta pracowni obejmuje całość usług związanych z przeprowadzeniem inwestycji budowlanej.

W pracowni powstało wiele projektów obiektów o zróżnicowanych funkcjach, takich jak: projekty domów jednorodzinnych, zespołów mieszkaniowych, obiektów handlowych, w tym wielkopowierzchniowych, budynków użyteczności publicznej, domów energooszczędnych i pasywnych oraz wnętrz, w tym adaptacji wnętrz zabytkowych.

Więcej   na www.abcentrum-dom.pl

2013-09-25 09:50:49

Wielkość, kształt oraz nachylenie

Wielkość, kształt oraz nachylenie to parametry, które mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia budowy domu energooszczędnego i domu pasywnego oraz zastosowania rozwiązań ekologicznych związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).

WIELKOŚĆ

Wielkość działki ma znaczenie w wypadku braku sieci kanalizacji zewnętrznej. Konieczne wtedy jest zastosowanie innych rozwiązań na utylizację ścieków sanitarnych takich jak zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków jeżeli dopuszcza się ich stosowanie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunkach Zabudowy.

Optymalna powierzchnia działki dla budynków to ok. 800 m2.

KSZTAŁT

Działka powinna mieć kształt jak najbardziej regularny w kształcie prostokąta, a nie kwadratu. Ma to znaczenie ze względu na wykorzystanie zieleni wysokiej jako istotnego elementu zintegrowanego funkcjonalnie i technologicznie z budynkiem. Więcej szczegółów opisano w dalszej części poradnika.

Ważne jest również usytuowanie działki względem wjazdu z drogi publicznej.

Działka z wjazdem od strony północnej, dająca możliwość zorientowania strefy dziennej na południe lub południowy zachód, jest działką idealną.

Rozwiązaniem dopuszczalnym jest wjazd od strony zachodniej lub wschodniej natomiast w opisywanym przez nas przypadku wjazd od strony południowej możesz  uznać za niedopuszczalny.

NACHYLENIE

Nachylenie działki ma istotne znaczenie z punktu widzenia przydatności pod budowę domu. Im większe nachylenie działki tym budowa domu jest trudniejsza. Optymalne nachylenie zamyka się w przedziale 0 – 10 proc.. Taki spadek nie powoduje zbytnich utrudnień związanych z robotami ziemnymi (co więcej, wykonanie wykopu daje możliwość wykorzystania części lub całości urobku na zagospodarowanie pozostałego fragmentu parceli). Ponadto nachylenie zbliżone do wartości 10 proc. pozwala na atrakcyjne zagospodarowanie części ogrodowej.

Do budowy domów energooszczędnych oraz pasywnych nachylenie o skłonie południowym jest  oczywiście idealne, natomiast skłon zachodni i wschodni jest dopuszczalny (w wypadku domów energooszczędnych za przydatne należy uznać działki jedynie o skłonie południowym i południowo – zachodnim oraz w wyjątkowych wypadkach południowo – wschodnim).Nachylenie o skłonie północnym odradzamy.

Powyższe zalecenia dotyczą oczywiście terenów nizinnych. Inaczej sprawy mają się w przypadku terenów podgórskich i górskich. W tym wypadku należy szczególną uwagę zwrócić na podłoże gruntowe. Jego skład i struktura mają zasadnicze znaczenie dla budowy domu. Więcej szczegółów opisano w dalszej części poradnika.

Pozostaw swój komentarz.

    Ważne informacje
  • - najczęściej popełniane błędy
  • - na co zwrócić szczególną uwagę

Najczęstszy błąd to wybór projektu domu.

Głównie zwracamy uwagę na atrakcyjność zewnętrzną i funkcjonalność wewnętrzną. Nie poświęcamy należytej uwagi na funkcjonalność zewnętrzną, która oznacza możliwości różnorodnego usytuowania budynku na działce. Więcej szczegółów opisano w dalszej części poradnika.

Zasadniczym pytaniem jest czy dana działka będzie spełniała kryteria wymagane przy budowie domów energooszczędnych i pasywnych. Należy w tym wypadku zwrócić się do osoby posiadającej odpowiednią wiedzę w zakresie budownictwa energooszczędnego i ekologicznego.

Należy zwrócić uwagę na:

-  powierzchnię,

- regularność

- kształt działki

-  jej usytuowanie w stosunku do drogi publicznej oraz stron świata.

Działka budowlana, na której planujesz budowę domu energooszczędnego lub pasywnego powinna spełniać dodatkowe kryteria:

  • mieć dobry dostęp do energii słonecznej (możliwie małe zacienienie przez inne obiekty w tym np. drzewa, za wyjątkiem świadomie wybranych drzew zacieniających latem przeszklenia),
  • posiadać lekkie nachylenie w kierunku południowym (umożliwia to ukształtowanie domu w taki sposób, że ściana południowa będzie miała większą powierzchnię, niż ściana północna, a tym samym umożliwi odpowiednie zyski energii od promieniowania słonecznego od strony południowej oraz zmniejszy straty energii od strony północnej).Zrównoważone miasto w mieścieNowe zasady projektowania miasta właśnie stają się ciałem. W Siewierzu-Jeziornej, 30 km od Katowic, powstaje pierwsze w Polsce miasto zrównoważone.Przeczytaj >>
Jak wybrać działkę i nie zwariować?Ta ładnie położona, ale tamta jeszcze lepiej. Na tej dużo słońca, ale tamta bliżej rzeki. Ta bardziej prosta, jednak tamta, choć nieco stroma, też piękna. Jak więc wybrać właściwą dla działkę pod budowę domu?Przeczytaj >>

Nasi partnerzy